Persberichten

MSC statement over de Stop Foute Tonijn campagne

maart 25, 2019

Duurzame visserij is een ingewikkelde zaak. Tonijnvisserij is een goed voorbeeld om dit te illustreren. Om te bepalen of de inhoud van je tonijnblikje duurzaam is gevangen, moet je als consument een heleboel zaken weten:


  • Welke tonijnsoort zit er in het blikje?
  • Uit welk bestand is deze afkomstig?
  • Hoe is deze gevangen?
  • Waar is deze gevangen?
  • Door welke landen wordt die visserij beheerd?
  • Wie controleert dat allemaal?
  • Hoe weet ik zeker dat de vis in het blikje ook daadwerkelijk duurzaam is gevangenen niet vermengd is geraakt met andere vis? 

Dit zijn vragen die een consument niet gemakkelijk zal kunnen beantwoorden. Zo komen de tonijnen uit meer dan 20 bestanden, met misschien wel 10 verschillende vangstmethoden gevangen, uit vele verschillende oceaanregio’s.

MSC zorgt ervoor dat de consument met een gerust hart kan kiezen voor producten die ons keurmerk dragen. Want in het geval dat een blikje het MSC-keurmerk draagt, is onafhankelijk gecontroleerd dat de vis afkomstig is uit een duurzame visserij. 

Dit weekend is de campagne “Stop Foute Tonijn” van start gegaan. Die zou mogelijk aanleiding kunnen geven tot misverstanden. MSC is uiteraard blij met de aandacht voor duurzame tonijnvisserij en MSC gecertificeerde tonijnvisserij in het bijzonder.

Maar. Het in de “Stop Foute Tonijn” campagne gemaakte onderscheid tussen “fout”, “redelijk” en “goed” is niet voor het conto van MSC. Een aantal van deze kwalificaties op die website is niet juist.  

In dat verband geeft MSC graag aan dat voor alle tonijnproducten met een MSC-keurmerk is vastgesteld dat de vis in deze producten afkomstig is uit duurzame visserij. Dit geldt zowel voor de door deze campagne als “redelijk” als “goed” aangemerkte producten. Daar ligt een stevig, wetenschappelijk, onafhankelijk, en transparant beoordelingssysteem aan ten grondslag.

In een MSC beoordeling wordt in detail naar alle bovenstaande vragen gekeken en niet alléén naar de vangstmethode . Dat laatste schetst namelijk een te simpel beeld. Zo is hengelvisserij op een overbevist bestand nog steeds geen goed idee, en kan visserij met ringzegen prima zonder veel bijvangst worden uitgevoerd.  

Bovendien is met MSC-keurmerk de traceerbaarheid door de gehele keten, van blik terug tot de zee, gegarandeerd.  

In de maand mei zal MSC tussen Wereld Tonijn dag (2 mei) en Wereld Oceanen dag (8 juni) extra aandacht besteden aan duurzame tonijn.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}