Persbericht

Nieuw rapport benadrukt het belang van certificering bij het realiseren van Duurzame Ontwikkelingsdoelen

juni 8, 2017

Geloofwaardige certificering is een krachtige tool voor het versnellen en verbeteren van wereldwijde visserijen

 

De Marine Stewardship Council (MSC) heeft vandaag, op Wereld Oceanen Dag een nieuwe en uitgebreide analyse gepubliceerd van de impact die het programma heeft op onze oceanen. In het MSC Global Impact Report 2017 worden meer dan 1200  tastbare en goed gedocumenteerde voorbeelden gegeven van positieve veranderingen in de manier waarop de visserijen worden beoefend. Dit leidt onder meer tot productievere visbestanden, minder bijvangst, beter beheer, meer kennis en gezondere mariene leefgebieden.

10 juni Blijdorp Kids College

Als consument kun je kiezen voor vis uit gecertificeerde visserij om die verbeteringen in het water te belonen. Het weekend van 10 en 11 juni staat in Diergaarde Blijdorp daarom in het teken van Wereld Oceanen Dag. Op 10 juni wordt het Blijdorp Kids College gegeven door MSC. Kinderen van 6 – 10 jaar (en ouders) komen meer te weten over vis in de oceanen. We staan stil bij de problemen rondom de gezondheid van de oceanen, maar belangrijker nog: we laten je vooral graag weten welke oplossingen er zijn. Hiermee is het advies opgevolgd van de Raad van Kinderen, OBS Het Volle Leven uit Scheveningen. Zij gaven in een advies aan MSC, de vissers, het Ministerie, de supermarkten en natuurorganisaties aan om met meer urgentie het probleem van overbevissing te vertellen, maar dat vooral op een luchtige manier te doen.

In het Global Impact Report 2017 blijkt dat MSC gecertificeerde visserijen zich - in vergelijking met niet-gecertificeerde visserijen- richten op gezondere visbestanden . Ook laten zij, vergeleken met niet-gecertificeerde visserijen, minder fluctuaties zien in de visbestanden.

De resultaten worden gepresenteerd op de mondiale Oceanen Conferentiee van de Verenigde Naties (VN). Deze wordt deze week in New York gehouden met als thema Sustainable Development Goal (SDG) 14, oftewel het Duurzame Ontwikkelingsdoel voor het behoud en het duurzame gebruik van de oceanen. Het MSC rapport laat richting de overheden, het visserijbedrijfsleven  en de NGO's zien dat geloofwaardige certificering een krachtige tool is voor verbeteren van zeevisserijen.

"Het MSC-programma biedt erkenning én prikkels voor een verantwoord beheer van de oceanen”, aldus Rupert Howes, Chief Executive van de MSC. “20 jaar na het opzetten van de MSC zijn de gecertificeerde visserijen op dit moment goed voor 12% van de wereldwijde vangst op zee. MSC gecertificeerde visserijen richten zich op gezonde en goed beheerde bestanden. Ook beschermen ze mariene habitats en ecosystemen door voortdurend afspraken te maken over het verbeteren van hun prestaties."

De MSC gecertificeerde visserijen zijn momenteel goed voor 12% van de wereldwijde vangst op zee. De doelstelling van MSC is om in 2020, 20% van de mondiale visvangst in het MSC-programma te betrekken. Het rapport laat duidelijk zien dat visserijen met de juiste prikkels en maatregelen de duurzame prestaties kunnen realiseren die nodig zijn voor realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties.

Wereldwijde verbeteringen van visserijen voor habitats en het beheer van ecosystemen

Het MSC rapport laat zien dat bij 94% van de visserijen die het programma ingingen minimaal één verbetering is doorgevoerd om gecertificeerd te worden of te blijven, goed voor een totaal van meer dan 1.200 in de afgelopen 16 jaar. Hiervan hebben 117 maatregelen geleid tot minder habitats impacts , beter beheer en betere informatie.

