Resources

Als u de traceerbaarheidscertificering hebt behaald, maakt u onderdeel uit van een internationaal netwerk van traceerbare, duurzame leveranciers van visproducten.

Hoe nu verder?

Begin met de inkoop en verkoop van MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten

U kunt leveranciers over de hele wereld met MSC traceerbaarheidscertificering vinden op onze website onder Waar te koop - Vind een leverancier.


Promoot uw certificering met het MSC keurmerk 

Het blauwe MSC keurmerk is een van de meest effectieve tools om uw duurzaamheid te communiceren richting de consument en is inmiddels te vinden op meer dan 25.000 producten in meer dan 100 landen. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 2000 producten met het MSC-keurmerk in omloop, en in België meer dan 1500.
Vraag het gebruik van het MSC keurmerk aan.

Wat is mijn MSC traceerbaarheidscode?

Zodra u bent gecertificeerd, maakt MSC een traceerbaarheidscode aan die u moet gebruiken in alle documentatie.

Waar kan ik de code van mijn leverancier, mijn klant of mijzelf vinden?

U kunt op onze website kijken onder Waar te koop - Vind een leverancier

Kan mijn code in de toekomst veranderen?

In de meeste gevallen zult u dezelfde code houden zolang u gecertificeerd blijft. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kan uw code nog veranderen, bijvoorbeeld: 

 • Als u een certificering voor één locatie had en u zich aansluit bij een bestaande groepscertificering of een certificering voor meerdere locaties; dan moet u de bestaande code voor meerdere locaties overnemen. 
 • Als u eerst onderdeel hebt uitgemaakt van een certificering voor meerdere locaties of een groepscertificering en daar uit bent gestapt om een traceerbaarheidscertificering voor één locatie te verkrijgen, dan krijgt u een nieuwe code toegewezen.

Wat gebeurt er als er iets verandert?

Als u in de drie jaar dat uw traceerbaarheidscode geldig is andere activiteiten gaat ontplooien, moet u uw certificeerder hiervan op de hoogte stellen.

Wanneer wijzigingen melden aan uw certificeerder:

wijzigingenEisen ten aanzien van het informeren van certificaathouders 
 • U wordt op de hoogte gebracht van een ontwikkeling waardoor sommige producten niet meer voldoen aan de eisen van de MSC 

Binnen 2 dagen na ontdekking van de ontwikkeling melden bij de certificeerder
 • Benoemen van een nieuwe medewerker als uw contactpersoon naar MSC 
 • Toevoegen van een nieuwe gecertificeerde soort 
 • Toevoegen van een nieuwe gecertificeerde leverancier 
 • Voor Groep: Toevoegen of verwijderen van een vestiging 

Binnen 10 dagen na de wijziging melden bij de certificeerder, of binnen 10 dagen na: 

 • de eerste ontvangst van de nieuwe soort 
 • de eerste ontvangst van de nieuwe leverancier 
 • U wilt een nieuwe activiteit opzetten die nog niet binnen het toepassingsgebied van uw certificaat valt 
 • Voor het eerst verwerken van ASC gecertificeerde producten 
 • Een nieuwe verwerker of verpakker als subcontractor gebruiken voor gecertificeerde producten 
 • Voor houders groepscertificaat: toename van het aantal vestigingen in uw certificaat met maximaal 10% (meegenomen in een bijgewerkte locatielijst) 
 • Voor houders certificaat voor consumentgerichte organisaties: toename van het aantal vestigingen in uw certificaat met meer dan 50% 

Melden voordat de wijziging plaatsvindt.
De certificeerder geeft schriftelijk toestemming voor de wijziging en kan als eis stellen dat er een audit op locatie of op afstand plaatsvindt, voordat hij de wijzigingen goedkeurt.

