Persberichten

Nieuw wetenschappelijk onderzoek leidt tot schorsing van MSC Noordzee kabeljauw

september 27, 2019

Drie MSC-certificaten voor visserijen gericht op het Noordzeekabeljauwbestand worden met ingang van 24 Oktober 2019 geschorst. Uit wetenschappelijk onderzoek van ICES blijkt dat na een aantal jaren van herstel het Noordzeekabeljauwbestand nu weer is gedaald tot onder het biologisch veilige niveau. Vanwege deze daling is de duurzaamheid van het visbestand in gevaar en voldoet de visserij van Noordzeekabeljauw niet langer aan de MSC-standaard.

Ondanks de inzet van de visserijsector om het visbestand te behouden, laat nieuw wetenschappelijk onderzoek zien dat het Noordzeekabeljauwbestand na enkele jaren van groei nu weer achteruit gaat. Het onderzoek van ICES toont aan dat het huidig paaibestand zo’n 81.000 ton is, en daarmee onder het biologisch minimum van 107.000 ton ligt. Hiermee bestaat nu een verhoogd risico op instorten van het bestand en is duurzaamheid van de visserij niet langer gegarandeerd. 

Oorzaken van deze achteruitgang zijn onzeker, echter suggereren wetenschappers dat de klimaatverandering hierin een rol speelt. Het IPPC-rapport ‘The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’, ondersteunt deze bewering en stelt dat klimaatverandering impact heeft op de distributie en de gezondheid van visbestanden. 

‘De daling in het Noordzeekabeljauw bestand is een verontrustende ontwikkeling’, aldus Erin Priddle, programmadirecteur MSC Verenigd Koningrijk en Ierland. ‘Het MSC-programma is ontworpen om te signaleren wanneer gecertificeerde visserijen niet langer aan onze standaard kunnen voldoen zoals vanwege een bedreiging van gezonde visbestanden, wat op dit moment het geval is bij de Noordzee- kabeljauw. Nu meer dan ooit is er de noodzaak van coördinatie en samenwerking.’ 

Vanwege de bedreiging van het visbestand kan Noordzeekabeljauw gevangen na 24 Oktober 2019 niet langer als MSC-gecertificeerd worden verkocht en niet langer het blauwe keurmerk dragen. 

Momenteel zijn er drie actieve MSC-certificaten op dit Noordzeekabeljauw bestand:

• DFPO Denmark North Sea & Skagerrak cod & saithe
• Norway North Sea demersal 
• Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG) North Sea cod

Er zijn geen Nederlandse schepen gecertificeerd voor Noordzeekabeljauw, als platvisspecialisten heeft onze kottervloot dan ook een relatief klein kabeljauw quotum. Deze schorsing raakt met name de Britse markt, waar de iconische kabeljauwvisserij bijvoorbeeld tientallen MSC gecertificeerde Fish and chips shop bedient. De Nederlandse consument eet veel kabeljauw, meeste daarvan komt echter uit Noordelijker wateren en wordt gevangen in een ander gebied namelijk de Noorse of IJslandse wateren, de Atlantische Oceaan of de Barentszzee.

Voor de status van visserijen houdt u https://fisheries.msc.org/en/fisheries in de gaten, met vragen kunt u contact opnemen met Victor Simoncelli.
 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}