Fish for Good

Het Fish for Good project, een vierjarig project waarbij vissers in Indonesië, Mexico en Zuid-Afrika ondersteuning kregen bij het verduurzamen van hun visserij, het herstellen van visbestanden en zo bij te dragen aan gezonde oceanen, is een initiatief geweest van de MSC. Dit project was hard nodig voor de voedselzekerheid van miljarden mensen die vis als belangrijkste eiwitbron op hun menu hebben en/of voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visindustrie.

Fish for Good werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

YouTube

Watch video

Vis voor Goed in 1 minuut

0:58

Fish for Good?

Het Fish for Good project selecteerde vissers uit Zuid-Afrika, Mexico en Indonesië en werkte samen bij het verbeteren van hun visserijen met het oog op duurzaamheid. Het project heeft (regionale) adviesgroepen opgericht, bestaande uit commerciële partners, overheden, wetenschappers, de visserijsector en NGO's. Deze adviesgroepen spelen een cruciale rol in het project. Zij ondersteunden en ondersteunen nog steeds de geselecteerde visserijen en ontwikkelden (samen met hen) actieplannen die de vissers helpen op hun weg naar MSC-certificering.

Belangrijke maatregelen waar de visserijen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor MSC-certificering zijn het verminderen van bijvangst, het herstellen van visbestanden en het beschermen van de leefomgeving van de vissen en ander kwetsbaar zeeleven.

Fish for Good organiseert ook trainingen waarmee alle stakeholders in staat worden gesteld de verbeteringen ook echt te realiseren. Het doel is dat de geselecteerde visserijen het MSC-beoordelingsproces ingaan en - zodra zij gecertificeerd zijn - profiteren van de groeiende marktvraag naar duurzaam gevangen vis.

De drie fases van Fish for Good

 

 

Fase 1

in kaart brengen

Fase 2

beoordelen

Fase 3

actieplannen

gereedjuni 2018april 2019april 2021
wat?visserijen in de regio's in kaart brengeneerste beoordeling van visserijen, vaststellen van verbetermogelijkhedenactieplannen ontwikkelen die het verschil tussen de visserijprestaties en MSC indicatoren overbruggen
hoe?profiel van visserijen opbouwen door onderzoek en interviews met expertsgrootschalige analyse van de prestaties van de visserijen tegen de MSC Standaardovereenstemmen over de maatregelen en verantwoordelijkheid van belanghebbenden om  tot duurzame visserijen te komen
door wie?MSC of externe beoordelaarerkende, onafhankelijke beoordelaarinspanning van alle betrokkenen
resultaat

60 visserijen in kaart gebracht

29 visserijen beoordeeld

22 visserij-actieplannen

Tijdens de laatste fase werken de visserijen en andere sleutelpartijen aan verbeteringen die de visserij in staat stellen MSC-certificering te behalen. Sommige visserijen kunnen hopelijk in 2021 aan het MSC-assessmentproces beginnen.

Op ervaring bouwen: MSC gereedschap

Fish for Good gebruikt door MSC ontwikkelde instrumenten om visserijen te helpen verduurzamen. De Benchmarking and Tracking Tool volgt de status en vooruitgang van een visserij ten opzichte van de MSC Standaard. De Capacity Building Tool stelt betrokkenen in staat om betrouwbare Fishery Improvement Projects richting MSC-certificering te brengen.

 

Meer weten? 

Neem gerust contact op via fishforgood@msc.org

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}