Nieuws

Waarom u enthousiast mag zijn over gecertificeerd zeewier

januari 23, 2019

Zeewierproductie kent enorme groei

Met zeer uiteenlopende toepassingen variërend van goedkoop superfood, plasticvrije verpakkingen, tot de reductie van methaanemissies van gasachtige koeien, is zeewier op dit moment het wondermiddel van de duurzame oceaanbeweging.

Algemeen beschouwd is zeewier een duurzame voedingskeuze. Het is overvloedig, groeit snel, heeft geen voer nodig en het oogsten ervan vindt vaak plaats met minimale milieueffecten.

De groeiende vraag van de markt leidde evenwel tot een snelle wereldwijde uitbreiding van de zeewierproductie.  Een rapport van de Universiteit van de Verenigde Naties uit 2016 bevestigt dat de productie zich in een periode van exponentiële groei bevindt. Dat is niet zonder risico's.

Certificering door derden kan bijdragen aan de duurzaamheid van deze sector op lange termijn.

Cijfers

In 2015 leverde de productie van zeewier meer dan 30 miljoen ton op. De aquacultuur neemt een groot deel van deze productie voor haar rekening. De oogst van wild zeewier overstijgt jaarlijks meer dan een miljoen ton.

Volgens een nieuw rapport van de bedrijfsanalysegroep Allied Market Research ging er in de wereldwijde zeewiermarkt in 2017 naar schatting 4,1 miljard dollar om. Dat zal in 2024 naar verwachting oplopen tot 9,1 miljard dollar.

Ongeveer 85% van alle productie is bestemd voor menselijke consumptie. Daarnaast vind u zeewier ook terug in cosmetica, meststoffen, verdikkingsmiddelen en diervoeder.

Enorme variëteit en vraag

Meer dan 200 soorten zeewier hebben een commerciële waarde. Waarschijnlijk bent u al veel van deze producten tegengekomen, al dan niet onbewust. Zoals; bruinwieren, reuzen in onderwater kelpwouden, rode algen, vaak gebruikt voor nori in sushirollen, en microscopisch kleine blauwalgen, populair in schoonheidscrèmes op marinebasis.   


Deze steeds toenemende vraag en variatie kan leiden tot overexploitatie van wild zeewier. Dat levert potentieel uiteraard een hoop problemen op.

Zeewier speelt namelijk een sleutelrol in aquatische ecosystemen. Het verwijderen ervan kan leiden tot kusterosie, negatieve gevolgen voor mariene voedselketens en habitats, verlies van biodiversiteit en verminderde waterkwaliteit. Milieueffecten van onverantwoorde aquacultuur zijn onder meer waterverontreiniging, schade aan lokale ecosystemen en de achteruitgang van wilde bestanden.   

Binnen deze snelgroeiende sector kan onafhankelijke certificering van groot belang zijn om producenten te erkennen en belonen die zowel vanuit milieuoogpunt duurzaam als maatschappelijk verantwoord tewerk gaan.

De Zeewier Standaard

De ASC-MSC Seaweed Standard stelt een aantal eisen aan de hand van vijf basisprincipes voor zeewieroogst- en kweekpraktijken:

  • Duurzame wilde populaties
  • Milieueffecten
  • Effectief beheer
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Communautaire betrekkingen en interacties  

Het doel van de norm is enerzijds bij te dragen aan de gezondheid van de natuurlijke omgeving en anderzijds werknemers en lokale gemeenschappen te ondersteunen.  

De productie van zeewier - hetzij door middel van wilde oogst of teelt - is een waardevolle hulpbron voor kustgemeenschappen. De toename van de zeewierproductie heeft ook het potentieel om de druk op de visbestanden en andere eiwitbronnen te verminderen. Zo draagt het bij aan de voedselzekerheid wereldwijd.


Het eerste gecertificeerde duurzame zeewier

Deze maand werd euglena co. als eerste zeewierbedrijf ter wereld gecertificeerd voor zijn zeewierproductie.

Euglena zijn microscopische algen. Japanse wetenschappers kweken het in een hightech laboratorium in Okinawa. Ze houden er constant toezicht op vaten gevuld met het heldergroene biomateriaal.

De alg wordt momenteel gebruikt in voedingssupplementen, maar eigenaar Mitsuru Izumo heeft grote plannen voor de toekomst. Hij wil Euglena gebruiken om duurzame vliegtuigbrandstof te maken. Hoewel dit project nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zit, is het mogelijk dat vliegtuigen binnen afzienbare tijd vliegen op gecertificeerd zeewier.  

Zeewier staat aan het begin van zijn duurzaamheidsreis. Het zal profiteren van de opgedane ervaring in de commerciële visserij en aquacultuur.

Certificering is een middel om ervoor te zorgen dat het zeewier, en al het mariene leven dat ervan afhankelijk is, nu en voor toekomstige generaties wordt beschermd.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}