Persberichten

Makreel certificaten geschorst door certificeerders

april 2, 2012

De certificeerders voor 7 MSC gecertificeerde makreelvisserijen in de Noordoost-Atlantische oceaan hebben de certificaten van de visserijen geschorst.

De kennisgeving over de schorsing volgt na een aanzienlijke stijging van de makreelvangst gedurende 2 jaar door landen buiten de gecertificeerde vloten en het breken van internationale overeenkomsten en onderhandelingen gericht op het beheer van het visbestand. In juli 2010 zijn de gecertificeerde visserijen geïnformeerd dat de totale vangst binnen de Noordoost-Atlantische makreelvisserij onder een internationaal overeengekomen beheerplan  teruggebracht moet worden, als zij hun certificaat en keurmerk wensen te behouden. Deze vereiste had ook betrekking op de vangst van landen buiten de gecertificeerde vloten. De deadline voor de uitvoering van deze voorwaarde is op 31 december 2011 verstreken.

Hoewel de MSC gecertificeerde visserijen alles in het werk hebben gesteld om tot een internationale overeenkomst over het makreelbeheer te komen, is het niet mogelijk gebleken binnen de gestelde deadline tot een oplossing te komen. Dit heeft ertoe geleid dat in januari de visserijen een termijn van 90 dagen hebben gekregen voordat hun certificaten eind maart 2012 geschorst zouden worden. Alle makreel gevangen na 30 maart mag niet langer als 'MSC gecertificeerd' worden aangeduid en het MSC-keurmerk voor duurzame en goed beheerde visserij dragen.

Een schorsing is niet hetzelfde als het intrekken van een certificaat. Geschorste certificaten kunnen namelijk zonder de noodzaak van een nieuwe volledige beoordeling van de visserij weer in ere hersteld worden zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan zonder dat er weer een nieuw beoordelingstraject gestart moet worden.

Betroffen visserijen

-    Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) Noordoost-Antlantische makreel (DK)
-    Irish Pelagic Sustainability Association (IPSA) Westelijke makreel (IE)
-    Irish Pelagic Sustainability Group (IPSG) Westelijke makreel pelagisch sleepnet (IE)
-    Noordoost-Atlantische makreel, pelagisch sleepnet, zegen en handlijn (NO)
-    Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) Noordoost-Atlantische makreel (NL)
-    Scottish Pelagic Sustainability Group (SPSG) Noordoost-Atlantische makreel (UK)
-    Swedish Pelagic Producers Organisation (SPPO) Noordoost-Atlantische makreel (SW)

Wat zegt de MSC

Nicolas Guichoux, Directeur Europa van de Marine Stewardship Council zegt: “Terwijl de schorsing van deze MSC certificaten teleurstellend is voor zowel de visserijen als voor de MSC, is er een risico dat het visbestand uitgeput zal raken als gevolg van het overschrijden van de huidige TAC. Ik weet dat de betroffen visserijen enorme inspanningen verrichten om te garanderen dat dit niet zal gebeuren en de MSC zal deze visserijen blijven ondersteunen gedurende dit moeilijke proces. Ik kijk uit naar de dag dat er overeenstemming is bereikt dat garandeert dat de makreelvangsten op een duurzaam niveau plaatsvinden zodat het certificaat van de betreffende visserijen weer in ere kan worden hersteld.”

Schorsing, geen definitieve intrekking

Een schorsing is niet hetzelfde als het intrekken van een certificaat. Geschorste certificaten kunnen namelijk zonder de noodzaak van een nieuwe volledige beoordeling van de visserij weer in ere hersteld worden zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan zonder dat er weer een nieuw beoordelingstraject gestart moet worden.

Meer informatie

MSC: media.nl@msc.org of 070-360 5979

MSC in cijfers

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}