Persberichten

MSC opent consultaties om programma te versterken

februari 4, 2019

Consultaties MSC geopend


Marine Stewardship Council nodigt belanghebbenden uit om mee te praten over herzieningen van de MSC-Visserijstandaard die zij voorstelt. De onderwerpen zijn: condities voor visserijen, het afhandelen van meningsverschillen en versnelde audits. 

Vandaag opent de Marine Stewardship Council (MSC) één van haar consultaties rond het certificeringsprogramma voor duurzame, wild gevangen vis. De komende 60 dagen kunnen belanghebbenden op drie onderdelen van het certificeringsproces een zienswijze geven: de condities voor visserijen, het afhandelen van meningsverschillen en versnelde audits.

"We werken voortdurend aan het versterken van ons wereldwijd erkende certificeringsprogramma voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten en evalueren daarom regelmatig onze eisen en processen. Zo blijven ze voldoen aan wereldwijd erkende best practices", aldus Rohan Currey, directeur Visserijstandaard bij de Marine Stewardship Council. "Deze overlegronde richt zich op het proces dat certificeerders volgen bij de beoordeling van een visserij en wil alle reële of vermeende problemen aanpakken. We kijken uit naar constructieve opmerkingen en feedback van alle belanghebbenden.


Condities aan visserijen

Onafhankelijke certificeerders stellen condities aan visserijen die al wel voldoen aan de minimumeisen van de MSC Visserijstandaard, maar nog niet aan de best practice-eisen. De certificeerder eist dat visserijen zichzelf verbeteren tot dit best practice-niveau, meestal binnen vijf jaar. Wanneer visserijen deze condities niet inlossen, kan dit leiden tot het opschorten van het MSC-certificaat.   

Naar aanleiding van bezorgdheid van belanghebbenden over het naleven van condities heeft MSC accreditatiedeskundigen van Assurance Services International (ASI) twee onafhankelijke beoordelingen laten uitvoeren. Belangrijke vragen waren ‘Hoe worden voorwaarden geïdentificeerd, geëvalueerd en gesloten?’ en ‘Hoe worden ze overgedragen aan volgende certificeringscycli?’. ASI stelde vast dat de meeste condities in overeenstemming zijn met de MSC-eisen maar dat - hoewel MSC de eisen in de loop der tijd heeft verduidelijkt en aangescherpt - er nog steeds ruimte is voor verbetering. In een kleine minderheid van de gevallen werden condities gesloten zonder alle relevante MSC-eisen te volgen en werden bij specifieke visserijen condities heropend.   

MSC vraagt belanghebbenden om haar voorstellen ter verbetering van de manier waarop certificeerders condities vaststellen, evalueren en sluiten van feedback te voorzien. Voorgestelde verbeteringen zijn onder meer de eis dat condities binnen vier jaar moeten worden afgesloten, de mogelijkheid tot feedback van belanghebbenden over de jaarlijkse rapporten en verbeterde rapportagesjablonen.   

Meer informatie over de bevindingen van ASI en details over hoe deel te nemen aan de raadpleging is te vinden op onze website.


Meningsverschillen tussen deskundigen  

MSC onderzoekt verschillende opties om meningsverschillen tussen conformiteitsbeoordelaars, collegiale toetsers en belanghebbenden aan te pakken. De huidige inspraakmogelijkheid richt zich op één aspect hiervan: hardnekkige onenigheid. MSC stelt voor dit aan te pakken door onder andere het indienen van verklaringen en het verkennen van arbitragemechanismen. Meer informatie over deelname is beschikbaar op onze website.Versnelde audits 

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt die kan leiden tot wijziging van de score van een visserij ten opzichte van de MSC Standaard, wordt voor gecertificeerde visserijen een versnelde audit uitgevoerd. Bij deze raadpleging kunnen belanghebbenden hun input geven over de voorgestelde verduidelijkingen van het versnelde auditproces, inclusief een mogelijke peer review-fase en/of een consultatieperiode tijdens een versnelde audit. De raadpleging is te vinden op onze website (Engels).  

MSC sluit alle drie raadplegingen op 3 april 2019 af. Alle daaruit voortvloeiende wijzigingen in de vereisten van MSC zullen naar verwachting begin 2020 worden vrijgegeven.


Andere beoordelingen en raadplegingen

Bovenstaande raadplegingen staan los van, en zijn aanvullend op, de lopende Fisheries Standard Review, die in 2021 wordt afgerond en ook gericht is op het verder versterken van de MSC Visserijstandaard. Consultaties over het vinnen van haaienvinnen en de compartimentenvisserij (eenheid van beoordeling) zijn gepland voor maart 2019.
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}