Skip to main content

Vis is in veel landen een essentiƫle voedselbron en biedt werkgelegenheid aan miljoenen mensen. Duurzame visserij is dan ook een noodzaak, geen luxe. Als we niet op verantwoorde wijze met onze oceanen omgaan, zullen honger en ondervoeding moeilijk te bestrijden zijn.

Cijfers wereldwijd

Dat er veel mensen afhankelijk zijn van vis en visserij, is een gegeven. Hoeveel mensen dat precies zijn, laten we graag zien:

  • Voor 3 miljard mensen voorziet vis hen in meer dan 20% van de dagelijkse opname van dierlijke eiwitten.
  • Ongeveer 60 miljoen mensen zijn werkzaam in de visserij en aquacultuur sector.
  • Meer dan 50% van de wereldwijd verhandelde vis, schaal- en schelpdieren, komt van het zuidelijk halfrond.
  • Gebrek aan controle en weinig data zijn een paar van de grootste uitdagingen in de visserij.

De MSC en de Nationale Postcode Loterij hebben het project Vis voor Goed samen gestart om de kleinschalige visserijen te helpen.

Bron: voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)

Cijfers in Nederland en België

Ook in Nederland en België zijn veel mensen afhankelijk van visserij.

Nederland: in 2017 zo'n 10.300 arbeidsplaatsen

De Nederlandse vissersvloot bood in 2018 plek voor 2.287 arbeidsplaatsen.  De kottervisserij leverde de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Met 1.313 opvarenden nam deze sector meer dan de helft van het totaal aantal opvarenden voor zijn rekening.

Bron: agrimatie

Als je breder kijkt en dus niet alleen naar de primaire visserij, maar ook naar bijvoorbeeld de visverwerkende industrie, toeleveranciers, groothandels, de visdetailhandel, dan bood de totale sector in 2017 plek aan 10.300 arbeidsplaatsen. 

Bron: agrimatie

België: zo'n 5.000 arbeidsplaatsen

De Belgische vissersvloot telde in 2005 circa 900 personen, waarvan 591 zeevissers en de rest in andere functies. De visverwerkende sector telde eind 2005 1.329 werknemers, waarvan 82% werkzaam in Vlaanderen en 18% actief in Wallonië. De afgeleide nevenactiviteiten worden geschat op 5.000 personen.

Bron: europa.eu

Duurzaam vissen, sterke kustgemeenschappen

MSC stimuleert visserijen om verantwoord te vissen, ook om de economische toekomst van vissers veilig te stellen. We gaan de strijd aan tegen overbevissing en illegale visserij en werken zo aan de voedselvoorziening én werkgelegenheid van miljoenen mensen wereldwijd.