“Het investeren in wetenschap en onderzoek is een essentieel onderdeel geweest van de reis die de MSC de afgelopen 20 jaar heeft afgelegd”, aldus Dr David Agnew, Science & Standards Director bij de MSC. “Als het om visserijen gaat, zijn wetenschap en beheer voortdurend in ontwikkeling. Daarom zijn we op een systematische manier bezig met het herzien en updaten van onze standaarden. Zo houden we ze in lijn met de best practices binnen de visserijwetenschap. In de herziene editie van de MSC-visserijstandaard uit 2014 zien we een aanscherping van de eisen als het gaat om de bescherming van habitats.”

Tot nu toe zijn 18 MSC gecertificeerde visserijen op andere plaatsen en manieren gaan vissen om de schade aan habitats op de zeebodem tot een minimum te beperken. In sommige gevallen werden daarbij vrijwillig beschermde gebieden ingevoerd voor de certificering. 

Zekerheid van duurzame vis voor de consument

Ervoor zorgen dat visserijen duurzaam zijn, is maar één kant van de medaille. De MSC hanteert als eis dat de gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten traceerbaar zijn van gecertificeerde visserij naar de consument. Ook wordt regelmatig de integriteit gecontroleerd van het traceerbaarheidssysteem, onder meer met tracebacks  en DNA onderzoek. Bij een studie uit 2016, uitgevoerd in opdracht van de MSC, werd het DNA getest van vis die werd verkocht in 122 Britse fish and chips shops. Bij visverkopers met MSC certificaat bleek slechts 1,64% verkeerd te zijn geëtiketteerd, terwijl dat bij niet-gecertificeerde visverkopers boven de 8% lag. Onjuiste etikettering voor MSC gecertificeerde producten is, zo blijkt uit DNA-tests sinds 2009, bijna verwaarloosbaar (<1%), terwijl het wereldwijde gemiddelde op 30% ligt.

Onze oceanen, onze toekomst - er is nog meer te doen

Meer dan de helft van de visserijen die de vrijwillige voorstudie voor de MSC-visserijstandaard afronden, zet niet binnen 12 maanden de stap richting volledige beoordeling. Daaruit valt af te leiden dat er werk aan de winkel is om aan de eisen voor certificering te voldoen.

Het Rapport Wereldwijde verbeteringen van de MSC brengt de locaties in kaart van gecertificeerde visserijen binnen grote mariene ecosystemen (large marine ecosystems of LME's) over de hele wereld. Hieruit kan het aandeel MSC gecertificeerde visserijen worden afgelezen in gebieden die van internationaal belang zijn voor de biodiversiteit. Wat de kaart laat zien, is dat kleinschalige visserijen, en dan met name in ontwikkelingslanden, meer ondersteuning nodig hebben op weg naar duurzaamheid. De MSC ontwikkelt daarbij nieuwe tools en investeert in wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van visserijen bij het realiseren van MSC certificering. De Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om in 3 landen in het project Vis voor Goed daaraan te werken.

Om ervoor te zorgen dat deze initiatieven een échte impact hebben, moedigt de MSC de internationale bijeenkomst bij de VN aan om marktgerichte stimuleringsmechanismen te ondersteunen, waaronder certificering. Die vormen een essentieel instrument waarmee kan worden bijgedragen aan de verwezenlijking van de SDG's. Ook consumenten kunnen hun bijdrage leveren door te kiezen voor vis-, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk. De Wereld Oceanen Dag op 8 juni is een dag met aandacht voor onze oceanen en laat zien hoe  iedereen de mogelijkheid heeft om zélf bij te dragen.

Lees commitment van de MSC voor SDG 14 >

In het Concept Paper for Partnership dialogue van de VN wordt het MSC-programma erkend als een veelbelovende tool voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en toeleveringsketens voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten. 

* Bij de analyse zijn alleen bestanden meegenomen die zijn opgenomen in de RAM Legacy Stock Assessment Database. Hierin waren alle visserijen opgenomen met gegevens vanaf 2013 of later. Dit is goed voor 100 onafhankelijke beoordelingen van bestanden, gepubliceerd door organen voor visserijbeheer in negen regio's over de hele wereld.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}