Skip to main content

Om ervoor te zorgen dat onze MSC Standaarden altijd relevant blijven, nemen we ze om de paar jaar onder de loep. Omdat visserijpraktijk en wetenschappelijke inzichten zich voortdurend ontwikkelen, moeten onze standaarden zich hieraan aanpassen.

 

De evaluatie van onze Standaarden is in lijn met richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (VN FAO), ISEAL en het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Bij het gehele evaluatieproces betrekken we academici, NGO's, overheden, de visindustrie en andere belanghebbenden.

Evaluatie van de visserijstandaard

Om de vijf jaar evalueren we de inhoud van de visserijstandaard. Daarbij besteden we aandacht aan onderwerpen die belanghebbenden aandragen én aan gegevens van het MSC monitoring- en evaluatieteam. Op deze manier volgen MSC gecertificeerde visserijen altijd recente wetenschappelijke ontwikkelingen en de beste praktijken op het gebied van visserijbeheer. Tijdens de evaluatie is ook aandacht mogelijk voor het reikwijdte van de visserijstandaard, oftewel de typen visserijactiviteiten die de Standaard kan beoordelen. 

Evaluatie van certificeringseisen

Om de twee of drie jaar evalueren we het beoordelingsproces van visserijen. We bekijken de wijze waarop academici, NGO's, overheden en de industrie betrokken zijn bij die beoordelingen en we proberen de efficiëntie van het proces te verbeteren.

 

Hoe werkt de procedure tot aanpassing van een Standaard?

Deze procedure is van toepassing op MSC Standaarden voor visserijen, zeewier en traceerbaarheid én op het proces dat certificeerders doorlopen om visserijen en bedrijven in de toeleveringsketen te beoordelen ten opzichte van onze Standaarden.

Een belanghebbende of MSC zelf stelt een onderwerp aan de orde 

MSC bekijkt de onderwerpen en neemt op sommige actie. Dat wil zeggen: we onderzoeken de onderwerpen aan de hand van research en een proces van openbare raadpleging en workshops voor belanghebbenden.

Het onderwerp en voorstellen tot verbeteringen aan het programma worden in twee verschillende groepen besproken: 

  1. de Technische Adviesraad van MSC, een onafhankelijk panel van deskundigen.
  2. de Raad van Belanghebbenden, bestaand uit partijen die een belang hebben bij MSC en uit onafhankelijke vertegenwoordigers. Zij voorzien de Raad van Toezicht van advies en doen aanbevelingen over voorstellen die het programma naar hun mening zou moeten opnemen.

De Raad van Toezicht neemt het uiteindelijke besluit of de verbeterpunten wel of niet worden overgenomen in het programma. 

Hoe kunt u meedoen?

Bij de ontwikkeling van onze Standaarden zijn honderden mensen betrokken. Ook uw deskundigheid en inzicht kan de ontwikkeling van de visserijstandaard en de traceerbaarheidsstandaard verder helpen. U kunt op twee manieren meedoen: een onderwerp aandragen of reageren op een openbare consultatie.

Een onderwerp aandragen

Als u vindt dat we ons programma op bepaalde punten moeten verbeteren, dan kunt u een e-mail met zoveel mogelijk informatie sturen naar [email protected]

Hoe reageert MSC op een onderwerp?

1. Belanghebbenden, maar ook MSC zelf, kunnen onderwerpen aandragen.
2. MSC neemt de aangedragen onderwerpen in behandeling en onderzoekt welke aanpassing van processen of de standaard nodig zijn.  
3. MSC evalueert de onderwerpen aan de hand van onderzoek, openbare raadplegingen (consultaties) en workshops met belanghebbenden.
4. Voorgestelde wijzigingen delen we publiek, om inzicht te krijgen in hun impact en haalbaarheid.
5. We leggen het onderwerp voor aan de Technische Adviesraad, een onafhankelijk platform van deskundigen. Zij brengen er advies over uit aan het bestuur.  
Tegelijkertijd vragen we advies aan de Raad van Belanghebbenden, die bestaat uit visserijen, bedrijven in de toeleveringsketen en NGO's. 
6. De Technische Adviesraad moet programmaverbeteringen goedkeuren en het bestuur moet ze vaststellen, voor MSC ze kan invoeren. 

Wat als u zelf een onderwerp aandraagt?

Wij beoordelen alle onderwerpen uitermate zorgvuldig en beslissen of we de kwestie in behandeling nemen via bovengenoemd proces.

