Persberichten

MSC gecertificeerde visserijen worden goed beheerd en zijn duurzaam

juni 18, 2012

Visserijen die gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij beheren hun visbestanden zo dat hun productiviteit voor de toekomst gewaarborgd is; deze visbestanden zijn niet overbevist. Een visserij dient dit aan te kunnen tonen in het onafhankelijke, wetenschappelijke en extern getoetste proces dat vereist is voor MSC certificering. De certificaten van gecertificeerde visserijen die niet meer aan deze wereldwijd geaccepteerde definitie voldoen, worden opgeschort of helemaal ingetrokken. De MSC spreekt daarmee de resultaten van de publicatie ‘Evaluation and Legal Assessment of Certified Seafood’ van Rainer Froese en Alexander Proelss tegen.

"De MSC-standaard sluit overbevissing expliciet uit"

In de MSC certificeringsvoorwaarden worden de definities van ‘overbevist’ en ‘overbevissing ’ gebruikt conform de Gedragscode voor een Verantwoorde Visserij en de Richtlijnen voor Ecolabelling van Vis en Visproducten voor Wildgevangen Zeevis van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Volgens deze definities dient een visbestand op een niveau gehouden te worden dat overeenkomt met zijn maximale productiviteit en boven een biologisch veilig niveau ligt. Bestanden zijn overbevist als ze zich onder deze veilige biologische grens bevinden. De MSC-standaard hanteert de internationale wetenschappelijke consensus over wat een overbevist bestand inhoudt, en deze definities worden ook in de meeste internationale en nationale regelgeving gebruikt. 

David Agnew, Standard Director van MSC, zegt: “De MSC-standaard komt overeen met de internationale beste praktijken en sluit overbevissing expliciet uit. MSC gecertificeerde visserijen worden op hoge productiviteitsniveaus gehouden. De bewering van Froese and Proelss dat veel visbestanden binnen het MSC-programma overbevist zijn, is onjuist.”

MSC hanteert internationaal geverifieerde en erkende definities

In hun artikel gebruiken auteurs Rainer Froese en Alexander Proelss definities voor de term "overbevist" die niet geaccepteerd worden in de wetenschap, door autoriteiten op het gebied van visserijbeheer of door internationale organisaties zoals de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) of de FAO. Christopher Zimmermann, adjunct-directeur van het Johann Heinrich von Thünen-Institut für Ostseefischerei en voorzitter van de Technische Adviesraad van MSC, zegt: “MSC hanteert internationaal geverifieerde en erkende definities. De definitie van ‘overbevissing’ die Froese en Proelss gebruiken is niet wereldwijd geaccepteerd. De resultaten van het onderzoek zijn derhalve niet relevant.”

Grotere visbestanden in MSC gecertificeerde visserijen

Alle visserijen die volgens de MSC-standaard gecertificeerd zijn, dienen een doelbestand te hebben dat ervoor zorgt dat de vispopulatie zich zo kan voortplanten dat het bestand oneindig kan blijven bestaan. Dit doelbestand dient als een visserijbeheerdoel gehandhaafd te worden. Dit betekent dat de visserij haar vangsten daarop dient aan te passen.

De MSC-standaard staat visserijen die op dit moment een biomassa onder het niveau van maximale productiviteit hebben onder twee voorwaarden toe:
1) De bestanden zijn wel boven de veilige biologische grens waarbij er voldoende voortplanting is om het bestand in de toekomst te behouden, en zijn boven de geaccepteerde definitie van overbevissing; en
2) de visserij heeft een doeltreffend herstelplan dat de bestanden zal laten groeien tot boven het maximale productiviteitsniveau.

Een onafhankelijk onderzoek van MRAG Ltd over de impact van MSC certificering op het milieu dat in 2011 gepubliceerd is, laat zien dat veel visserijen hun prestaties zowel voor als na de certificering verbeteren. Zo groeien bijvoorbeeld hun visbestanden of verminderen zij ongewenste bijvangst. De resultaten steunen de toenemende hoeveelheid bewijs waarin de rol van het MSC-programma als een doeltreffend mechanisme voor een duurzame verbetering van de visserij wereldwijd gedocumenteerd wordt.

Meer informatie

MSC: media.nl@msc.org of 070-360 5979

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}