Skip to main content

We zijn trots dat Milieu Centraal het MSC-keurmerk als topkeurmerk beoordeelt en het MSC label ziet als een ambitieus, betrouwbaar en geloofwaardig top keurmerk van vis.

In opdracht van het Ministerie van LNV onderzoekt Milieu Centraal alle keurmerken en bedrijfslogo’s die in de supermarkten verkrijgbaar zijn - van voeding tot cosmetica en van papier tot bloemen. In het segment voeding zijn er in totaal 12 keurmerken als een Milieu Centraal Top Keurmerk beoordeeld, inclusief het keurmerk voor vis.

De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer.

 

Een vignet of logo van Milieu Centraal met als aanduiding topkeurmerk voeding

Waar staat MSC voor:

Alleen wild gevangen vis

Het blauwe MSC keurmerk staat alleen op wild gevangen vis in oceanen en rivieren.
Ook kweekvis behoort op een verantwoorde manier gekweekt en verwerkt te worden. Om duurzame kweekvis te garanderen is het groene label van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) in 2010 in het leven geroepen.

MSC en ASC organiseren jaarlijks in september de Bewust Visweek om samen met onze partners consumenten bewust te maken van duurzame vis. Met een kleine beslissing in de winkel kan iedereen helpen om overbevissing en de gevolgen ervan te voorkomen.

Focus op tegengaan overbevissing en bescherming marine ecosystemen

Volgens het "United Nations FAO 2020 State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) report" vist 34,2% van de visserijen niet duurzaam. Visserijen die MSC gecertificeerd zijn, werken zorgvuldig zodat:

MSC ethisch etiket van wilde vis is wetenschappelijk onderbouwd  

MSC-gecertificeerde vis is afkomstig van een wildvangstvisserij die onafhankelijk is gecertificeerd. Dit wordt gedaan volgens de wetenschappelijk onderbouwde MSC-standaard voor ecologisch duurzaam vissen. ​Ook werken we veel samen met wetenschappers om duurzaam en milieuvriendelijk vissen te garanderen.

Lees hier meer over op onze Internationale website. Ook vind je daar meer informatie over hoe de MSC standaard wordt ontwikkeld

De vis is te traceren van boot tot bord

MSC heeft een eigen Chain of Custody standaard en hiermee is het MSC-programma het enige internationale programma dat traceerbaarheid in de gehele visketen vereist. Het MSC-keurmerk verzekert u ervan dat de vis op uw bord door de hele visketen terug te volgen is naar een duurzame visserij. 

Abel en Johan tonen duurzame visvangst

Abel en Johan tonen duurzame visvangst

Onafhankelijke auditor beoordeelt 

Het certificeringsproces van een visserij of de visketen wordt door een onafhankelijke auditors gedaan. Voordat hij/zij besluit of een visserij aan de Standaard voldoet, vindt overleg met experts uit de wetenschap, NGO-wereld en visindustrie plaats. Zij kunnen hun informatie en zienswijze op de betreffende visserij verschaffen. De beoordelaar neemt alle beschikbare gegevens mee in zijn beslissing. Het is dus een zeer specifieke, actuele uitspraak met de best beschikbare kennis.

Andere beoordelingsprogramma’s en richtlijnen zoals die van Greenpeace of de Viswijzer, beoordelen visserijen in meer algemene zin. Hierdoor moet je als consument iets weten over de vangstmethode of het herkomstgebied om deze te kunnen gebruiken. Vaak bevelen deze programma’s vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk aan. Lees meer over het verschil tussen en MSC en de VISwijzer

Wereldwijd actief 

Het MSC-programma zou niet kunnen bestaan zonder de vele vissers over de hele wereld die zich inzetten voor de bescherming van de bestanden, ecosystemen en hun eigen levensonderhoud. 386 visserijen in meer dan 36 landen zijn gecertificeerd volgens de MSC standaard. Deze visserijen hebben een gezamenlijke jaarlijkse productie van meer dan elf miljoen ton vis en schaal- en schelpdieren. Dit vertegenwoordigt 19% van de internationale zeevangst.

Wereldwijd dragen zo'n 20.477 visproducten het MSC-keurmerk. Het blauwe MSC-keurmerk is te vinden op vis uit de hele wereld. Er zijn meerdere keurmerken lokaal te vinden maar MSC is de enige die wereldwijd opereert.

Verenigde Naties erkennen het MSC programma als tool om SDG 14 te realiseren

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de 17 doelstellingen die door de VN zijn gesteld om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen veilig te stellen.

De SDG’s bieden een gedeelde visie op de toekomst. Daarnaast is het een raamwerk waarbinnen overheden, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en de wereldwijde gemeenschap met elkaar kunnen samenwerken aan een betere wereld.

Samen met visserijen, retailers, wetenschappers en andere partners van over de hele wereld zetten we ons in voor SDG 14, de bescherming van zeeën en oceanen. De VN erkennen het MSC programma als belangrijke tool om SDG 14 te realiseren. Door ons te committeren aan SDG 14 zetten wij ons er samen met ons netwerk voor in om: 

   ◾   Overbevissing te stoppen.
   ◾   Vispopulaties te herstellen. 
   ◾   Ecosystemen te beschermen.
   ◾   Illegale, niet-gedocumenteerde en niet-gereguleerde visserij uit te bannen.

Met ons programma dragen wij ook bij aan:

   ◾   SDG2 "Geen honger
   ◾   SDG8 'Waardig werk en economische groei"
   ◾   SDG12 "Verantwoorde consumptie productie"
   ◾   SDG17 "Partnerschap om doelstellingen te bereiken".

 ‘Best practice’ duurzaamheidsstandaarden wereldwijd

bron; (UN FAO)ISEAL en  Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) 

Het MSC programma voldoet aan de ‘best practice’ eisen van de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO). Ook voldoet het MSC-programma aan de ‘best practice’ van ISEAL. Dit is de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden. Bovendien wordt MSC door het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) als het enige, wereldwijde certificeringsprogramma voor vis als geloofwaardig erkend

Waar koop je MSC-gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC-gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame gevangen, MSC-gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.

Klimaat & visserij

Klimaat & visserij

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.