Persberichten

MSC beleidsontwikkelingen in een notedop

januari 9, 2011

De Marine Stewardship Council biedt nieuwe mogelijkheden om informatie te krijgen over het proces van beleidsontwikkeling binnen de MSC en toegang te krijgen tot onze beleidspijplijn.

Er zijn onlangs nieuwe pagina’s aan de MSC-website toegevoegd waarin informatie wordt gegeven over hoe MSC verbeteringen doorvoert aan het programma en hoe belanghebbenden betrokken kunnen worden in het proces van beleidsontwikkeling (zie hier). Op de website is nu ook uitvoerige informatie te vinden over de actuele beleidsprioriteiten en tijdskaders (zie policy pipeline).

MSC heeft zich eraan verbonden om een geloofwaardig, robuust, consistent en toegankelijk certificeringsprogramma voor duurzame en goed beheerde visserijen te onderhouden. Het beheren van een internationale standaard voor duurzame visserij die via een voorgeschreven methodologie en door geaccrediteerde certificeerders wordt toegepast, is een ingewikkelde onderneming. De groei en diversiteit van de visserijen die betrokken zijn in het programma leidt er regelmatig toe dat onderdelen van de standaard, de methologieën of andere toepassingen van de MSC regels extra verduidelijking, definiëring of ontwikkeling behoeven. Ook vragen de voortdurende ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis over visserij en het mariene ecosysteem en nieuwe praktijken in het visserijbeheer er om dat het MSC-programma zich aanpast aan en rekening houdt met deze nieuwe realiteit.

Ons beleidsontwikkelingsproces zorgt ervoor dat aandachtspunten m.b.t. de MSC-standaard en -methodologieën op een gestructureerde, gerichte en transparante manier worden aangepakt. De inbreng van alle belanghebbenden is welkom, zowel als het gaat om feedback over lopende punten waarop beleid wordt ontwikkeld als om het voorstellen van punten die evaluatie behoeven. De MSC Raad van Belanghebbenden vertegenwoordigt een breed scala aan belangen en kennis en is een andere route om feedback op deze ontwikkelingen te geven. Verder maken wij in onze beleidsontwikkeling gebruik van publieke inspraak.

Meer informatie 

MSC: contacteer standards@msc.org

Cijfers over de MSC 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}