Hoe lang duurt het voor een kwestie wordt opgelost?

Wijzigingen doorvoeren aan onze Standaarden kost tijd. We moeten die inbouwen om belanghebbenden bij het onderwerp te betrekken, advies in te kunnen winnen en inzicht te krijgen in de impact van wijzigingen voordat we ze doorvoeren. 


Bovendien willen we alle eenmaal ingevoerde wijzigingen monitoren en evalueren, om er zeker van te zijn dat ze tot de gewenste uitkomsten leiden. 
Maar ook visserijen en partners in de visketen  hebben tijd nodig om wijzigingen door te voeren. MSC heeft zich verbonden aan de richtlijnen voor toekenning van ecolabels van de FAO. Die zegt dat visserijen minstens drie jaar de tijd moeten krijgen om zich aan wijzigingen in een standaard aan te passen. 

The MSC Standard setting procedure


Openbare consultatie

Er zijn in principe twee consultatierondes per jaar waarin u feedback kan geven op onze Standaarden. In maart en in september. De consultatieperiode duurt - afhankelijk van het onderwerp - 30 of 60 dagen.

 

De open consultaties gerelateerd aan de volgende onderwerpen: 

maatregelen om kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te sluiten
Chain of Custody Default Standard
Chain of Custody Consumer-Facing Organisation Standard
Chain of Custody Group Standard
Chain of Custody Certification Requirements and General Certification Requirements

 

Deelnemen aan een consultatie

MSC neemt alle ontvangen reacties in overweging. De Technische Adviesraad leest ze en weegt ze mee in zijn aanbevelingen.  We plaatsen de reacties op een onderwerp of voorstel, samen met alle bronnen die u nodig hebt om er een goed beeld over te vormen, anoniem op de MSC website voor programmaverbeteringen.

Mocht u informatie over, of een ander perspectief op een onderwerp willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende projectleider. Contactgegevens staan op de MSC website voor programmaverbeteringen.


Wat gebeurt er met uw feedback na een raadpleging?

MSC neemt alle ontvangen reacties op een onderwerp in overweging. De Technische Adviesraad leest ze en weegt ze mee in hun aanbevelingen. Ontvangen reacties plaatsen we geanonimiseerd, in de vorm van een rapport op de MSC website voor programmaverbeteringen. Daarnaast vatten we de reacties op de belangrijkste onderwerpen samen. Aan het einde van de consultatieronde evalueren we het proces en vatten we samen hoe de belangrijkste feedback in onze herzieningen is verwerkt.

Voorgaande consultaties
Blader door de consultaties die in het verleden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de MSC standaarden.


Nieuwe standaarden

Zeewier

De zeewierstandaard is opgesteld in samenwerking met de Aquaculture Stewardship Council (ASC) en is in 2017 geïntroduceerd. 

De ASC/MSC zeewierstandaard is de eerste internationale zeewierstandaard waarin de richtlijnen van FAO en de beste praktijken voor het zetten van standaarden van ISEAL zijn verwerkt. Bij de ontwikkeling van deze standaard zijn academici, wetenschappers, experts uit de zeewiersector en natuurorganisaties betrokken geweest.

Standaard voor gemengde visserijen

De MSC werkt aan een nieuwe standaard voor het beoordelen van visserijen die meerdere soorten tegelijkertijd vangen. De voorgestelde standaard zal deze visserijen grotere efficiëntie en betere toegang tot het MSC programma bieden.  

 

Ontdek meer

De MSC standaarden

De MSC standaarden

Als u vis, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk ziet, dan kunt u erop vertrouwen dat deze afkomstig zijn van een duurzame visserij die voldoet aan de MSC visserijstandaard

Fishery Certification Requirements

Fishery Certification Requirements

De visserijcertificeringseisen geven aan hoe CAB’s de MSC visserijstandaard moeten interpreteren tijdens visserijbeoordelingen.

De MSC traceerbaarheid standaard

De MSC traceerbaarheid standaard

De MSC traceerbaarheidsstandaard garandeert dat vis met het MSC-keurmerk herleid kan worden naar een duurzame, gecertificeerde visserij. MSC-gecertificeerde vis blijft, in de hele keten van oceaan tot bord, continu gescheiden van niet-gecertificeerde vis.

Evaluatie van de visserijstandaard

Evaluatie van de visserijstandaard

Elke vijf jaar evalueert MSC de Visserijstandaard.