Skip to main content

Naties moeten resoluut optreden op het kritieke moment voor de Noordoost-Atlantische makreel

De Marine Stewardship Council (MSC) roept de kuststaten die op makreel vissen in de Noordoost-Atlantische Oceaan (NEA) op om hun toezegging na te komen om tegen aanstaande vrijdag 31 maart 2023 een langetermijnovereenkomst voor het delen van quota te sluiten. Afgevaardigden zijn deze week in Londen bijeen. 31 maart nadert snel, en de duurzaamheid op lange termijn van deze iconische soort blijft onzeker. 

Een overeengekomen beheerskader met inbegrip van Harvest Control Rules (HCR's) en oogststrategieën zou visserijbeheerders in staat stellen de duurzaamheid van deze bestanden op lange termijn te waarborgen. Het zou ook de deur openen voor makreel om de MSC-certificering terug te krijgen, wat zou helpen om belangrijke markten veilig te stellen. 

Bij gebrek aan dit beheerskader konden nationale staten de toegestane vangsten (TAC's) vaststellen in lijn met hun eigen nationale belangen, in plaats van de internationaal vastgestelde limieten te volgen die zijn vastgesteld door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zeeën (ICES). Dit is een fundamentele reden waarom makreel in 2019 zijn MSC-certificering verloor, gevolgd door blauwe wijting en Atlanto-Scandische haring (AS) in 2020. 

Het verlies van deze MSC-certificaten wordt op markten over de hele wereld gevoeld, waarbij het MSC-keurmerk voor makreel en AS-haring uit de winkelschappen verdwijnt. Meer dan 40 retailers, foodservicebedrijven en leveranciers die de North East Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA) vormen, hebben inkoopverklaringen afgelegd als onderdeel van hun toewijding aan NAPA's Fishery Improvement Plans (FIP's). Met nog maar een jaar te gaan om deze FIP's af te ronden, is het nu een belangrijk moment om een quotumovereenkomst voor makreel te sluiten in lijn met het wetenschappelijk advies.  

Erin Priddle, regionaal directeur van de Marine Stewardship Council in Noord-Europa zei: “Dit is het moment om een deal te sluiten en geschiedenis te schrijven om het noordoostelijke Atlantische makreelbestand in de toekomst te beschermen. Zonder een beheersplan voor de lange termijn en overeenkomst voor de quotaverdeling blijft het risico voor de toekomstige duurzaamheid van het makreelbestand groot, zelfs als de biomassa van het bestand stabiel blijft. We dringen er bij de kuststaatdelegaties op aan om tijdens de onderhandelingen van volgende week hun ambities te verhogen en eindelijk een einde te maken aan de impasse die deze visserijen al meer dan tien jaar weerhoudt van langdurig en duurzaam beheer.” 

De overeenkomst over internationaal visserijbeheer is in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) en de verplichtingen voor regeringen om te voldoen aan de ambitie die is uiteengezet in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), met name SDG-14 Leven onder water. Met de recente baanbrekende overeenkomst van de High Seas Treaty (BBNJ) moeten regeringen nu meer dan ooit hun inzet voor de bescherming van de oceaan en het duurzame gebruik van gedeelde visbestanden versterken. Voor mediavragen kunt u contact opnemen met: 

Will Little, Senior PR-manager  

E-mail: [email protected]  Mobiel: 07940 924555  

Opmerkingen voor redacteuren: 

De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale non-profitorganisatie die wereldwijd erkende normen vaststelt voor duurzame visserij en de toeleveringsketen van vis. Het MSC-keurmerk en certificeringsprogramma erkent en beloont duurzame vispraktijken en helpt bij het creëren van een duurzamere vismarkt. Het MSC-keurmerk op een visproduct betekent dat het afkomstig is van een visserij die onafhankelijk is gecertificeerd volgens de op wetenschap gebaseerde MSC-standaard voor duurzame visserij. Visserijbedrijven die meer dan 19% van 's werelds wilde zeevangst vertegenwoordigen, zijn betrokken bij het certificeringsprogramma en er zijn meer dan 20.000 verschillende MSC-gelabelde producten beschikbaar in de schappen over de hele wereld (cijfers correct op 31 maart 2022). 

Meer inspiratie

Dit is wild…..

Dit is wild…..

Wild. Het is het waard om zuinig op te zijn. Wat betekent wild voor jou?

Ontmoet de Wild Ones

Ontmoet de Wild Ones

Over de hele wereld vind je mensen die iets gemeenschappelijk hebben: ze houden van vis en respecteren waar die vandaan komt.

Duurzame recepten

Duurzame recepten

Chefs en visliefhebbers van over de hele wereld delen snelle, makkelijke recepten voor vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk.