Skip to main content

Duurzaam vissen betekent dat men voldoende vis in de oceaan overlaat en respect heeft voor de natuurwereld onderwater en bedreigde soorten. Door de oceanen te beschermen, kunnen mensen die afhankelijk zijn van visserij in hun levensonderhoud blijven voorzien.

Visserijen kunnen alleen MSC gecertificeerd zijn als ze zich aan drie principes houden:

  1. Duurzame visbestanden: er vindt geen overbevissing plaats, en destructieve visserij wordt voorkomen, er blijft genoeg vis in de zee achter om het bestand op een gezond peil te houden.
  2. Het zeeleven in bredere zin zoals zeezoogdieren, vogels en koralen: de visserij mag daarop geen significante impact hebben.
  3. Goed beheer: duidelijke regels en de naleving ervan. Bovendien is er gedegen wetenschappelijke kennis die ten grondslag ligt aan dat beheer.

De duurzaamheid van een visserij is een doorlopend proces. Ook na MSC certificering blijft de visserij regelmatig beoordeeld worden. Vaak moeten dan verdere verbeteringen doorgevoerd worden. Ook blijft de wetenschap zich steeds verder ontwikkelen en visserijen worden gestimuleerd om nieuwe manieren te ontwikkelen waarmee we voedselbronnen kunnen veilig stellen voor toekomstige generaties.

Drie principes van de MSC duurzame visserijstandaard

Drie principes van de MSC duurzame visserijstandaard

Hoe meet je de duurzaamheid van vis?

De MSC visserijstandaard is zo samengesteld, dat deze de duurzaamheid van een visserij altijd kan beoordelen. Hoe groot of klein de visserij ook is, waar op de wereld hij zich maar bevindt en welke vismethode er ook gebruikt wordt.  

Onafhankelijke duurzaamheidsbeoordeling

Een onafhankelijke beoordelaar checkt of de visserij voldoet aan de MSC Standaard. De beoordelaar kijkt naar de gevolgen van de visserij voor wilde vispopulaties en ecosystemen, én de toekomst daarvan.

MSC is het enige certificeringsprogramma voor wild gevangen vis dat voldoet aan de eisen van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN (de FAO) én van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden.

Overzicht van alle MSC-visserijen ter wereld

Hoe duurzaam zijn Nederlandse visserijen?

In 2006 liet de eerste Nederlandse visserij zich meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visvangst. Deze Noordzee haringvisserij is sindsdien gecertificeerd, en visserijen op 19 andere vissoorten volgden. En het goede nieuws is dat steeds meer Nederlandse vissers op die manier werken. 

Uit onze analyse van februari 2021 blijk dat inmiddels zo’n 80% van de Nederlandse visserij deelneemt aan het programma, zowel gemeten in aantal schepen als in het volume aangelande vis in 2019. En dat is nodig om overbevissing tegen te gaan en onze bijzondere onderwaterwereld te beschermen. In de video licht Anne Floor van Dalfsen meer toe.

Update 2021: schorsingen van MSC-certificaten verminderen het aandeel duurzame visserij

Anno 2022 is het aandeel van de Nederlandse visserij dat deelneemt aan het MSC-programma vermindert naar 53%. Dit komt door een tijdelijke schorsing van de MSC-certificaten van pelagische soorten als makreel en Atlantisch-Scandinavische haring. Door gevolgen van de klimaatverandering en opwarming zeewater treden er allerlei veranderingen op in de oceanen, waaronder mariene hittegolven voor Europese kusten. Hierdoor trekken eerdergenoemde vissen tijdens de klimaatverandering meer naar het noorden.

Hierbij houden ze geen rekening met landsgrenzen, de economische zones van kuststaten of bestaande quota-afspraken. Gevolg is dat kuststaten opnieuw willen  onderhandelen over het aandeel in de vangsten waar ze recht op menen te hebben. Dit  is een van de redenen waarom de EU, het VK, Faeröer, Noorwegen, IJsland, Rusland en  Groenland er niet in slagen om onderlinge overeenstemming te bereiken over het verdelen van de quota op deze soorten.

Stand in het Water - Anne Floor van Dalfsen

Stand in het Water - Anne Floor van Dalfsen
MSC_NL Rapport Stand-In-het-Water-2019
Description: Bovenstaande analyses komen uit het “Stand in het water 2019”- rapport. Hierin staat een analyse van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen.
Language: Dutch
Date of issue: 14 februari 2021
Download download file PDF - 4 MB
Geloofwaardig topkeurmerk

Geloofwaardig topkeurmerk

MSC is trots dat we samen met negen andere zijn gekozen tot topkeurmerk voor duurzame boodschappen. Lees hier wat ons een geloofwaardig keurmerk maakt.

Klimaat & visserij

Klimaat & visserij

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame MSC gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.