Skip to main content

Kan een simpele beslissing een groot verschil maken? Bij MSC geloven we dat het kan. De Marine Stewardship Council is een internationale non-profitorganisatie. Onze missie is om via ons MSC-keurmerk en certificeringsprogramma oceanen wereldwijd te beschermen en overbevissing tegen te gaan. Help je mee om vis voor nu en vis voor later veilig te stellen?

Wat is MSC, en waarom is certificering van duurzame visserijen nou zo belangrijk?

Wat is MSC, en waarom is certificering van duurzame visserijen nou zo belangrijk?

MSC in aantallen

19%

van de wild gevangen vis komt uit een visserij die betrokken is bij het MSC-programma

80%

van de verkochte vis in de supermarkten is MSC en ASC

53%

van de Nederlandse visserijen zijn MSC gecertificeerd

“Wild, traceerbaar en duurzaam. Daarvoor staat het MSC-keurmerk met de blauwe vis. Het wordt toegekend aan wilde vis-, schaal- en schelpdierproducten van visserijen die aan de MSC-visserij standaard beantwoorden.”

Wat kan jij doen?

Met onze aanpak kan iedereen meehelpen om nu en later te genieten van vis, schaal- en schelpdieren. We zetten ons in om het volume van vraag en aanbod van duurzame visserij te vergroten. Kijk en vraag naar MSC gecertificeerde, duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten als je naar de markt, visboer of supermarkt gaat, of als je in een restaurant eet. Hoe meer publieke druk er is voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten, hoe sneller er een einde komt aan niet-duurzame vispraktijken.

De kracht van de verandering zit in de groeiende vraag van de markt naar duurzame vis. Via deze positieve cirkel van vraag en aanbod worden duurzame vis, schaal- en schelpdieren uiteindelijk de norm. En zo heb je als consument een enorme invloed op de bescherming van de oceanen. Lees meer over wat jij kunt doen.