Skip to main content

MSC makreel visserij blijft geschorst, ondanks groei van makreelbestand

De visserij op makreel in de noord-oost Atlantische oceaan krijgt haar MSC-certificering nog niet terug. De schorsing van de MSC-certificaten, die al in maart 2019 inging, blijft gehandhaafd. Dit ondanks recent wetenschappelijk advies dat het makreelbestand nu gezond is. Internationale onafhankelijke auditors namen dit besluit vanwege het uitblijven van internationale afspraken over de quota. Een dergelijk gebrek aan consensus tussen landen over verdeling van visquota vormt een bedreiging voor de verduurzaming van de visserij.

Een recent wetenschappelijk advies over de omvang van het makreelbestand gaf aan dat het makreelbestand groter was dan eerder ingeschat: niet 2.35 maar 4.19 miljoen metric tonnes, een omvang boven de ondergrens voor een gezond makreelbestand. De industrie had de hoop dat deze bevestiging van een gezond makreelbestand voldoende aanleiding was om de schorsing van de MSC-certificaten op te heffen.

Maar afspraken over de verdeling van visquota, degelijk bestandsbeheer en een effectief managementplan zijn voor MSC absolute voorwaarden voor certificering als duurzame visserij.

Lees de volledige Stakeholder Notification van de CABs op MSC’s Track a Fishery database (directe link).

Makreel gevangen na de schorsingsdatum kan niet meer als MSC-gecertificeerd verkocht worden en dan ook niet het blauwe keurmerk dragen. Vangsten van vóór 2 maart 2019, verhandeld als MSC-gecertificeerd en opgeslagen in een faciliteit die gecertificeerd is tegen de MSC Chain of Custody Standaard, kunnen nog wel als MSC-gecertificeerd verhandeld worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Victor Simoncelli (Nederland) of Wouter Dieleman (België)