Skip to main content

We zijn trots dat Milieu Centraal het MSC-keurmerk als een top keurmerk beoordeelt en ons ziet als een ambitieus, transparant en geloofwaardig keurmerk. In opdracht van het Ministerie van LNV heeft Milieu Centraal alle keurmerken en bedrijfslogo’s in onderzocht. Dit gaat om allerlei keurmerken, op het gebied van voeding tot cosmetica en van papier tot bloemen.

MSC is een top 12 keurmerk in Nederland

Milieu Centraal heeft de volgende 12 keurmerken als topkeurmerken voor duurzame boodschappen beoordeeld:

 • ASC
 • Beter Leven 2 en 3-sterren
 • Demeter
 • EKO
 • Europees keurmerk voor biologisch
 • Fairtrade
 • MSC
 • On the way to PlanetProof
 • Rainforest Alliance (inclusief UTZ)
 • RSPO
 • Sustainable Rice Platform
 • Climate Neutral Certified (als topkeurmerk voor het klimaat). 

De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer.

Een vignet of logo van Milieu Centraal met als aanduiding topkeurmerk voeding

Hieronder vind je meer informatie over de onderscheidende kenmerken van ons programma:

MSC opereert wereldwijd

Het MSC-programma zou niet kunnen bestaan zonder de vele vissers over de hele wereld die zich inzetten voor de bescherming van de bestanden, ecosystemen en hun eigen levensonderhoud. 386 visserijen in meer dan 36 landen zijn gecertificeerd volgens de MSC standaard. Deze visserijen hebben een gezamenlijke jaarlijkse productie van meer dan elf miljoen ton vis en schaal- en schelpdieren. Dit vertegenwoordigt 19% van de internationale zeevangst.

Wereldwijd dragen zo'n 20.477 visproducten het MSC-keurmerk. Het blauwe MSC-keurmerk is te vinden op vis uit de hele wereld.


Andere programma’s zoals Iceland Sustainable Fisheries en Alaska Responsible Fisheries Management richten zich op vis uit één regio.

Alleen wild gevangen vis

Het blauwe MSC keurmerk staat alleen op wild gevangen vis in oceanen en rivieren.

Ook kweekvis behoort op een verantwoorde manier gekweekt en verwerkt te worden. Om duurzame kweekvis te garanderen is het groene label van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) in 2010 in het leven geroepen.

MSC en ASC organiseren jaarlijks in september de Bewust Visweek om samen met onze partners consumenten bewust te maken van duurzame vis. Met een kleine beslissing in de winkel kan iedereen meehelpen aan het tegengaan van overbevissing.

Bekijk onze partners van de Bewuste Visweek.


Focus op tegengaan overbevissing en bescherming marine ecosystemen

Volgens het "United Nations FAO 2020 State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) report" vist 34,2% van de visserijen niet duurzaam. Zij overbevissen, dat wil zeggen dat ze meer vis uit de zee vangen dan verantwoord is.

Visserijen die MSC gecertificeerd zijn, werken zorgvuldig zodat:

 • vissoorten niet worden overbevist,
 • ander zeeleven én hun leefgebieden gezond blijven,
 • er een minimale impact op het overige zeeleven is. Geen of een beperkte bijvangst is hier een goed voorbeeld van.

De vis is te traceren van boot tot bord

MSC heeft een eigen Chain of Custody standaard

Het MSC-programma is het enige internationale programma dat traceerbaarheid in de gehele visketen vereist. Het MSC-keurmerk verzekert u ervan dat de vis op uw bord door de hele visketen terug te volgen is naar een duurzame visserij. 

Als we kijken naar het percentage verkeerd geëtiketteerde vis op de markt, zijn de resultaten van het DNA-testprogramma bijzonder positief. Daaruit bleek dat minder dan 1% van vis met het MSC-keurmerk onterecht het keurmerk draagt. Vergelijk dit met het wereldwijde gemiddelde: bij een grote, onafhankelijke studie kwam men uit op een gemiddelde van 30% verkeerd geëtiketteerde vis. 

MSC standaard is wetenschappelijk onderbouwd

MSC-gecertificeerde vis is afkomstig van een wildvangstvisserij die onafhankelijk is gecertificeerd. Dit wordt gedaan volgens de wetenschappelijk onderbouwde MSC-standaard voor ecologisch duurzaam vissen. ​Ook werken we veel samen met wetenschappers

Lees hier meer over op onze Internationale website. Ook vind je daar meer informatie over hoe de MSC standaard wordt ontwikkeld

MSC certificering wordt door onafhankelijke auditor gedaan

MSC-certificering geldt altijd voor één specifieke visserij, die een onafhankelijke auditor langs de MSC-standaard legt. Voordat hij besluit of de visserij aan de Standaard voldoet, vindt overleg met experts uit de wetenschap, NGO-wereld en visindustrie plaats. Zij kunnen hun informatie en zienswijze op de betreffende visserij verschaffen. De beoordelaar neemt alle beschikbare gegevens mee in zijn beslissing. Het is dus een zeer specifieke, actuele uitspraak met de best beschikbare kennis.

Beoordelingsprogramma’s en richtlijnen zoals die van Greenpeace of de Viswijzer, beoordelen visserijen in meer algemene zin. Hierdoor moet je als consument iets weten over de vangstmethode of het herkomstgebied om deze te kunnen gebruiken. Vaak bevelen deze programma’s vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk aan.

Verenigde Naties erkennen het MSC programma als tool om SDG 14 te realiseren

 

De VN Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelstellingen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen veilig te stellen.

De SDG’s bieden een gedeelde visie op de toekomst. Daarnaast is het een raamwerk waarbinnen overheden, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en de wereldwijde gemeenschap met elkaar kunnen samenwerken aan een betere wereld.
Samen met visserijen, retailers, wetenschappers en andere partners van over de hele wereld zetten we ons in voor SDG 14, de bescherming van zeeën en oceanen. De VN erkennen het MSC programma als belangrijke tool om SDG 14 te realiseren. Door ons te committeren aan SDG 14 zetten wij ons er samen met ons netwerk voor in om: 

   ◾   Overbevissing te stoppen.
   ◾   Vispopulaties te herstellen. 
   ◾   Ecosystemen te beschermen.
   ◾   Illegale, niet-gedocumenteerde en niet-gereguleerde visserij uit te bannen.

 

Met ons programma dragen wij ook bij aan:

   ◾   SDG2 "Geen honger
   ◾   SDG8 'Waardig werk en economische groei"
   ◾   SDG12 "Verantwoorde consumptie productie"
   ◾   SDG17 "Partnerschap om doelstellingen te bereiken".

 

SDG-14 ambassadeur Abel Koenen gaat mee op een garnalenboot

‘Best practice’ wereldwijd en erkend door VN

Het MSC programma voor certificering en duurzaamheid van wildvangstvisserijen voldoet aan de ‘best practice’ eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO). Hetzelfde geldt voor de ‘best practice’ van ISEAL. Dit is de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden. Ons programma is bovendien het enige, wereldwijde certificeringsprogramma voor vis dat het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) erkent als geloofwaardig. 

Waar koop je MSC-gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC-gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame gevangen, MSC-gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.

Klimaat & visserij

Klimaat & visserij

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.