Skip to main content

De gemiddelde Belgische visconsument vindt dat we visbestanden moeten beschermen voor toekomstige generaties: uit onderzoek van Globescan (2020) blijkt dat 75 procent dit belangrijk vindt. Ook vindt 72 procent dat supermarkten zelfs niet-duurzame visproducten uit de rekken moeten halen. Met het rapport Blik op conserven laten we graag zien hoe het staat met de markt voor duurzame visconserven in België.

Deze pagina bevat slechts een beperkte samenvatting van het rapport. Het complete rapport is hier te downloaden: Blik op Conserven 2021.

Blik op conserven

Grootte Belgische visconservenmarkt

Visconserven maken zo'n 15% uit van de totale visconsumptie in België. In 2020 werd een totaal volume van 18.679 ton visconserven verkocht, ter waarde van 174,5 miljoen euro (Nielsen, 2020). Dit volume lag bijna 14% hoger dan in 2019 (voor de pandemie). De markt wordt gedomineerd door de eigen merkproducten van de Belgische supermarkten. Voor eender welke vissoort nemen eigen merken 70-85% van het marktvolume voor zich. Met 61% van het marktvolume, en 55% van der marktwaarde is tonijn de conservensoort bij uitstek. 

Welk aandeel van de visconservenmarkt is duurzaam?

In de afgelopen twee jaar groeide het volume MSC-gecertificeerde conserven met 75%. Die groei werd voornamelijk gerealiseerd door de eigen merkproducten van de Belgische supermarkten (+120%). Bij de nationale merken daalde het totale verkochte volume MSC product, al zijn er verschillen tussen individuele merken. Tonijn is de soortengroep bij uitstek met de grootste groei in MSC volumeverkoop (+1166%). Op de gehele markt hadden MSC producten eind 2020 een gemiddeld volumeaandeel van 17,3%. Er is dus nog een ruime marge voor verdere groei. 

Het complete rapport is hier te downloaden: Blik op Conserven 2021.

afbeelding met percentages van visvolumes van tonijn makreel zalm sardines en ansjovis

Vooruitgang Belgische marktspelers

In de afgelopen twee jaar vielen vooral Colruyt Group en Aldi op met hun eigen merkproducten. Eind 2020 en begin 2021 lanceerden Lidl en Colruyt Group bijkomend nieuwe MSC gecertificeerde producten op de markt. Verder lijken kleine en/of nieuwe nationale merken als Fish Tales, Cocagne, John West en First State zich te manifesteren met MSC als duidelijke duurzaamheidsboodschap. 

Wanneer we het MSC assortiment van 2020 per soort bekijken, zien we dat makreel bij sommige merken (Feuille d'Or, Delhaize, Rio Mare) een groot aandeel heeft in het totale aanbod aan MSC producten. Na de schorsing van alle certificaten in de Atlantische makreelvisserij wordt zeker voor deze merken een stevige terugslag verwacht wanneer de huidige MSC gecertificeerde makreelproducten allemaal uit de schappen zijn verdwenen. 

MSC-assortiment en soort (2020)

Het rapport bevat uitgebreide informatie over de stand van zaken bij de vissoorten tonijn, zalm, makreel, sardines en ansjovis. Het complete rapport kunt u hier downloaden: Blik op Conserven 2021.

Hinderpalen voor vooruitgang: beschikbare grondstof

Het volume MSC gecertificeerde tonijn is sterk gestegen in de voorbije jaren. Meer en meer verdwijnt deze barrière. De aanhoudende vraag vanuit retail naar duurzame tonijn faciliteert de verduurzaming in de visserij. 

De beschikbare grondstof voor pelagische soorten is echter beperkter. Pelagische soorten (makreel, sardine, ansjovis) staan onder hoge visserijdruk. Daarnaast zorgt klimaatsverandering ervoor dat visbestanden koelere wateren opzoeken. Deze migratie van economisch belangrijke visbestanden zorgt voor conflicten tussen visserijnaties. Dat maakt het instellen van gepaste vangstafspreken op lange termijn niet gemakkelijk. Toch zijn die onmisbaar om overbevissing te voorkomen en het MSC certificaat te behalen en te behouden.

De toenemende vraag naar duurzame vis heeft tot steeds meer visserij verbeterprojecten geleid (Fishery Improvement Projects of FIPs). Deze FIPs zijn multi-stakeholder samenwerkingen die visserijen willen verduurzamen. Het zijn projecten die vaak belangrijke stappen maken in de aanloop naar een beoordeling tegenover de MSC visserijstandaard. Geloofwaardige FIPs vragen om voldoende transparantie, meetbare vooruitgang en geloofwaardig projectbeheer. Het stimuleren van deze projecten vanuit de markt kan ervoor zorgen dat deze visserijen vooruitgang blijven maken.

“Dit rapport toont aan dat er belangrijke stappen worden gezet door Belgische marktspelers. Visserijen werken lang en hard in hun weg naar MSC certificatie. De samenwerking met marktspelers maakt het voor hen mogelijk om op lange termijn te denken. Het is goed om te zien dat MSC certificatie in België ook steeds meer als ambitieniveau wordt gebruikt.”

Wouter Dieleman

Verantwoordelijke Markt en Visserij ondersteuning MSC België

Is duurzame vis duur?

Een veelgehoorde uitspraak is dat duurzame producten duur zijn.

Duurzame visserij stimuleren gaat inderdaad gepaard met inspanningen van zowel visserij als supply chain. Dat kan een invloed hebben op de prijs van het eindproduct, al is dat zeker niet altijd het geval. Kan je als consument echter niet met vertrouwen vaststellen of vis duurzaam werd gevangen, zowel voor dure als voor goedkopere producten? Overweeg dan zeker een andere keuze.

Wilt u meer weten over de uitkomst van deze analyse? Download dan het complete rapport: Blik op Conserven 2021

Rapporten en onderzoeken van MSC

Blik op Conserven 2021

Blik op Conserven 2021

Komen conservenmerken de Belgische consument tegemoet?

MSC Sustainable Tuna Handbook

MSC Sustainable Tuna Handbook

De laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame tonijn vindt u in dit rapport.

Pelagische visserijen onder druk

Pelagische visserijen onder druk

De pelagische soorten staan onder hoge visserijdruk. Goed beheer is essentieel.