Skip to main content

Visconsument vindt duurzaamheid belangrijker dan prijs en merk

  • 44 procent van de Nederlandse consumenten herkent het blauwe MSC-keurmerk (37% wereldwijd en 26 % in België)
  • Onafhankelijke certificering verhoogt het vertrouwen van de consument

Nieuw wereldwijd onafhankelijk marktonderzoek in 21 landen heeft aangetoond dat duurzaamheid een belangrijke drijfveer is bij de aankoop van vis-, schaal- en schelpdier- producten. Over het algemeen scoort duurzaamheid hoger dan prijs en merk bij de aankoop van vis. Bijna driekwart (72%) van de visconsumenten is het erover eens dat consumenten alleen vis uit duurzame bronnen zouden moeten eten, om de oceanen te redden.

Resultaat consumenten onderzoek in infographic >

Deze uitkomst staat in contrast met de motieven bij aankoop van andere fast-moving consumer goods (FMCGs), waar de prijs en het merk doorgaans duurzaamheid overtreffen in het koopgedrag*.

Deze enquête over de perceptie van de consument ten opzichte van vis is de grootste wereldwijde analyse over consumptie van vis. Het onderzoek werd in opdracht van de Marine Stewardship Council (MSC) uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau GlobeScan. Meer dan 16.000 visconsumenten in 21 landen namen deel aan het onderzoek. In elk land is daarmee een statistisch representatieve steekproef verzekerd.

Duurzaamheid beïnvloedt de acties van consumenten van alle leeftijden

Bij meer dan vier op de vijf (85%) huishoudens die regelmatig vis koopt, is de bezorgdheid omtrent onze oceanen van invloed op het koopgedrag.

Oudere consumenten hebben meer aandacht voor duurzaamheid. 75% van de visconsumenten van 55 jaar en ouder is het eens met de noodzaak om alleen uit duurzame bronnen te eten, in vergelijking met 67% van de 18 tot 34-jarigen.

"Deze inzichten laten zien dat consumenten van visproducten de behoefte aan duurzaamheid hebben en dat ze bereid zijn om hun koopgedrag te veranderen om de oceanen te beschermen. Burgers voelen dat ze met hun portemonnee kunnen stemmen voor duurzaamheid.", aldus MSC CEO Rupert Howes.

Onafhankelijk keurmerk verhoogt merkvertrouwen

Meer dan twee derde (68%) van de ondervraagden zei dat er behoefte is dat merken en supermarkten onafhankelijk hun beweringen over duurzaamheid verifiëren. 62% geeft aan dat een keurmerk op visproducten hun vertrouwen in het merk verhoogt.

Terwijl 10% van de wereldwijd gevangen vis uit MSC-gecertificeerde visserij komt, zegt 37% van de mondiale consumenten dat ze het MSC-keurmerk herkennen. Dit is 44% in Nederland en 26% in België. De herkenning van het keurmerk varieert binnen de 21 onderzochte markten, van 13% in Canada tot 71% in Zwitserland. Jonge respondenten tussen 18 en 34 jaar herkennen vaker het MSC-keurmerk (41%) in vergelijking met oudere respondenten (30% van de 55+).

Meer dan de helft (54%) van de visconsumenten geeft aan bereid te zijn om meer te betalen voor een gecertificeerd duurzaam vis product.

Positieve beeldvorming van MSC

Consumenten zien NGO's (41%) en wetenschappelijke organisaties (36%) als de belangrijkste organisaties die bijdragen aan de bescherming van de oceanen. Overheden (13%) en bedrijfsleven (12%) worden daarentegen als minst belangrijk gezien.

Deze resultaten zijn consistent met de waarneming van MSC, waarbij 86% van de consumenten die het keurmerk herkennen, zeggen dat ze het keurmerk vertrouwen en dat ze positief zijn over de impact van de organisatie.

Consumenten menen dat de vissers, retailers en merken bijdragen aan de bescherming van de oceanen als ze gecertificeerd zijn tegen de MSC-standaard. Meer dan acht op de tien (81%) van de mensen die het keurmerk herkent zegt dat MSC helpt bij het erkennen en belonen van duurzame visserij. Hetzelfde percentage (81%) vindt dat MSC mensen aanmoedigt om duurzaam te winkelen.

Consumenten helpen om positieve keuzes te maken

"De samenwerking tussen wetenschappers, NGO's, retailers en de industrie levert een positieve impact in de wereld zeeën, al zijn niet-duurzame visserijen nog steeds een grote uitdaging. Consumenten die het blauwe MSC-keurmerk herkennen, vertrouwen het logo ook. Maar er is nog meer te doen. MSC is dan ook steeds meer gericht op het werken met onze partners en de rest van de industrie om het bewustzijn onder vis consumenten van het blauwe MSC-keurmerk te verhogen" zegt Howes.

Caroline Holme, directeur van GlobeScan meent: "Dit onderzoek geeft ons een gedetailleerd inzicht in hoezeer de categorie vis verschilt van andere voedsel categorieën . In een categorie met relatief weinig vertrouwde merken, kunnen onafhankelijke partijen (die claims op duurzaamheid en traceerbaarheid onafhankelijk verifiëren) de consument helpen in het navigeren naar een betere keuze. De duurzaamheid van de oceaan is een belangrijk onderwerp in deze categorie en consumenten hebben het hoger op het lijstje staan dan we hadden gedacht bij hun aankoop beslissingen van vis."

Deze cijfers ondersteunen de bevindingen van het 2015 Nielsen Global Corporate Sustainability Report waaruit bleek dat in het afgelopen jaar, de verkoop van consumptiegoederen van merken met een bewezen inzet voor duurzaamheid met meer dan 4% wereldwijd groeide, terwijl andere merken zonder die claim minder dan 1% groeiden * *.

Over het onderzoek

Dit jaar maakt de enquête gebruik van de nieuwste methoden en vraagstelling. Deze is ontwikkeld door GlobeScan, een onafhankelijke onderzoek en strategie consultancy. Het draagt bij aan het groeiende bewijs dat duurzaamheid in de oceaan een onderwerp van mondiaal belang is en dat het van groot belang is bij de aankoopbeslissing van vis.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen januari en februari 2016 met behulp van grote en betrouwbare nationale online panels consumentenonderzoek , met een minimum van 600 ondervraagde visconsumenten per land.

Consumenten in Australië, Oostenrijk, België, Canada, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben deelgenomen. China werd voor de eerste keer dit jaar onderzocht.

Het onderzoek omvatte een totaal van 16.876 consumenten die zeiden dat zij of iemand in hun huishouden vis had gekocht in de laatste twee maanden, van de in totaal 21.877 ondervraagden. De cijfers werden landelijk gewogen voor een representatief beeld naar geslacht, leeftijd, regio en onderwijs.

* Merk en prijs beleving voor FMCG

**Consumer goods brands that demonstrate commitment to sustainability outperform those that don't