Persberichten

Ondanks economische recessie indrukwekkende toename in consumentenbestedingen in duurzame vis, schaal- en schelpdieren

maart 9, 2011

Britse en Nederlandse consumenten kopen steeds vaker duurzame vis, schaal- en schelpdierproducten, zelfs in financieel moeilijke tijden. Onafhankelijk onderzoek laat een 154% groei zien in consumentenbestedingen aan duurzame vis, schaal- en schelpdieren in het Verenigd Koninkrijk en een 50% groei in Nederland.

Nederland: MSC-keurmerk bevordert groei

In een apart onderzoek naar voeding en duurzaamheid uitgevoerd door het Platform Verduurzaming Voedsel en LEI in Nederland, hebben onderzoekers aangetoond, dat de bestedingen aan duurzaam gelabelde wildgevangen vis, schaal- en schelpdieren met 50% zijn toegenomen in de eerste 6 maanden van 2010, vergeleken met dezelfde periode in 2009. Binnen die bestedingen komt meer dan twee-derde uit producten die het MSC-keurmerk dragen voor gecertificeerde duurzame vis, schaal- en schelpdieren.

In het eerste half jaar van 2010 zijn de totale uitgaven aan voeding in Nederland met slechts 1,4% toegenomen terwijl de consumentenbestedingen aan duurzame en duurzaam gelabelde voeding met 25,5% toenamen. De sprong in omzetgroei vanuit duurzame vis, schaal- en schelpdieren – van €39 naar 59 miljoen maakt het tot de snelstgroeiende sector in Nederland.

Verenigd Koninkrijk: Duurzame vis, schaal- en schelpdieren doen het beter dan andere ‘groene’ goederen 

Ondanks slechts een 1% groei in de totale uitgaven van huishoudens tussen 2007 en 2009, bloeide de duurzame vis, schaal- en schelpdiersector, met bestedingen in het Verenigd Koninkrijk aan deze categorie van meer dan £178 miljoen over dezelfde periode.

Het ‘Co-operative Bank Ethical Consumerism’ 2010 Rapport in het Verenigd Koninkrijk toont aan, dat in totaal en gedurende de recessie een toenemend aantal Britten zich interesseert voor ‘groene’ goederen en diensten – een 18% groei in totale bestedingen tussen 2007 en 2009. Ethisch en milieuvriendelijk voedsel en dranken zijn één van de snelst groeiende sectoren binnen de categorie (27% over de laatste twee jaren). Echter, als we kijken naar alle diensten en goederen, dan is de markt voor duurzame vis, schaal- en schelpdieren één van de voornaamste aanjagers voor de algehele groei.

Consumenten blijven trouw aan hun normen en waarden

Nicolas Guichoux, Regionaal Directeur Europa bij de Marine Stewardship Council, heet de recente bewijzen over de consumentenbestedingen aan gecertificeerde duurzame vis, schaal- en schelpdieren van harte welkom, en zegt: “We zien hetzelfde niveau van groei in andere Europese markten en de keuze voor MSC gelabelde producten weerspiegelt het verlangen van boodschappers om visserijen te belonen die zich inzetten voor een duurzame vangst. Ook in het moeilijkste jaar in economische zin houden consumenten vast aan hun normen en waarden en gaan ethische overwegingen niet uit de weg. Zowel het Nederlandse als het Britse onderzoek tonen aan, dat de verandering van de markt voor vis, schaal- en schelpdieren geen hype is, maar een markt die zal blijven.”

Over het Platform Verduurzaming Voedsel

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondertekenden met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en (EL&I) op 28 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform spannen zij zich gezamenlijk in voor de versnelling van de verduurzaming van de  voedselketen. Het Platform richt zich enerzijds op de verduurzaming van de bedrijfsprocessen in de voedselketen en anderzijds op de uitbreiding van de omzet van het bestaande assortiment aan duurzame voedingsmiddelen en het aantal producten binnen dat assortiment (= opschaling). Voor meer informatie : http://www.verduurzamingvoedsel.nl/home/

Het Nederlandse onderzoek werd uitgevoerd in de periode van januari tot en met juni 2010. De resultaten zijn afgezet tegen die van het eerste semester van 2009.

Voor meer informatie over het Verslag 2010 Platform Verduurzaming Voedsel report, kunt u contact opnemen met:

Peter Smeets, Platform Verduurzaming Voedsel via telefoonnummer 06-18226250 of email petersmeets@verduurzamingvoedsel.nl

Over LEI

Het LEI is het Agrarisch Economisch Instituut. Het maakt deel uit van Wageningen UR (University &  Research center). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for Development Innovation, de Social Sciences Group. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Johan Bakker, LEI, onderdeel van Universiteit Wageningen via telefoonnummer 070-3358184 of email johan.bakker@wur.nl.

Voor achtergrondinformatie: http://www.lei.wur.nl/NL/

Over het ‘Ethical Consumerism’ 2010 Rapport

Het 'Ethical Consumerism' 2010 Rapport werd opgesteld door de Co-operative Bank aangevuld door extra onderzoek door de ‘Ethical Consumer Research Association’. Het rapport wordt sinds 1999 uitgebracht en fungeert als barometer van het ethisch bestedingspatroon in het Verenigd Koninkrijk. In dit rapport wordt het ‘ethical consumerism’ gedefinieerd als een persoonlijke allocatie van fondsen, inclusief consumptie en investeringen en waar keuzes worden genomen als een particuliere kwestie – zij het mensenrechten, sociale gerechtigheid, het milieu of dierenwelzijn. Voor meer informatie: http://www.goodwithmoney.co.uk/ethical-consumerism-report-2010

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MSC via telefoonnummer 070-360 5979 of email media.nl@msc.org

Voor mediagerelateerde vragen m.b.t. het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, neemt u contact op via media@msc.org

Cijfers over de MSC

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}