 • Nieuwe/andere productvorm, opslagmethode of productpresentatie 
 • Toevoegen van een nieuwe onderaannemer voor opslag van producten 

Melden tijdens controle- en hercertificeringsaudits

De certificaathouder kan met de certificeerder afspreken vaker rapport uit te brengen indien gewenst

 

Voor houders certificaat voor consumentgerichte organisaties: bijwerken van lijst met vestigingen 
Binnen 5 dagen melden na ontvangst van een verzoek daartoe van uw certificeerder

Verwerken van producten onder beoordeling

Bij producten onder beoordeling, voorheen “vis in MSC beoordeling”, gaat het om vis gevangen in de periode dat de visserij beoordeeld wordt ten opzichte van de MSC visserijstandaard. Dat wil zeggen: nog voordat het gecertificeerd wordt, maar na de door de certificeerder vastgelegde ‘streefdatum voor geschiktheid’. 

Geschiktheid

Bedrijven mogen alleen producten onder beoordeling kopen en opslaan als ze:

 • deel uitmaken van een visserij onder beoordeling,
 • deel uitmaken van een kwekerij onder ASC beoordeling,
 • een met name genoemd lid zijn van de cliëntgroep van een visserij of kwekerij. 

In aanmerking komende bedrijven moeten het product in eigendom houden totdat de visserij/kwekerij gecertificeerd is, maar mogen wel gebruik maken van opslag door derden of onderaannemers voor de verwerking van het product, indien noodzakelijk.
Bedrijven die in aanmerking komen om product onder beoordeling te verwerken moeten ervoor zorgen dat het product:

 • duidelijk identificeerbaar en afgescheiden van andere producten is,
 • volledig getraceerd kan worden tot op de certificeringseenheid,
 • niet als ‘gecertificeerd’ wordt verkocht of geëtiketteerd voordat de oorspronkelijke visserij of kwekerij is gecertificeerd.

ASC traceerbaarheid

Alle Aquaculture Stewardship Council (ASC) gecertificeerde bedrijven worden beoordeeld ten opzichte van de MSC traceerbaarheidsstandaard. 

Als u gecertificeerd bent voor MSC traceerbaarheid en ook ASC gecertificeerde producten wilt verwerken, dan moet uw certificeerder een risicoanalyse uitvoeren. In de meeste gevallen kunnen certificeerders dan certificeringen voor ASC producten afgeven zonder een audit op de locatie uit te hoeven voeren. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor verwerking van zowel MSC als ASC gecertificeerde producten ontvangen twee aparte certificaten - een voor ASC traceerbaarheid en een voor MSC traceerbaarheid.

Wijzigingen aan de MSC traceerbaarheidsstandaard

De MSC traceerbaarheidsstandaard wordt ten minste om de drie jaar geëvalueerd en bijgewerkt. Kleine wijzigingen in de certificeringseisen kunnen vaker worden doorgevoerd.  Wij hechten waarde aan uw input en organiseren consultaties over belangrijke wijzigingen. U kunt beleid onder evaluatie inzien en van uw commentaar voorzien via de MSC website voor programmaverbeteringen

Een klacht indienen over uw certificeerder

Alle MSC certificeerders worden geaccrediteerd door Assurance Services International (ASI). Alle certificeerders beschikken over een formele klachtenprocedure. Als u een klacht over uw certificeerder/een auditor wilt indienen, dan moet u beginnen bij de klachtenprocedure van uw certificeerder. U kunt deze procedure vinden op hun website of er rechtstreeks naar vragen. Als u niet tevreden bent over de reactie, dan kunt u een klacht indienen bij ASI.Wij helpen u graag verder

Jan van Keulen

Commercieel Manager

Stuur een e-mail
Anne Floor ST camp 500x 500

Anne Floor van Dalfsen

Commercial Fisheries Manager

Stuur een e-mail

Ontdek meer

Handleiding

Handleiding

Hoe uw bedrijf gecertificeerd te krijgen zodat u gecertificeerde duurzame vis met het blauwe MSC keurmerk mag inkopen en verkopen. Uw handleiding voor MSC beoordeling

Ontdek meer
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}