Skip to main content

MSC certificaat van Nederlandse zeebaarsvissers geschorst

Het MSC certificaat voor de Nederlandse handlijn zeebaarsvissers is geschorst door de onafhankelijke certificeerder MacAlister Elliott and Partners Ltd. (MEP). De schorsing is per 6 februari 2015 van kracht. Betroffen zijn in totaal 21 vissers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers Nederland (VBHL). Zij behaalden eind 2011 het MSC certificaat voor hun traditionele zeebaarsvisserij met werphengels in de Zuidelijke Noordzee.

Slechte bestandsontwikkeling  

De schorsing van het MSC certificaat voor de zeebaarsvissers is het gevolg van verschillende factoren: Een slechte ontwikkeling van het zeebaarsbestand in de Noordzee met name vanwege een geringe aanwas van jonge vis, een toenemende visserijdruk in de afgelopen jaren en uitblijvende Europese maatregelen om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft ertoe geleid dat voor zeebaars in de Noordzee de mechanismen voor vangstcontrole en het beheer ontoereikend zijn. Het visbestand kan daarom niet voldoende worden beschermd.  

Europese Commissie heeft noodmaatregelen afgekondigd

Ondanks grote inspanningen van zowel de VBHL als andere belanghebbende partijen is het niet gelukt om het beheer van de zeebaarsvisserij in de Noordzee op tijd te verbeteren. Aangezien de betrokken kuststaten niet tot een overeenkomst konden komen om de te hoge visserijdruk op de zeebaars terug te brengen, heeft de Europese Commissie in januari van dit jaar noodmaatregelen afgekondigd, waaronder een visserijverbod voor de gerichte spanvisserij op zeebaars in de Kanaalzone gedurende het paaiseizoen.

"Jammer dat het zover heeft moeten komen"

Maar voorlopig is er nog steeds geen vangstcontroleregeling en ook geen beheerplan voor zeebaars in de Noordzee. Dat betekent dat de visserij van de VBHL niet langer voldoet aan de eisen die de MSC-standaard aan het visserijbeheer stelt. Imre Schep, voorzitter van de VBHL, betreurt de schorsing en het feit dat alle inspanningen van de afgelopen jaren niet tot de nodige verbeteringen hebben geleid: “Wij wilden het MSC certificaat graag behouden, maar gezien de huidige stand van zaken is dat helaas niet houdbaar. Wij als vissers hebben niets dan begrip voor de schorsing als we kijken naar de criteria die MSC hanteert voor een visserijcertificering. Het is alleen verschrikkelijk jammer dat het zover heeft moeten komen.”

Beheerplan voor zeebaars nodig

De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) geeft het advies om de zeebaarsvangsten in 2015 drastisch te verminderen en zo snel mogelijk te komen tot een beheerplan om het bestand voor de lange termijn op peil te krijgen. 

De VBHL hoopt ondertussen op positieve ontwikkelingen in de toekomst. Ook wil de Vereniging zich verder inzetten voor een beheerplan voor zeebaars. “Gelukkig lijkt de Europese Commissie nu bij zinnen te komen en de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid serieus te gaan nemen. Alhoewel ons MSC certificaat nu geschorst is, zullen de maatregelen hopelijk nog wel op tijd zijn voor het behoud van de zeebaars. En daarmee ook voor het behoud van de direct afhankelijke visserijen, zoals de handlijnvisserij in Nederland. Uiteindelijk is het behoud van het visbestand en van het vissersberoep altijd ons doel geweest”, zo Imre Schep.

Victor Simoncelli, MSC Commercial Manager Benelux: “Wij betreuren de schorsing van dit certificaat nog extra omdat de VBHL zich zeer actief voor vangstbeperking heeft ingezet. Een effectief beheerplan zou de oorzaken voor de schorsing tegen kunnen gaan en daarmee de mogelijkheid kunnen bieden om het huidige certificaat opnieuw in te stellen. De bal ligt nu bij Europa en de kuststaten om tot passende maatregelen te komen.”

Meer informatie

MSC: [email protected] of +31 (0)70 360 59 79

Volg ons op Twitter @MSCkeurmerk en Facebook
Schrijf je in voor onze Benelux e-nieuwsbrief