Persberichten

Nederlandse PFA makreelvissers worden 50e MSC-gecertificeerde visserij

juli 10, 2009

Vandaag werd een nieuwe mijlpaal voor duurzaam gecertificeerde visserij bereikt met de 50e visserij die het Marine Stewardship Council [1] certificaat ontving. De Nederlandse Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) behaalde de MSC-certificering voor zijn makreelvisserij na een diepgaande 17 maanden durende beoordeling.

Gerard van Balsfoort, voorzitter van de PFA zegt: “Het behalen van het MSC-certificaat voor onze makreelvisserij past helemaal in onze ambitie om concurrerend te werken en tegelijkertijd duurzaam te vissen".

Over de Pelagic Freezer-trawler Association

De makreelvisserij van de PFA vindt plaats in het Noordoost Atlantische gebied. Voor deze visserij kunnen 27 diepvriestrawlers worden ingezet die in eigendom zijn van tien bedrijven uit zes EU-landen. De schepen vangen de makreel individueel of in span en gebruiken sleepnetten die de bodem niet raken. Ze vangen ongeveer 60.000 ton makreel. Dit is ongeveer 15% van de maximaal toegestane vangst (TAC) voor deze visserij en 25% van het aandeel van de Europese Unie in deze TAC.

Volgens de beoordeling bevindt het Noordoost Atlantische makreelbestand zich volledig binnen veilige biologische grenzen en heeft de PFA met succes maatregelen ingevoerd om ongewenste bijvangst tot lage niveaus te beperken. Een voorbeeld is het verbod om marktwaardige vis overboord te zetten, dat de PFA al in 2000 instelde. Als onderdeel van de certificering zal de PFA echter nog meer maatregelen gaan nemen om de bijvangst van ongewenste bijvangsten in kaart te brengen en nog verder te laten verminderen.

De makreelvisserij is de tweede PFA visserij die is gecertificeerd. De PFA Noordzeeharingvisserij kreeg als in 2006 het MSC-certificaat voor duurzame visserij.

MSC verheugt

Rupert Howes, Chief Executive van MSC zegt: “Ik vind het geweldig dat ik de 50e MSC gecertificeerde visserij mag verwelkomen. Met de certificering van hun haringvisserij in 2006 heeft de PFA een voortrekkersrol gespeeld in de certificering van de pelagische visserijen [2] in de Noordzee. Ik ben daarom blij dat ik hen nu kan feliciteren met de certificering van hun tweede en onze 50e visserij".

Meer informatie:

Nathalie Steins, MSC Nederland: +31 6 109 386 40 / nathalie.steins@msc.org

Gerard van Balsfoort, PFA: +31 651 411 431 / gbalsfoort@pelagicfish.eu

Bekijk cijfers over de MSC. 

Noot voor de redactie:

[1] De MSC is een internationale non-profit organisatie die in 1997 is opgericht om oplossingen voor het probleem van overbevissing te bevorderen. De MSC beheert het enige wereldwijd erkende milieucertificerings- en ecolabellingprogramma voor wildgevangen vis. Het is het enige eco-label voor visproducten dat voldoet aan de richtlijnen van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor visserijcertificering en de ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieustandaarden). De MSC heeft kantoren in London, Seattle, Tokyo, Sydney, Den Haag, Edinburgh, Berlijn en Kaapstad.

In totaal zijn er bijna 200 visserijen betrokken bij het MSC-programma. Hiervan zijn er 50 gecertificeerd en zitten er 107 in het certificeringstraject. Voor nog eens 20-30 visserijen wordt een vertrouwelijke voorstudie uitgevoerd. Samen zijn deze visserijen goed voor een jaarlijkse vangst van meer dan 5 miljoen ton vis, schaal- en schelpdieren. Van de wereldwijde vangst voor menselijke consumptie vertegenwoordigen zij meer dan 42 procent van wilde zalmvangst, 40% van de belangrijkste witvisvangst en 18% van de langoestenvangst. Wereldwijd dragen meer dan 2.500 producten het MSC-logo dat laat zien dat het product afkomstig is uit een gecertificeerde, duurzame visserij.

Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat de eerste visserijen in het certificeringsprogramma stapten en viert de MSC zijn 10e verjaardag. Voor meer informatie: www.msc.org en www.msc.org/nl.

Het werk van de MSC in Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN met de bijdrage uit de Nationale Postcodeloterij.

 

[2] Pelagische vissoorten zijn vissoorten die in de hele waterkolom voorkomen. In de Noordzee zijn dat bijvoorbeeld haring en makreel.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}