Skip to main content

Gecertificeerde visconsumptie in opmars

Bestedingen aan vis met ASC- en MSC-keurmerk in supermarkt stijgen stevig in 2015

Den Haag/Utrecht, 15 augustus 2016 – In 2015 zijn de bestedingen aan gecertificeerde vis, schaal- en schelpdieren in Nederlandse supermarkten met ruim 30% procent gestegen ten opzichte van de bestedingen aan gecertificeerde producten in 2014. Recent marktonderzoek laat zien dat de bestedingen aan gecertificeerde vis met het Marine Stewardship Council (MSC)-keurmerk met 14% gestegen zijn in 2015 ten opzichte van deze bestedingen in 2014. De bestedingen aan producten met het Aquaculture Stewardship Council (ASC)-keurmerk zijn maar liefst met 150% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. MSC is een keurmerk voor duurzame wildvangst van vis. ASC is een keurmerk voor verantwoorde kweek van vis.

Al met al is in 2015 meer dan 45% van de totale omzet aan vis in de supermarkt - ruim 540 miljoen euro - afkomstig van producten met het MSC- en ASC- keurmerk uit onafhankelijk gecertificeerde ketens. Consumenten kiezen vooral steeds vaker voor verse vis uit de koeling met een keurmerk: de bestedingen zijn verdubbeld ten opzichte van 2014.

Ook dit jaar zullen Nederlandse supermarkten en vismerken tijdens de Bewuste Visweek hun klanten weer inspireren om te kiezen voor vis met een keurmerk.

Marktonderzoek toont aan: duurzame vangst en verantwoorde kweek is mainstream

De Nederlandse consument heeft het behoud van het leven in zee en verantwoorde kweek van vis steeds hoger in het vaandel staan. Consumenten besteden ook in andere productgroepen zoals koffie en thee, groenten en fruit of eieren meer geld aan gecertificeerde produkten. Maar met meer dan 45% van de totale bestedingen voor vis aan gecertificeerde produkten kunnen deze niet langer als niche worden beschouwd – ze zijn hard op weg om de norm te worden. Nederland speelt internationaal een hoofdrol in de verduurzaming van het visschap. Dit is dankzij de keuzes en investeringen van Nederlandse supermarkten, vismerken en leveranciers in verduurzaming van het visassortiment. De totale bestedingen in 2015 aan vis met MSC-keurmerk zijn 189 miljoen euro en 64 miljoen euro voor vis met ASC-keurmerk.

Deze positieve resultaten komen voort uit een monitoring van de omzetontwikkeling van gecertificeerde producten in 10 verschillende productgroepen. De studie is uitgevoerd door onderzoeksbureau IRI [1], in opdracht van een samenwerkingsverband van brancheorganisaties en keurmerkhouders. Het doel is om een duurzame marktontwikkeling in Nederland te bevorderen door beschikbaarheid van adequate verkoopgegevens van gecertificeerde produkten.

“De enorme stijging in omzet aan ASC gecertificeerde produkten komt doordat verschillende Nederlandse supermarkten overgestapt zijn op de verkoop van gecertificeerde zalm. De allereerste zalmkwekerij werd pas in Januari 2014 gecertificeerd. Sindsdien is er steeds meer gecertificeerde zalm beschikbaar, waardoor bijvoorbeeld Albert Heijn en Aldi in 2015 konden overstappen op ASC zalm”, vertelt Esther Luiten, commercieel manager van ASC. “Het is geweldig dat er steeds meer vissoorten met het groene ASC-keurmerk te koop zijn”.

 “We zijn erg blij om te zien dat consumenten een gezonde toekomst van onze oceanen actief ondersteunen door steeds vaker te kiezen voor vis met blauwe MSC-keurmerk. ”, legt Hans Nieuwenhuis, programma directeur van MSC Benelux uit. “ Met de keuze voor het blauwe keurmerk is de duurzaamheid van de visserij voor de consument verzekerd.”

De Bewuste Visweek

In samenwerking met bijna alle Nederlandse supermarkten, verschillende vismerken en hun leveranciers organiseren MSC, ASC en het Wereld Natuur Fonds ook dit jaar weer de Bewuste Visweek. Van 26 september tot en met 2 oktober zullen supermarkten, leveranciers, foordservicebedrijven, merken en bedrijven in de visdetailhandel hun klanten inspireren om te kiezen voor gecertificeerde vis. De voorbereidingen vinden op dit moment plaats. Er komt een sociale media campagne met twee bekende chefs in de hoofdrol (www.bewustevisweek.nl).

Traceerbaarheid in de keten helpt visfraude te voorkomen

De groeiende vraag naar keurmerken verwijst ook naar een andere behoefte van de consument: een betrouwbare garantie dat een product door de hele keten getraceerd kan worden. Elke vis met ASC- of MSC-keurmerk kan van kweek of visserij tot bord gevolgd worden. Consumenten kunnen er zeker van zijn dat hun product afkomstig is van een duurzame visserij of verantwoorde kweek. Zowel MSC als ASC vereisen een strenge, onafhankelijke traceerbaarheidscertificering voor alle schakels in de productieketen waar de gecertificeerde vis verwerkt wordt. Gecertificeerde en niet gecertificeerde vis mag niet gemengd worden. Het voldoen aan de traceerbaarheidsstandaard wordt geëvalueerd door een onafhankelijke certificeerder. In aanvulling daarop voert MSC ook zelf aanvullende controles uit. Zo maakt MSC sinds 2009 gebruik van jaarlijkse DNA-testen om de effectiviteit van de MSC-traceerbaarheidsstandaard te monitoren. Daaruit blijkt dat meer dan 99 procent van de MSC gecertificeerde producten juist en traceerbaar zijn gelabeld.

Wereldwijd hebben momenteel 3.300 bedrijven een MSC traceerbaarheidscertificaat en zijn er meer dan 21.000 visproducten met MSC-keurmerk in bijna 100 landen verkrijgbaar. Er zijn momenteel 944 bedrijven met een ASC traceerbaarheidscertificaat en meer dan 5.700 producten met het ASC-keurmerk in 58 landen. In Nederland staat de teller op dit moment op 1513 producten voor MSC en bijna 800 voor ASC.

# EINDE # 

[1]Tot de leden van het samenwerkingsverband behoren ASC, CBL, COV, FNLI, MSC, Stichting Beter Leven keurmerk en Stichting Bionext. De omzetcijfers van het onderzoek zijn gebaseerd op de database van marktonderzoeksbureau IRI met daarin omzetgegevens van alle supermarkten behalve LIDL en Aldi. Gekozen is om deze monitor te beperken tot de inventarisatie van de voor de consument zichtbare onafhankelijke keurmerken, waaronder MSC, ASC, EKO-keurmerk, Biologisch, Beter Leven, Fair Trade/Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, Milieukeur, Label Rouge en Vrije Uitloop.

MSC: Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Karin Fredrikze, Communications Manager Benelux, Marine Stewardship Council, [email protected] of 070-360 5979

ASC: Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sun Brage, Communication Manager ASC, [email protected] of +31(0)30 2305 692

Over Aquaculture Stewardship Council (ASC) – keurmerk voor verantwoorde viskweek

De Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een internationaal opererende, non-profitorganisatie die standaarden beheert voor de verantwoorde kweek van vis, schaal- en schelpdieren. Kwekerijen die voldoen aan de eisen in de standaarden beperken hun invloed op natuur, water en milieu, respecteren de rechten van medewerkers en houden rekening met de invloed van de kwekerij op mensen die in de buurt van kwekerijen leven en daar mogelijk door benadeeld worden. Ons keurmerk en certificeringsprogramma erkent en beloont kwekerijen die investeren in verduurzaming. Zo dragen we bij aan de toekomstige beschikbaarheid van verantwoord gekweekte vis, de gezondheid van kustgebieden en oceaan en een sector die maatschappelijk verantwoord produceert en bijdraagt aan het levensonderhoud van talloze mensen wereldwijd.

Het groene ASC-keurmerk op een vis-, schaal- en schelpdierproduct betekent dat:

 • het van een kwekerij komt die onafhankelijk is gecertificeerde tegen de ASC standaard en dus de invloed op natuur, water en milieu beperkt en op een maatschappelijk verantwoorde manier produceert;

 • en volledig traceerbaar is naar een verantwoorde bron.

Sinds augustus 2012 zijn inmiddels ruim 300 kwekerijen ASC gecertificeerd. Het totaal gecertificeerde volume is inmiddels meer dan 1 miljoen ton. Meer informatie: www.asc-aqua.org

Bezoek de ASC social media kanalen:

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blog

 

Over Marine Stewardship Council (MSC) – keurmerk voor duurzame visvangst

De Marine Stewardship Council is een internationale non-profit organisatie. Onze visie is dat oceanen weer krioelen van leven en dat vis-, schaal- en schelpdierbestanden voor deze en volgende generaties worden veilig gesteld. Ons keurmerk en certificeringsprogramma erkent en beloont duurzame visserijen en helpt de markt voor vis, schaal-, en schelpdieren te veranderen naar een meer duurzame basis.

Het blauwe MSC-keurmerk op een vis-, schaal- en schelpdierproduct betekent dat:

 • het van een wildgevangen visserij komt die onafhankelijk tegen de op wetenschap berustende MSC-standaard voor milieubewust en duurzaam vissen gecertificeerd is

 • volledig traceerbaar is naar een duurzame bron

Meer dan 280 visserijen in meer dan 33 landen zijn MSC gecertificeerd. Gezamenlijk brengen deze visserijen bijna 9 miljoen ton aan land. Dit is rond de 10% van de vis die wereldwijd gevangen wordt. Wereldwijd dragen meer dan 21.000 producten het MSC-keurmerk. Meer informatie: www.msc.org

Het MSC-programma zou niet kunnen bestaan zonder de vele vissers over de hele wereld die werken aan gezonde visbestanden, ecosystemen en hun eigen levensonderhoud te beschermen. Lees verhalen over vissers die hard werken om onze oceanen te beschermen (Engels).

Bezoek de MSC social media kanalen:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • You Tube