Skip to main content

MSC-certificaat voor alle Nederlandse zeevis- en garnalenafslagen

Alle  Nederlandse zeevis- en garnalenafslagen hebben tegelijkertijd het certificaat van de Marine Stewardship Council [1] ontvangen van SGS Nederland B.V., een onafhankelijk certificeringsbureau. Dit betekent, dat de Nederlandse afslagen gecertificeerd zijn om vis uit MSC gecertificeerde visserijen te veilen. Hiermee ondersteunen zij duurzame visserijpraktijken.

Waarom MSC certificering?

Visserijen kunnen het MSC-certificaat krijgen wanneer zij aan een onafhankelijk onderzoeksteam hebben aangetoond, dat de visserij niet bijdraagt aan overbevissing, dat eventuele schade aan het zeemilieu geminimaliseerd wordt en dat er een goed visserijbeheer is. Als een visserij MSC gecertificeerd is, mogen de producten alleen met het blauwe MSC-ecolabel worden aangeboden als iedere afzonderlijke schakel in de keten een MSC-certificering voor traceerbaarheid heeft ondergaan. Hierdoor kan vis met het MSC-ecolabel volledig worden teruggevoerd naar de gecertificeerde visserij, die deze vis ving.

Wat zegt het Nationaal Overleg Visafslagen?

Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA), zegt: "De Noordzeevisserij werkt hard aan duurzaamheid. Een aantal scholvissers is al MSC gecertificeerd, de garnalenvissers en een groep vissers die met staande netten op tong vissen, zitten in de MSC beoordeling. En ook de rest van de Noordzeevloot is bezig met de voorbereidingen voor de beoordelingen. Als wij niet gecertificeerd zouden zijn, zouden de gecertificeerde vangsten van onze aanvoerders uiteindelijk niet met het MSC-ecolabel bij de consument terecht kunnen komen. Juist de consument kan door vis met dit label te kopen vissers, die duurzaam werken, belonen. De leden van het NOVA willen, dat de  gecertificeerde vangsten van onze aanvoerders in de markt beloond worden. Wij kunnen dit niet beter ondersteunen dan door ervoor te zorgen, dat ook wij de voorwaarden daarvoor scheppen."

Wat zegt de MSC?

Nathalie Steins, manager van MSC Nederland zegt: "De Noordzeevisserij, de natuurorganisaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben afgesproken, dat in 2012 alle Noordzeevisserijen in het MSC certificeringstraject zitten. NOVA bereidt zich voor op de toekomst en laat met deze certificering zien, dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het uitvoeren van deze afspraken."

Meer informatie

Karin Fredrikze, MSC Nederland: +31 6 54635691 / [email protected]

Johan van Nieuwenhuijzen, NOVA: 06-51548750 / [email protected]

Foto: Pim Visser (directeur visafslag Hollands Noorden) neemt namens het NOVA het MSC certificaat in ontvangst van SGS Nederland B.V. certificeerder Sander Buijs. Een foto in hoge resolutie is op aanvraag beschikbaar bij Karin Fredrikze.

Noot voor de redactie:

[1] De MSC is een internationale non-profit organisatie die in 1997 is opgericht om oplossingen voor het probleem van overbevissing te bevorderen. De MSC beheert het enige wereldwijd erkende milieucertificerings- en ecolabellingprogramma voor wildgevangen vis. Het is het enige ecolabel voor visproducten dat voldoet aan de richtlijnen van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor visserijcertificering en de ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieustandaarden). De MSC heeft kantoren in London, Seattle, Tokyo, Sydney, Den Haag, Edinburgh, Berlijn,Kaapstad en Parijs.

In totaal zijn er meer dan 150 visserijen betrokken bij het MSC-programma. Hiervan zijn er 55 gecertificeerd en zitten er meer dan 100 in het certificeringstraject. Voor nog eens 40-50 visserijen wordt een vertrouwelijke voorstudie uitgevoerd. Samen zijn de MSC-gecertificeerde visserijen goed voor een jaarlijkse vangst van bijna 4 miljoen ton vis, schaal- en schelpdieren. Dit is ongeveer 4% van de wereldwijde visvangst zoals gerapporteerd door de FAO. De visserijen die in het beoordelingstraject zitten vertegenwoordigen nog eens 2,85 miljoen ton – bijna 3% van de wereldwijde visvangst. Wereldwijd dragen meer dan 2.500 producten het MSC-logo dat laat zien dat het product afkomstig is uit een gecertificeerde, duurzame visserij.

Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat de eerste visserijen in het certificeringsprogramma stapten en viert de MSC zijn 10e verjaardag. Voor meer informatie: www.msc.org.

Het werk van de MSC in Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN met de bijdrage uit de Nationale Postcodeloterij.

Meer inspiratie

Dit is wild…..

Dit is wild…..

Wild. Het is het waard om zuinig op te zijn. Wat betekent wild voor jou?

Ontmoet de Wild Ones

Ontmoet de Wild Ones

Over de hele wereld vind je mensen die iets gemeenschappelijk hebben: ze houden van vis en respecteren waar die vandaan komt.

Duurzame recepten

Duurzame recepten

Chefs en visliefhebbers van over de hele wereld delen snelle, makkelijke recepten voor vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk.