Wat is duurzaam vissen?

Visserijen kunnen alleen MSC gecertificeerd zijn als ze zich aan drie principes houden:

  1. Duurzame visbestanden: er vindt geen overbevissing plaats, er blijft genoeg vis in de zee achter om het bestand op een gezond peil te houden.
  2. Het zeeleven in bredere zin zoals zeezoogdieren, vogels en koralen: de visserij mag daarop geen significante impact hebben.
  3. Goed beheer: duidelijke regels en de naleving ervan. Bovendien is er gedegen wetenschappelijke kennis die ten grondslag ligt aan dat beheer.

Bekijk deze video die de drie principes van de MSC Standaard uitlegt

Watch video

Drie principes van de MSC visserijstandaard

0:52

Hoe meet je duurzaamheid

De MSC visserijstandaard is zo samengesteld, dat deze de duurzaamheid van een visserij altijd kan beoordelen. Hoe groot of klein de visserij ook is, waar op de wereld hij zich maar bevindt en welke vismethode er ook gebruikt wordt.  

Onafhankelijke beoordeling

Een onafhankelijke beoordelaar checkt of de visserij voldoet aan de MSC Standaard. De beoordelaar kijkt naar de gevolgen van de visserij voor wilde vispopulaties en ecosystemen, én de toekomst daarvan.

In twintig jaar tijd heeft MSC laten zien dat haar aanpak een significante bijdrage kan leveren aan het behoud van onze oceanen

John Tanzer, Practice Leader, Oceanen WWF International
MSC is het enige certificeringsprogramma voor wild gevangen vis dat voldoet aan de eisen van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN (de FAO) én van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden.

Duurzaamheid draait om de toekomst

De duurzaamheid van een visserij is een doorlopend proces. Ook na MSC certificering blijft de visserij regelmatig beoordeeld worden. Vaak moeten dan verdere verbeteringen doorgevoerd worden. Ook blijft de wetenschap zich steeds verder ontwikkelen en visserijen worden gestimuleerd om nieuwe manieren te ontwikkelen waarmee we voedselbronnen kunnen veilig stellen voor toekomstige generaties.

 

Meer voor visserijen

Vissersboot met zeemeeuwen

Visserij Certificeringsgids

MSC certificering is beschikbaar voor alle in het wild vissende visserijen, ongeacht hun omvang, ecologie, geografie of technologie.  Lees hier meer of jouw visserij in aanmerking komt.

Ontdek meer
School vissen zwemmend in zee

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.

Ontdek meer
Visspecialisten vitrine

Gebruik het MSC keurmerk

Door gebruik te maken van het MSC-keurmerk, toont u uw klanten dat uw vis afkomstig is van een duurzame bron. Laat zien dat ook u om de zee geeft.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}