Is tonijn eten nog wel ok?

De berichten over uitstervende tonijn duiken geregeld op in de media. Daardoor denk je misschien wel dat je beter geen tonijn meer kan eten. Dus wat is dan het antwoord op de vraag: is tonijn eten nog wel ok?

Ja! Tonijn eten is ok, als je kiest voor MSC.

Wanneer weten we zeker of tonijn duurzaam is gevangen? Dat is niet eenvoudig, want tonijnvisserij en de tonijnketen zijn best gecompliceerd. De gezondheid van de bestanden is de start van elke duurzaamheidsbeoordeling. Dit staat in de kern van de MSC visserijstandaard. Maar of tonijn, of elke andere vis, nu echt duurzaam gevangen is, beoordelen we op verschillende factoren. 

Duurzaamheidsfactor #1: de visbestanden

Er zijn verschillende soorten tonijn, waarvan er vijf vaak verkocht worden: witte tonijn (albacore), blauwvintonijn, grootoogtonijn, gestreepte tonijn (skipjack) en geelvintonijn. In Nederland vind je voornamelijk witte tonijn, gestreepte tonijn of geelvintonijn in de winkel of op de menukaart bij restaurants.

Blauwvinbestanden staan het meest onder druk. En ook grootoogtonijn of geelvintonijn is soms problematisch. Met de witte tonijn gaat het een stuk beter. En ook de gestreepte tonijn of skipjack (ook wel bonito genoemd) is een soort die het goed doet. 

Duurzaamheidsfactor #2: het vangstgebied

Tonijn komt voor in tropische, subtropische en gematigde wateren. Gespreid over de wereld zijn er voor elke soort verschillende bestanden die genetisch verschillen en die dus als los van elkaar kunnen beschouwd worden. Geelvintonijn uit de Indische oceaan is er bijvoorbeeld minder goed aan toe dan geelvintonijn uit delen van de Stille oceaan. 

Neem eens een kijkje op de website van het ISSF om per soort te bekijken hoe bestanden er voor staan in de verschillende vangstgebieden

Duurzaamheidsfactor #3: de vangstmethode

Er bestaan er heel wat verschillende methoden om tonijn te vangen. Deze verschillende vangstmethoden hebben een verschillend impact op het mariene milieu.

Sommige vangstmethoden leiden tot grote hoeveelheden bijvangst, waarbij bijvoorbeeld soms ook dolfijnen worden gevangen. Andere vangstmethoden leiden minder of vrijwel niet tot bijvangst.

De MSC visserijstandaard sluit geen enkele van deze vangstmethoden a priori uit. Maar MSC-gecertificeerde visserijen moeten wel kunnen aantonen dat de invloed op het overige zeeleven beperkt is, en dat ook kunnen aantonen met concrete gegevens.

Lees meer over waarom tonijn niet alleen met de hengel gevangen hoeft te worden en wat duurzame vangstmethoden zijn.

Duurzaamheidsfactor #4: internationale afspraken

Tonijn is een migrerende vissoort die enorme afstanden aflegt. Dat wil zeggen dat er internationale beheer afspraken moeten worden gemaakt, over landsgrenzen heen. Bij zulk beheer kunnen wel meer dan 20 landen betrokken zijn. Dat biedt de nodige uitdagingen, en de ervaring leert dat deze gezamenlijke beheer afspraken de ene keer al beter worden gerespecteerd dan de andere.

Duurzaamheidsfactor #5: het traject van boot tot bord 

Door de hoge handelswaarde van tonijn is er vaak sprake van illegale visserij (IUU, Illegal, Unreported and Unregulated fishery) en illegale praktijken in toeleveringsketens, waarbij tonijn van allerlei herkomst wordt vermengd.

Daarnaast leidt de druk op de tonijnvisserij en de hoge marktwaarde ook vaak dwangarbeid in de hand. Een verhoogde transparantie in de gehele keten, van vangst, over verwerking tot levering aan de eindverkoper, is essentieel om de duurzaamheid van de tonijnindustrie en de geldende werkomstandigheden te verbeteren.  

Daarom is traceerbaarheid van boot tot bord van belang: een traceerbaarheidssysteem is de beste methode om te voorkomen dat fraude en illegale producten als gecertificeerd product in de toeleveringsketen terechtkomen. Het helpt de consument te beschermen en de inspanningen van iedereen die hard werkt om onze oceanen gezond te houden te belonen.

De Traceerbaarheidsstandaard zorgt ervoor dat MSC gecertificeerde tonijn doorheen de hele toeleveringsketen gescheiden blijft van  niet-gecertificeerde. Die standaard omvat een set specifieke eisen waardoor wordt voorkomen dat niet-duurzame tonijn, of een illegaal product als duurzaam wordt verkocht aan de eindconsument. 

Kies daarom voor tonijn met het MSC label

Het is niet meer dan logisch dat het als consument nagenoeg onmogelijk is om al deze informatie voor handen te hebben om een bewuste keuze te maken. Net daarom is het zo belangrijk te letten op het MSC-keurmerk: het label staat voor een product dat terug te brengen is tot een visserij die erkend werd volgens de MSC standaard. Daarbij worden alle bovenstaande aspecten jaarlijks door onafhankelijke auditeurs gecontroleerd.

Als je het blauwe keurmerk op de verpakking ziet, weet je dat het goed zit.

Soorten tonijn

Tonijn is een grote, vlezige vis. Hij behoort tot een subgroep van de familie van de makreel. Er zijn acht tonijnsoorten die variëren in kleur en grootte. Tonijn trekt rond en je vindt hem in alle oceanen terug.

De wetenschappelijke naam voor tonijn is Thunnus spp., Neothunnus spp., Katsuwonus Pelamis. Als je meer wil weten over deze bijzondere vis, lees er dan meer over in ons VissoortenABC.

Handel in tonijn vertegenwoordigt bijna 30% van de totale wereldhandel in visserijproducten. Meer informatie over de sociale economische waarden van de verschillende tonijn kan je lezen in onze blog. Katsuwonus Pelamis

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}