Persberichten

Update certificeringsproces van de Joint Demersal Fisheries in de Noordzee

oktober 2, 2019

Arbiter verzoekt Control Union Pesca om delen van haar beslissing tot het certificeren van de Joint Demersal Fisheries in de Noordzee en aangrenzende wateren te herzien.


De onafhankelijke beoordelaar (Independent Adjudicator) van de bezwaarprocedure rondom het Joint Demersal Fisheries in de Noordzee en aangrenzende wateren (JDF) heeft vastgesteld dat de onafhankelijke controle instantie (CAB), Control Union Pesca (CU Pesca), verplicht is hun beslissing tot de visserijcertificering te herzien. Deze bezwaarprocedure is in gang gezet naar aanleiding van een groep milieu NGO’s die bezwaar maakten tegen deze visserijcertificering. 

Het team van CU Pesca dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van de visserijen m.b.t. het MSC visserij standaard, en tevens verantwoordelijk is voor de aanbeveling, heeft tien werkdagen de tijd om de punten van de onafhankelijke beoordelaar, John McKendrick, te onderzoeken en hierop te reageren. 

Het beoordelingsteam is verplicht haar besluit, met betrekking tot het vaststellen van de certificeringsvoorwaarden voor prestatie-indicator 3.2.3 van de MSC visserijstandaard, te herzien. Deze indicator gaat over op de controle- en bewakingsmaatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat het beheer van de visserij wordt gehandhaafd en nageleefd. 

Meerdere punten, in overstemming met MSC’s bezwarenprocedure, werden in overweging genomen. John McKendrick heet de beoordeling van CU Pesca op drie van de vier punten toereikend gevonden. Voor een vierde punt wordt CU Pesca verzocht hun beslissing te herzien. McKendrick concludeerde namelijk dat, in relatie met PI 3.2.3, ‘de door de CAB gestelde voorwaarde geen rekening houdt met de zeer belangrijke nieuwe afspraken van de aanlandplicht, waarin de noodzaak van meetbare verbeteringen en resultaten worden meegenomen.

Volgende stappen 

Na het besluit van 30 september heeft de CAB, CU Pesca, tien werkdagen de tijd om te reageren. Naar aanleiding van de CU Pesca’s reactie krijgen de bezwaarmakers, de groep milieu NGO’s bestaande uit WWF Nederland, WWF Duitsland, WWF Denemarken, WWF Zweden, WWF Zweden, de North Sea Foundation en de Nederlandse Elasmobranchen Vereninging, de gelegenheid om binnen vijf dagen te reageren. De onafhankelijke arbiter zal vervolgens een definitieve beslissing nemen over de vraag of de aangekaarte kwesties voldoende zijn aangepakt.

Beoordeling van de Joint Demersal Fisheries

De beoordeling van de Joint Demersal Fisheries in de Noordzee en aangrenzende wateren is gestart op 16 maart 2017. CU Pesca heeft een reeks van vier rapporten opgesteld na haar beoordeling van de visserij: een algemene achtergrond en drie rapporten voor de principes 1, 2 en 3 van de MSC visserijstandaard. De visserij is beoordeeld op basis van de Visserij Certificatie Vereisten (Fishery Certification Requirements (FCR)) v2.0 en het bezwaar is van toepassing op bijlage PD in FCR v2.0. 

In een bezwaarschrift van 10 mei 2019 de milieu NGO groep bezwaar gemaakt tegen de aanbeveling van CU Pesca om de visserij te certificeren. 

Verdere informatie over deze beoordeling, inclusief de beslissing van de independent adjudicator, is te vinden op fishing.msc.org. 

De MSC bezwaren procedure

Het MSC-beoordelingsproces voor visserijen maakt het mogelijk voor belanghebbende om de MSC visserijstandaard in detail te bestuderen en transparant te beoordelen. In navolging van de FAO richtlijnen van de VN en de ISEAL vereisten worden visserijen beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke controle-instantie (CAB) aan de hand van de MSC Visserijstandaard. Als onderdeel van dit proces stelt MSC als vereiste dat de CAB informatie van alle belanghebbende meeneemt in hun beslissing. Dit is essentieel voor een grondige en geloofwaardige beoordeling en om te verzekeren dat een eerlijk en onpartijdig besluit wordt genomen. 

De beoordeling omvat een formele bezwaarprocedure om te zorgen voor een ordelijke en gestructureerde procedure waarmee certificeringsbeslissingen op een eerlijke en transparante manier door een onafhankelijke arbiter kunnen worden ingediend, beoordeeld en opgelost. De onafhankelijke arbiter is een jurist met uitgebreide juridische ervaring en goede kennis van de MSC visserijstandaard en beoordelingsmethode. 

Lees meer over de bezwarenprocedure van MSC. 
 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}