Skip to main content

Om de impact van het MSC-programma te begrijpen is Abel Koenen, de kindambassadeur van SDG14 een dagje gaan meevaren op de BRU36 van visserman Marinus Padmos. Abel vertegenwoordigt de stichting 17doelendiejedeelt, die aandacht vraagt voor de 17 Werelddoelen (SDGs) van de Verenigde Naties om de wereld gezonder, eerlijker en veiliger te maken. De VN erkennen het MSC programma als belangrijke tool om SDG14 "leven in het water" te realiseren. Voor Abel een mooie aanleiding om mee te varen en te ontdekken waarom de mossel zo duurzaam is.

SDG14-ambassadeur Abel vaart naar duurzame mosselen

SDG14-ambassadeur Abel vaart naar duurzame mosselen

Mosselen verdienen een vaste plek op het menu!

Mosselen zijn een bron van eiwitten, makkelijk klaar te maken en heel duurzaam. De CO2-voetafdruk van de mossel is wel 6 keer lager dan kip en garnalen en maar liefst 8 keer lager dan rundvlees! Bovendien zijn alle  Nederlandse mosselen MSC-gecertificeerd. 

Ondanks de duurzaamheid van de mossel wordt hij door consumenten steeds minder gegeten. Zij hebben het idee dat mosselen moeilijk te bereiden zijn en vinden het schoonspoelen en uitzoeken van kapotte schelpen veel gedoe. Ook geloven veel mensen nog altijd in het fabeltje dat mosselen alleen beschikbaar zijn als de ‘r’ in de maand. (Bron; Good Fish Foundation)

De mosselsector en de Good Fish Foundation zijn een voorlichtingscampagne gestart om vooral jongeren kennis te laten maken met mosselen. In oktober 2020 gingen Vjeze Fur, Nienke Plas en Shelly Sterk de mosselchallenge aan en maakten ze ieder in 15 minuten een heerlijk mosselgerecht klaar. De recepten van Nienke, Shelly en Vjeze Fur zijn terug te vinden op de website van de mosselchallenge.


Alle Nederlandse mosselen zijn MSC-gecertificeerd

De Nederlandse mosselvisserij heeft sinds 2011 het MSC-certificaat voor duurzame visserij. Ze werken voortdurend aan verdere aanpassingen om de impact op de onderwaternatuur te blijven verminderen. Om de vijf jaar beoordeelt een onafhankelijke auditor de certificering opnieuw of de visserijen zich houden aan deze drie principes van de MSC visserijstandaard:

  • Geen overbevissing; Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt bepaald hoeveel de vissers kunnen vangen. Hierdoor wordt er niet overbevist en blijven er voldoende mosselen over voor vogels als lepelaars en eider eenden.
  • Minimale impact op het overige zeeleven: De vissers hebben voor het certificaat structurele informatieverzameling over bodemimpact en bijvangst (ander zeeleven wat onbedoeld mee wordt gevist)  opgezet. Vastgesteld is welke gebieden moeten worden ontzien om mosselbanken en zeegras te beschermen, en dat er geen andere soorten worden bedreigd door de visserij.
  • Goede controles en handhaving van afspraken: De mosselvisserij vindt plaats in beschermd natuurgebied, waardoor er extra scherp naar het effect op de natuur wordt gekeken. Samen met natuurorganisaties werken de vissers aan het verminderen van bodemberoering, vooral bij het vissen op mosselzaad in de Waddenzee.

MSC biedt een standaard voor duurzame wildvangst, maar bij mosselen wordt vaak de term ‘kweken’ gebruikt. Hoe zit dit precies? Het gaat bij mosselvisserij om vangst die grotendeels in de wilde natuur plaatsvindt, maar waar wel sprake is van beperkt beheer. Voor dit soort gevallen heeft MSC een speciale standaard ontwikkeld: verrijkte visserij. Er wordt in deze standaard naar drie aspecten gekeken, die bij de Zeeuwse mossel allemaal opgaan, namelijk:

Mosselen groeien altijd op in open water, waar ze niet gevoerd worden en geen medicijnen of bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Mosselen uit het kweekhuis mogen dus niet meer dan 10% van hun formaat in het kweekhuis behalen.

Alle installaties en percelen die in de visserij worden gebruikt, kunnen weer verwijderd of teruggedraaid worden.

De blauwe mossel komt van nature voor in onze kustwater; in de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Mosselzaad kan op verschillende manieren gewonnen worden: door opvissen van natuurlijke zaadval op de bodem, leeghalen van touwen of netten waar het zich aan hecht, of kweken in een kweekhuis. In alle gevallen is er een directe  afhankelijkheid van een wild bestand, en geweekt zaad wordt niet gebuikt om het wilde bestand mee aan te vullen.

De vangstmethoden

Wist je dat mosselen zowel van de bodem als vanaf hangtouwen opgevist kunnen worden?

“Mosselen zijn een bron van eiwitten, gezond en ontzettend duurzaam: de CO2-voetafdruk van de mossel is wel 6 keer lager dan kip en garnalen en maar liefst 8 keer lager dan rundvlees!”

Good Fish Foundation
Geloofwaardig topkeurmerk

Geloofwaardig topkeurmerk

MSC is trots dat we samen met negen andere zijn gekozen tot topkeurmerk voor duurzame boodschappen. Lees hier wat ons een geloofwaardig keurmerk maakt.

Klimaat & visserij

Klimaat & visserij

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame MSC gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.