Persberichten

Krachtenbundeling Euro-toques en Stichting Vis & Seizoen

mei 25, 2012

Meer duurzaam verantwoorde en seizoensgebonden vis in de horeca

Op dinsdag 22 mei hebben de voorzitters van Eurotoques en Stichting Vis & Seizoen officieel de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee zij de krachten bundelen om koks te stimuleren en te faciliteren om meer duurzaam verantwoorde vis in de horeca te gebruiken.

Duurzaam én seizoensgebonden

De hoofddoelstelling van Stichting Vis & Seizoen is het bijdragen aan behoud en herstel van de visbestanden en ecosysteem. Vis & Seizoen wil inkoop afhankelijk van het seizoen en afkomstig van duurzame visserij stimuleren. Speciaal voor de horeca die duurzaam en seizoensgebonden wil werken heeft Vis & Seizoen een ‘Onbezorgd 100% duurzaam’-programma. Dit programma stimuleert en faciliteert de horeca het aandeel duurzaam verantwoorde vis steeds verder te vergroten, uiteraard zonder afbreuk te doen aan smaak, kwaliteit en marge.

Assortiment 100% duurzaam

Basis voor het programma is een gemakkelijk en betrouwbaar inkoopkanaal te bieden door in samenwerking met de handel een 100% duurzaam vis-assortiment onder het Vis&Seizoen label aan te bieden. Duurzaamheid is gegarandeerd door inkoop van visserij met het MSC-label of een, voor Vis&Seizoen specifieke, beoordeling door Stichting De Noordzee conform de criteria voor de groene kolom van de VISwijzer. Door aanbod van de vis afhankelijk van het seizoen te maken is naast een positieve bijdrage aan behoud van de visbestanden ook de kwaliteit en rendement van de vis optimaal.

Kennisdeling voor ‘Vrienden’

Ter ondersteuning van het assortiment krijgen ‘Vrienden’ toegang tot een afgeschermd deel van de website met uitgebreide informatie over duurzame en seizoensgebonden vissoorten en gerechten. Deze informatie kan worden gebruikt voor menu-ontwikkeling, personeelstraining of voorlichting aan de gasten. Kennisdeling onder vrienden wordt gestimuleerd door regelmatig bijeenkomsten, workshops en studiereizen te organiseren.

Marketingondersteuning voor ‘Partners’

Voor Partners biedt het programma ook marketingondersteuning. Hiervoor zijn zij wel verplicht tot deelname aan het ‘Chain of Custody’-proces die het aandeel ingekochte, duurzaam verantwoorde vis meet en publiceert. Partners committeren zich aan een doelstelling van minimaal 50% en worden met het programma gestimuleerd en op maat geadviseerd naar een maximale score. Zonder concessies aan smaak, kwaliteit en marge.

Eerste aanmelding binnen: Bistro Sharlot

Inmiddels is de eerste aanmelding binnen: Euro-Toques restaurant Bistro Sharlot in Ulvenhout heeft een partnerovereenkomst ondertekend met de stichting Vis & Seizoen. ‘Het is de bedoeling dat alle Euro-Toques leden uiteindelijk zo’n partnerovereenkomst zullen onderteken, maar het gaat natuurlijk wel op vrijwillige basis’. Euro-Toques voorzitter Ted Janssen en Jan van As, vertegenwoordiger van de stichting Vis & Seizoen waren duidelijk in hun nopjes met deze eerste aanmelding. ‘Voor ons restaurant is een partnerschap eigenlijk een logische stap, we werken sowieso al met vis volgens de seizoenen en bedreigde vis serveren we zeker niet”, aldus de trotse Sharlotte Oomen van Bistro Sharlot.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Verbraeken (Stichting Vis & Seizoen) 06 20360710  jeroen@visenseizoen.nl of Sharlotte Oomen (Euro-Toques Nederland) 076-561 27 29 sharlotte@euro-toques.nl

Uitnodiging: U bent van harte welkom tijdens de week van het Keukenfeest, op woensdag 6 juni 2012 vanaf 15.00 uur, in Restaurant Bistro Sharlot te Ulvenhout (Breda). U krijgt de gelegenheid om enkele gerechtjes te proeven en woordvoerders van zowel Euro-Toques Nederland als Stichting Vis&Seizoen te spreken. Graag vooraf uw komst aanmelden bij Sharlotte Oomen.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}