Een geloofwaardig keurmerk

Om voor duurzame vis te kiezen hoef je zelf geen visexpert te zijn, maar kan je vertrouwen op de expertise en betrouwbaarheid van het MSC programma. Als je kiest voor vis met het blauwe MSC keurmerk, kies je voor wild gevangen vis die van jouw bord terug te volgen is naar een duurzame visserij. 

MSC is een top 10 keurmerk in Nederland

We zijn trots dat Milieu Centraal het MSC-keurmerk als een top keurmerk beoordeelt en ons ziet als een ambitieus, transparant en geloofwaardig keurmerk.  In opdracht van h et Ministerie van LNV heeft Milieu Centraal alle keurmerken en bedrijfslogo’s in onderzocht; van voeding tot cosmetica, en van papier tot bloemen.

Milieu Centraal heeft de volgende 10 keurmerken als topkeurmerken voor duurzame boodschappen beoordeeld: ASC, Beter Leven 2 en 3-sterren, Demeter, EKO, Europees keurmerk voor biologisch, Fairtrade, MSC, On the way to PlanetProof, Rainforest Alliance en UTZ. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer.

Hieronder vind je meer informatie over de onderscheidende kenmerken van ons programma:

Wild, niet gekweekt

Het blauwe MSC keurmerk staat alleen op wild gevangen vis. Ook kweekvis behoort op een verantwoorde manier gekweekt en verwerkt te worden. Om duurzame kweekvis te garanderen is het groene label van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) in 2010 in het leven geroepen.

Niet één aspect, maar het totaalplaatje

Het MSC keurmerk houdt rekening met al het leven in zee. Andere keurmerken voor vis focussen vaak op één aspect, zoals veiligheid voor dolfijnen of vissen met de hengel.

Niet regionaal, maar wereldwijd

Het blauwe MSC keurmerk is te vinden op vis uit de hele wereld. Andere programma’s zoals Iceland Sustainable Fisheries en Alaska Responsible Fisheries Management richten zich op vis uit één regio.

Certificering, door onafhankelijke beoordelaar

MSC certificering geldt altijd voor één specifieke visserij, die een onafhankelijke beoordelaar langs de MSC Standaard legt. Voordat hij besluit of de visserij aan de Standaard voldoet, vindt overleg met experts uit de wetenschap, NGO-wereld en visindustrie plaats die hun informatie en zienswijze op de betreffende visserij kunnen verschaffen. De beoordelaar neemt alle beschikbare gegevens mee in zijn beslissing. Het is dus een zeer specifieke, actuele uitspraak met de best beschikbare kennis.

Beoordelingsprogramma’s en richtlijnen zoals die van Greenpeace of de Viswijzer, beoordelen visserijen in meer algemene zin, waardoor je als consument iets moet weten over de vangstmethode of het herkomstgebied om deze te kunnen gebruiken. Vaak bevelen deze programma’s vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk aan.

Focus op het zeeleven

MSC focust op duurzame visserij in relatie tot het natuurlijk leven onderwater. Daarnaast nemen we een beperkt aantal maatschappelijke misstanden in onze Standaard mee, zoals slavernij en kinderarbeid. Een organisatie als Fair Trade USA richt zich juist helemaal op de maatschappelijke impact van visserij en minder op zijn effect op natuur. 

MSC heeft een eigen Chain of Custody standaard

Het MSC programma is het enige internationale programma dat traceerbaarheid in de gehele visketen vereist. Het MSC keurmerk verzekert u ervan dat de vis op uw bord door de hele visketen terug te volgen is naar een duurzame visserij. 

Als we kijken naar het percentage verkeerd geëtiketteerde vis op de markt, zijn de resultaten van het DNA-testprogramma bijzonder positief. Daaruit bleek dat minder dan 1% van vis met het MSC keurmerk onterecht het keurmerk draagt. Vergelijk dit met het wereldwijde gemiddelde: bij een grote onafhankelijke studie kwam men uit op een gemiddelde van 30% verkeerd geëtiketteerde vis. 

‘Best practice’ wereldwijd en erkend door VN

Het MSC programma voor certificering en duurzaamheid van wildvangstvisserijen voldoet aan de ‘best practice’ eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO) en van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden. Ons programma is bovendien het enige, wereldwijde certificeringsprogramma voor vis dat door het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)wordt erkend als geloofwaardig. 

Watch video

Duurzame visserij van oceaan tot bord: Kies voor het blauwe MSC-keurmerk

0:47

Ontdek meer

Close-up of frozen prawn, pollock and lobster products with the blue MSC label

Waar staat het blauwe MSC-keurmerk precies voor?

- Je weet dan zeker dat de vis ook echt de vis is die je denkt te kopen. - Gevangen met duurzame vangstmethodes; minimaal effect op ander zeeleven, zoals schildpadden, dolfijnen en bedreigde vissoorten - Onafhankelijke controle - geen overbevissing

Ontdek meer
A boat in the middle of the sea with icy mountains

Vraag erom

Wanneer u het MSC keurmerk op een vis of visproduct ziet, weet u zeker dat de vis niet wordt overbevist én gevangen is op een manier die minimale impact op het overige zeeleven heeft.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}