Levensonderhoud

Vis is in veel landen een essentiƫle voedselbron en biedt werkgelegenheid aan miljoenen mensen. Duurzame visserij is dan ook een noodzaak, geen luxe. Als we niet op verantwoorde wijze met onze oceanen omgaan, zullen honger en ondervoeding moeilijk te bestrijden zijn.

Cijfers wereldwijd

  • Voor 3 miljard mensen geldt vis als meer dan 20% van de opname van dierlijke eiwit. 
  • Ongeveer 60 miljoen mensen zijn werkzijn in de visserij en aquacultuur sector. 
  • Meer dan 50% van de wereldwijd verhandelde vis, schaal- en schelpdieren, komt van het zuidelijk halfrond (1)
  • Gebrek aan controle en weinig data een van de grootste uitdagingen is in de visserij

  • De MSC en Nationale Postcode Loterij werken samen in het project “Vis voor Goed” om samen de kleinschalige visserijen te helpen.

    Bron: voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 

Cijfers in Nederland en België

Nederland

De Nederlandse vissersvloot bood in 2018 plek voor 2.287 arbeidsplaatsen.  De kottervisserij leverde de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Met 1.313 opvarenden nam deze sector meer dan de helft van het totaal aantal opvarenden voor zijn rekening.

Bron: agrimatie

Als je breder kijkt, dus niet alleen naar de primaire visserij maar ook naar de visverwerkende industrie, toeleveranciers, groothandels, de visdetailhandel etc, dan bood de totale sector in 2017 plek aan 10.300 arbeidsplaatsen. 

Bron: agrimatie

België

De Belgische vissersvloot  telde in 2005 circa 900 personen, waarvan 591 zeevissers en de rest in andere afuncties. De visverwerkende sector telde eind 2005 1.329 werknemers, waarvan 82% werkzaam in Vlaanderen en 18 % actief in Wallonië. De afgeleide nevenactiviteiten worden geschat op 5.000 personen.

Bron: europa.eu

Duurzaam vissen, sterke kustgemeenschappen

MSC stimuleert visserijen om verantwoord te vissen, ook om de economische toekomst van vissers veilig te stellen. We binden de strijd aan tegen overbevissing en illegale visserij en werken zo aan de voedselvoorziening én werkgelegenheid van miljoenen mensen wereldwijd.
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}