Persberichten

Nederlandse mosselvissers gaan voor MSC certificering

december 15, 2009

De Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur (PO Mosselcultuur) is begonnen aan de beoordeling tegen de internationaal erkende MSC standaard voor duurzame visserij [1].

De PO Mosselcultuur heeft als tegemoetkoming in de certificeringskosten een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gekregen. In totaal was er een subsidiebedrag van 1mln euro beschikbaar met een maximum van 100,000 euro per aanvrager. Subsidieaanvragen konden tot 1 september 2009 worden ingediend.

Over de Nederlandse mosselvisserij en -kweek

De Nederlandse mosselzaadvisserij en –kweek vinden plaats in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. In totaal zijn er 65 schepen actief en is er een totaaloppervlak van 220 hectare aan zogenaamde mosselzaadcollectoren. Het mosselzaad wordt opgevist of van de zaadcollectoren afgeschraapt. Vervolgens wordt het zaad overgebracht naar kweekpercelen waar het uitgroeit tot consumptiemosselen. In 2008/2009 werd in totaal 36.8 miljoen kilo mosselen aangeland. De mosselen gaan voornamelijk naar de Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse markt. 

Wat zegt de PO Mosselcultuur

Hans van Geesbergen, zegt namens de PO Mosselcultuur: "De Nederlandse mosselsector heeft sinds de jaren '90 hard gewerkt aan het in balans brengen van onze visserij met de natuurwaarden in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. We hebben veel veranderingen in ons visserijbeheer doorgemaakt en hebben hierin samengewerkt met de natuurorganisaties en de overheid. Hoewel dit niet altijd makkelijk voor ons was, hebben we ons aangepast. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we voor onze inspanningen worden beloond door een succesvolle afronding van het beoordelingsproces tegen de MSC standaard."

Wat zegt de MSC

Nathalie Steins, Manager Nederland van MSC, zegt: "Ik ben blij dat ik de PO Mosselcultuur in ons programma mag verwelkomen. Als de beoordeling succesvol is, dan kunnen deze mosselen voorzien in een toenemende vraag naar duurzaam gecertificeerde schelpdieren op de Noord-Europese markt. Dit is de eerste visserij die in het programma komt na de toekenning van de certificeringssubsidies door de overheid. Ik kijk er naar uit om in de toekomst meer Nederlandse visserijen te mogen verwelkomen en ik wens de PO Mosselcultuur veel succes met hun beoordeling."
De beoordeling zal worden uitgevoerd door de onafhankelijke certificeerder SGS Nederland B.V.

Meer informatie

MSC Nederland: media.nl@msc.org or  +31 0(70) 3605979
PO Mosselcultuur: Hans van Geesbergen, pomossel@zeelandnet.nl of +31 (0)113 576066

Bekijkcijfers over de MSC. 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}