Persberichten

Nederlandse regering stelt €0.5 miljoen extra beschikbaar voor visserij certificering

december 18, 2009

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aanpassing in de visserijbegroting voor 2010 waarmee een aanvullend bedrag van 500,000 euro beschikbaar komt voor visserijbeoordelingen en -certificering. Het besluit betekent dat Nederland nu een totaalbedrag van €1.5 miljoen voor visserijcertificering heeft vrijgemaakt. In 2008 heeft de Nederlandse Noordzeevloot zich gecommitteerd aan MSC certificering [1] als onderdeel van een maatschappelijk convenant met de het WNF, Stichting de Noordzee en de Minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De aanvullende financiering wordt beschikbaar gemaakt via het Europese Visserijfonds.

De aanpassing van de visserijbegroting volgt op een amendement dat werd ingediend door de Tweede Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Lutz Jacobi (PvdA) en Ernst Cramer (Christen Unie). 

Wat zegt Ad Koppejan (CDA)

Ad Koppejan (CDA) zegt: “De €1 miljoen die wij voor 2009 beschikbaar hadden gesteld voor visserijcertificering bleek een enorm succes. Er waren te veel aanvragen voor het beschikbare budget, waardoor sommige aanvragen werden uitgeloot. Dit is een duidelijk signaal dat de Nederlandse vissers gecommitteerd zijn aan duurzame visserij. Wij vonden het niet meer dan vanzelfsprekend om de minister te vragen aanvullende financiering beschikbaar te maken om een duurzaamheidsbeoordeling door een onafhankelijke partij te kunnen laten uitvoeren.”

Wat zegt de MSC

Rupert Howes, Chief Executive van de MSC voegt toe: “De Nederlandse regering heeft haar strategische commitment aan duurzame visserij weer eens onderstreept. Dit is prachtig nieuws en ik wil de heer Koppejan, mevrouw Jacobi en de heer Cramer hartelijk bedanken voor hun leiderschap. Er zijn al tien visserijen die bericht hebben ontvangen dat zij subsidie voor MSC certificering krijgen uit het eerder beschikbaar gestelde budget van €1 miljoen. De Nederlandse mosselvisserij was de eerste van deze visserijen die vorige week begonnen is met het MSC beoordelingsproces. Ik kijk er naar uit om de andere negen visserijen en de goedgekeerde aanvragers uit deze nieuwe regeling in ons programma te mogen verwelkomen."

Voor meer informatie

MSC Nederland: media.nl@msc.org of +31 (0)70 3605979

Bekijk cijfers over de MSC. 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}