Skip to main content

Nieuwe maatregelen om dwang- en kinderarbeid te bestrijden

Marine Stewardship Council (MSC) kondigt nieuwe eisen aan voor leveranciers en verwerkers van visproducten. Meer specifiek gaat het om de invoering van onafhankelijke audits die de arbeidspraktijken bij bedrijven nagaan en mogelijke dwang- of kinderarbeid beogen uit te sluiten.  

Dr. Yemi Oloruntuyi, hoofd Toegankelijkheid bij MSC: "Wereldwijd zijn meer dan 150 miljoen kinderen en 25 miljoen volwassenen betrokken bij dwangarbeid. Het is belangrijk dit probleem aan te pakken. Deze update van onze vereisten voor de toeleveringsketen biedt kopers en consumenten nog meer garanties dat bedrijven die betrokken zijn bij de verwerking en verpakking van MSC- en ASC-gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid".

De nieuwe eisen maken deel uit van de vandaag gepubliceerde, bijgewerkte Chain of Custody Standard van MSC. Deze garandeert nog meer dan voorheen de integriteit van de toeleveringsketen voor zowel MSC als ASC (Aquaculture Stewardship Council) gecertificeerde visproducten. Meer dan 4.500 vis-, schaal- en schelpdierbedrijven en onderaannemers, in meer dan 45.000 vestigingen in ongeveer 100 landen, zijn momenteel gecertificeerd voor de verkoop van vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC- en/of ASC-label.

Optreden tegen dwangarbeid en kinderarbeid

Gedwongen- en kinderarbeid is een industriebreed probleem zonder snelle of eenvoudige oplossing. De nieuwe maatregelen maken deel uit van een reeks updates van zowel de MSC Chain of Custody Standard als de MSC Fisheries Standard om dit aan te pakken. 

Eerdere vereisten, uitgebracht in  augustus 2018, gaven alle MSC gecertificeerde visserijen en off-shore toeleveringsketens een jaar de tijd om een overzicht te geven van de maatregelen die zij hebben genomen om dwang- of kinderarbeid tegen te gaan. 

De maatregelen volgen op een toezegging van het MSC-bestuur in 2014 om een  duidelijk beleid inzake dwangarbeid (EN) op te nemen in de MSC certificeringseisen en een besluit in 2016 om  uitgebreid overleg te houden met belanghebbenden over de arbeidsvereisten binnen het MSC-programma.

Beoordeling van het risico van dwangarbeid en kinderarbeid

Alle bedrijven met een MSC Chain of Custody-certificaat moeten een onafhankelijke arbeidsaudit ondergaan, tenzij ze kunnen aantonen dat er sprake is van een "laag risico" op dwangarbeid of kinderarbeid. 

Om te bepalen of een arbeidsaudit nodig is, wordt er eerst een risicoanalyse van het bedrijf, inclusief gecertificeerde locaties en subcontractors uitgevoerd. Die analyse bepaalt wat het risico is dat er schendingen plaatsvinden tijdens verwerking, verpakken, herverpakken of met hand lossen van schepen. Als een land volgens twee of meer van de volgende indicatoren te boek staat als een land met een laag risico, dan is er geen arbeidsaudit nodig:

Deze indicatoren zijn wereldwijd erkend, transparant en veel gebruikt in de vis- en schaal- en schelpdierindustrie. Ze zijn door MSC geselecteerd via een zorgvuldig multistakeholder consultatieproces. Nederland, België en Luxenburg scoren in alle indicatoren in de meest positieve categorie.

Indien niet aan de bovenstaande criteria wordt voldaan, moet een onafhankelijke externe sociale controleur een arbeidsaudit uitvoeren. Die maakt gebruik van één van de drie door de MSC erkende arbeidsauditprogramma's: Amfori Business Social Compliance Audit; SEDEX - Sedex Members Ethical Trade Audit en SA8000 Certification van Social Accountability International. In de toekomst zal de MSC ook arbeidsprogramma's erkennen die erkend zijn door het Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI). 

Het MSC-certificaat van bedrijven die niet binnen 30 dagen eventueel geconstateerde overtredingen aanpakken, zal worden geschorst.
 

Andere updates van de MSC traceerbaarheidsstandaard 

De nieuwe arbeidseisen maken deel uit van de bredere veranderingen in de MSC Chain of Custody Standard om de duidelijkheid, toegankelijkheid en integriteit ervan te verbeteren. 

Alle auditeurs moeten de vernieuwde MSC Chain of Custody Standard vanaf 28 september 2019 toepassen. Organisaties die al in het bezit zijn van een MSC Chain of Custody certificaat, moeten de bijgewerkte standaard toepassen bij de eerste audit na deze datum. Daarvoor krijgen ze een periode van 12 maanden om de arbeidsaudit te laten plaatsvinden. 

Meer inspiratie

Dit is wild…..

Dit is wild…..

Wild. Het is het waard om zuinig op te zijn. Wat betekent wild voor jou?

Ontmoet de Wild Ones

Ontmoet de Wild Ones

Over de hele wereld vind je mensen die iets gemeenschappelijk hebben: ze houden van vis en respecteren waar die vandaan komt.

Duurzame recepten

Duurzame recepten

Chefs en visliefhebbers van over de hele wereld delen snelle, makkelijke recepten voor vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk.