Skip to main content
In 2006 liet de eerste Nederlandse visserij zich meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visvangst. Deze Noordzee haringvisserij is sindsdien gecertificeerd, en visserijen op 19 andere vissoorten volgden. En het goede nieuws is dat steeds meer Nederlandse vissers op die manier werken. Inmiddels neemt zo’n 80% van de Nederlandse visserij deel aan het programma, zowel gemeten in aantal schepen als in het volume aangelande vis in 2019. En dat is nodig om overbevissing tegen te gaan en onze bijzondere onderwaterwereld te beschermen.

Update 2021: schorsingen maken het aandeel minder

Anno 2022 is het aandeel van de Nederlandse visserij dat deelneemt aan het MSC-programma vermindert naar 53%. Dit komt door een tijdelijke schorsing van de MSC-certificaten van pelagische soorten als makreel en Atlantisch-Scandinavische haring. Door klimaatverandering treden er allerlei veranderingen op in de oceanen, waaronder opwarming van het zeewater voor Europese kusten. Hierdoor trekken de eerdergenoemde vissoorten meer naar het noorden trekken. 

Hierbij houden ze geen rekening met landsgrenzen, de economische zones van kuststaten of bestaande quota-afspraken. Gevolg is dat kuststaten opnieuw willen  onderhandelen over het aandeel in de vangsten waar ze recht op menen te hebben. Dit  is een van de redenen waarom de EU, het VK, Faeröer, Noorwegen, IJsland, Rusland en  Groenland er niet in slagen om onderlinge overeenstemming te bereiken over het verdelen van de quota op deze soorten.

Stand in het Water - Anne Floor van Dalfsen

Stand in het Water - Anne Floor van Dalfsen
Credits:   Ruben Smit Productions, Felipe Ravina - Underwater filmmaker

Werken aan verdere verduurzaming

Duurzame visserijen overal ter wereld zijn te herkennen aan het blauwe MSC-keurmerk. Visserijen die MSC-gecertificeerd zijn, werken alleen in gebieden waar genoeg vis is én blijft. Ze beperken hun impact op de onderwaternatuur en houden zich aan belangrijke regels en afspraken.

Nederlandse vissers zijn actief in Noord-Europese wateren. In Nederland zijn de Noordzeekustzone, Waddenzee en de Zeeuwse Delta een paar van de bijzondere natuurgebieden waarin MSC-gecertificeerde vissers als rentmeesters van de zee zorgen dat de natuur behouden blijft en er geen overbevissing is. 

Wie een MSC-certificaat wil krijgen én houden, moet blijven werken aan verbetering. De Nederlandse vissers kregen de afgelopen 15 jaar ruim 100 verbeteropdrachten. De helft van die verbeteringen is inmiddels gerealiseerd.

Zo past de ene visserij zijn netten aan. Een ander mijdt mosselbanken of belangrijke leefgebieden voor jonge vissen, vogels of zeehonden. Weer een ander onderzoekt hoe koudwater koraal kan worden beschermd of bijvangst van beschermde dieren zoals haaien lager kan – want die hebben we in de Noordzee. Er is al veel veranderd in en op het water, maar er staat ook nog een hoop te doen.

Twee grijze zeehonden in het water met de woorden "welke dieren en natuur worden beschermd"

“Het is goed nieuws dat de Nederlandse visserij steeds duurzamer wordt. De MSC-organisatie heeft – samen met vissers en belangenbehartigers – hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Verdere verduurzaming van de visserij blijft belangrijk, ook voor de toekomst. Dat vraagt niet alleen inzet van beleid, maar ook inzet van initiatieven zoals het MSC-keurmerk.”

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)

Welke soorten zijn duurzaam?

afbeelding van MSC-gecertificeerde vissoorten en schelpdieren

Deze vissoorten zijn de soorten die door de Nederlandse MSC-gecertificeerde visserijen zijn gevangen

In bovenstaand overzicht zie je welke vissoorten door de MSC- gecertificeerde Nederlandse visserijen worden gevangen. Er is dus genoeg lokaal gevangen vis met het MSC-keurmerk beschikbaar!

In Nederland eten we niet alleen lokale, maar ook veel soorten van verder weg zoals tonijn en wilde zalm. Op MSC-gecertificeerde vissoorten zie je de volledige lijst met vissoorten die met MSC-keurmerk in de winkel verkrijgbaar zijn.

Wanneer je dit label ziet, weet je zeker dat het duurzaam gevangen wilde vis is.

Rentmeesters van de zee

Inbreng NGO's, wetenschappers en visserijen

Wetenschappers en natuurorganisaties zoals WNF, Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging dragen bij aan het MSC-programma. Zo worden de laatste wetenschappelijke inzichten meegenomen en wordt verzekerd dat rekening wordt gehouden met de andere vissen, dieren en planten die in het beviste gebied leven. Wetenschappers, visserijen, stakeholders en NGO’s kunnen allen deelnemen aan dit proces. Uiteindelijk beslist een onafhankelijk auditor of een visserij een certificaat krijgt en behoudt.

Overzicht van alle MSC-visserijen ter wereld

MSC's mondiale missie

MSC’s ambitie in 2020 was om 20% van de wereldwijde wilde visvangst in het MSC-programma te hebben. Oktober 2020 waren 17,4% van alle visserijen betrokken in het programma en nog eens 8% in ons overgangsprogramma.

Eind 2020 namen wereldwijd zo’n 400 visserijen deel aan het MSC-programma. Nederlandse vissers zijn actief in 11 MSC-gecertificeerde visserijen. Samen zijn de Nederlandse MSC-certificaten goed voor ongeveer 2% van de wereldwijd gecertificeerde vangsten. Hoewel bescheiden in aandeel, dragen zij zeker bij aan de mondiale doelen van MSC.

Om overbevissing wereldwijd een halt toe te roepen, heeft MSC als doel gesteld voor 2030 dat 30% van de wereldwijde mariene vangsten uit een duurzaam beheerde visserij komt.

In Nederland is MSC door Milieu Centraal erkend als top-keurmerk en internationaal wordt het MSC-programma door de Verenigde Naties erkend als tool in behalen van het Sustainable Development goal 14 “leven in het water” (SDG14). 

Meer weten over verduurzaming bij de Nederlandse vloot?

Cover rapport Stand in het Water
MSC_NL Rapport Stand-In-het-Water-2019
Description: Bovenstaande analyses komen uit het “Stand in het water 2019”- rapport. Hierin staat een analyse van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen.
Language: Dutch
Date of issue: 14 februari 2021
Download download file PDF - 4 MB
Geloofwaardig topkeurmerk

Geloofwaardig topkeurmerk

MSC is trots dat we samen met negen andere zijn gekozen tot topkeurmerk voor duurzame boodschappen. Lees hier wat ons een geloofwaardig keurmerk maakt.

Klimaat & visserij

Klimaat & visserij

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame MSC gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.