Skip to main content

Tonijn: er is een duurzame keuze! Wat is duurzame tonijn? Net als bij andere zeevissen moet je de duurzaamheid van de vangst van de tonijn beoordelen door naar een heleboel verschillende factoren te kijken. Het is belangrijk dat we hier internationaal afspraken over maken en dit goed controleren.

Het blauwe MSC-keurmerk staat al 20 jaar voor een bloeiend wild zeeleven, duurzame visvangst en gezonde ecosystemen in onze oceanen. Vraag altijd of de tonijn MSC gecertificeerd is, want zoals ook de consumentenbond zegt: “Alleen het MSC-keurmerk geeft zekerheid”

Waar moet een visserij volgens de MSC-standaard aan voldoen? Een duurzame visserij:
is een gezond visbestand dus geen overbevissing
beperkt de schade aan het omringende zeeleven zoveel mogelijk 
wordt goed gemanaged en gecontroleerd


Tonijnsoorten en populaties
Er zijn zo’n vijf grote tonijnsoorten in de wereld: de blauwvintonijn, geelvintonijn, bigeye, albacore en skipjacktonijn. De skipjacktonijn zit vaak in onze blikjes en daar zijn een heleboel gezonde visstanden van. Zolang we niet meer vis vangen dan nodig is om de populatie voort te planten kunnen we blijven genieten van tonijn. Alleen dan krijg je als tonijnvisserij een MSC keurmerk. Hier kun je meer lezen over verschillende tonijnpopulaties.

Tonijnvangst
Ook de manier waarop je de tonijn vangt is relevant voor het duurzame gehalte. Er zijn veel verschillende methodes die meer of minder impact hebben op het omringende zeeleven. MSC gecertificeerde visserijen zorgen ervoor dat het tonijnvisbestand gezond blijft en beperkt de schade aan het omringende zeeleven. Er zijn bijvoorbeeld visserijen waarbij de vissers individueel met hengels tonijn vangen. Hier is nauwelijks kans op bijvangst. Meer weten over vangstmethoden van allerlei wilde zeevis? Lees het hier.

De consument
Voor consumenten is het lastig, zo niet onmogelijk, om zelf te beslissen of de tonijn die ze eten wel of niet duurzaam is. Helaas weten restauranthouders zelf ook vaak niet waar hun tonijn vandaan komt of hoe het gevangen is. Er is gelukkig steeds meer MSC vis te koop, dus vraag ernaar!  Zo behouden we samen de wilde zee ook voor onze kinderen. Kijk hier voor alle MSC gecertificeerd visserijen om een idee te krijgen waar het vangst is en op welke soorten tonijn wordt gevist.