Skip to main content

Het Fish for Good project is een project dat de afgelopen vier jaar vissers in Indonesiƫ, Mexico en Zuid-Afrika hielp bij het verduurzamen van hun visserij, het herstellen van visbestanden en zo bij te dragen aan gezonde oceanen.

Fish for Good is een initiatief van de Marine Stewardship Council, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Het project is hard nodig. Niet alleen vanwege de voedselzekerheid voor miljarden mensen die vis als belangrijkste eiwitbron op hun menu hebben, maar ook voor al die mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visindustrie.

Vis voor Goed in 1 minuut

Vis voor Goed in 1 minuut

Wat is Fish for Good precies?

Fish for Good is een vierjarig project dat vissers selecteerde uit Zuid-Afrika, Mexico en Indonesië. Met de vissers werd samengewerkt aan het verbeteren van hun visserijen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Voor het project zijn (regionale) adviesgroepen opgericht, bestaande uit commerciële partners, overheden, wetenschappers, de visserijsector en NGO's. Deze adviesgroepen hadden een cruciale rol in het project. Zij ondersteunden én ondersteunen (nog steeds) de geselecteerde visserijen en ontwikkelden samen met hen actieplannen die de vissers op hun weg naar MSC-certificering helpen.

Belangrijke maatregelen waar de visserijen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor MSC-certificering zijn het verminderen van bijvangst, het herstellen van visbestanden en het beschermen van de leefomgeving van de vissen en ander kwetsbaar zeeleven.

Fish for Good organiseert ook trainingen waarmee alle stakeholders in staat worden gesteld de verbeteringen ook echt te realiseren. Het doel is dat de geselecteerde visserijen het MSC-beoordelingsproces ingaan en - zodra zij gecertificeerd zijn - profiteren van de groeiende marktvraag naar duurzaam gevangen vis.

Fish for Good in Indonesië

Fish for Good in Zuid-Afrika

Fish for Good in Mexico

De drie fases van Fish for Good

 

 

Fase 1

in kaart brengen

Fase 2

beoordelen

Fase 3

actieplannen

gereedjuni 2018april 2019april 2021
wat?visserijen in de regio's in kaart brengeneerste beoordeling van visserijen, vaststellen van verbetermogelijkhedenactieplannen ontwikkelen die het verschil tussen de visserijprestaties en MSC indicatoren overbruggen
hoe?profiel van visserijen opbouwen door onderzoek en interviews met expertsgrootschalige analyse van de prestaties van de visserijen tegen de MSC Standaardovereenstemmen over de maatregelen en verantwoordelijkheid van belanghebbenden om  tot duurzame visserijen te komen
door wie?MSC of externe beoordelaarerkende, onafhankelijke beoordelaarinspanning van alle betrokkenen
resultaat

60 visserijen in kaart gebracht

29 visserijen beoordeeld

22 visserij-actieplannen

In de laatste fase van Fish for Good werken de visserijen en andere sleutelpartijen aan verbeteringen die de visserij in staat stellen de MSC-certificering te behalen. Sommige visserijen kunnen hopelijk in 2021 aan het MSC-assessmentproces beginnen.

Op ervaring bouwen: MSC gereedschap

Fish for Good gebruikt de door MSC ontwikkelde instrumenten om visserijen te helpen verduurzamen. De Benchmarking and Tracking Tool volgt de status en vooruitgang van een visserij ten opzichte van de MSC Standaard. De Capacity Building Tool stelt betrokkenen in staat om betrouwbare Fishery Improvement Projects richting MSC-certificering te brengen.

 

Dank aan alle deelnemers

Deze projecten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Bedankt namens de MSC!

het blauw, groen, rode logo van de Nationale Postcode Loterij

Meer weten? 

Neem gerust contact op via [email protected]