Skip to main content

Deze richtlijnen bevatten de basisregels voor het gebruik van het MSC-keurmerk op productverpakkingen, menukaarten, visvitrines en promotiemateriaal.

MSC Label User Guide
Description: Basic rules for the use of the MSC label on packaging, menus, fish counters and promotional materials.
Language: English
Date of issue: 13 april 2023
Download download file PDF - 4 MB

De MSC huisstijl elementen

1. Het MSC-keurmerk

Het MSC-keurmerk bestaat uit zes eigenschappen die niet afzonderlijk van elkaar mogen worden gebruikt of op enigerlei wijze mogen worden aangepast:


MSC ecolabel

1 – De uitdrukking 'Gecertificeerd duurzame visserij’ 
2 – De letters MSC, de afkorting van de Marine Stewardship Council
3 – Het internetadres van MSC
4 – Het ovale vismarkeringsteken
5 – De letters TM om aan te geven dat dit keurmerk een handelsmerk is. 
6 – De witte omlijning rond het vismarkeringsteken en het keurmerk

2. De MSC traceerbaarheidscode

Ieder product met een MSC-keurmerk moet voorzien zijn van een unieke traceerbaarheidscode in de vorm van MSC-C-xxxxx, die verwijst naar de producent van het product. Deze code mag op iedere willekeurige plek op uw product worden geplaatst, maar moet goed leesbaar zijn.

U ontvangt deze code van uw certificeerder of leverancier.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat het product correct werd geregistreerd bij MSC en een geldige licentie heeft.

 

 

3. De verschillende versies van de MSC claim

 • Bedankt voor uw keuze voor een product dat voldoet aan de internationale MSC-standaard voor duurzame visserij. U helpt mee om visbestanden voor de toekomst te behouden. www.msc.org/nl
 • Dit product komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij. www.msc.org/nl
 • De XXXXX (voeg vissoort in) in dit product komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij. www.msc.org/nl
 • Vangst conform de internationale MSC-standaard voor duurzame visserij. www.msc.org/nl
 • Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij. www.msc.org/nlBekijk de volledige lijst met vertalingen van MSC claims

MSC is niet verantwoordelijk voor het valideren van aanvullende claims, wettelijke vereisten of andere keurmerkrichtlijnen.

 

Formaten

Het MSC-keurmerk is in twee formaten beschikbaar: horizontaal (liggend) en verticaal (staand).

Als u het MSC-keurmerk op een afbeelding of een donkere achtergrond plaatst, dient u de versie met het witte handelsmerk (TM) te gebruiken. Gebruik de standaardversie met het blauwe TM-symbool op lichte of witte achtergronden.

MSC-keurmerk verticaal en horizontaal formaatMSC label format vertical and horizontal

Kleur

De blauwe versie van het MSC-keurmerk heeft steeds de voorkeur. Omdat MSC het keurmerk vaak als 'het blauwe keurmerk' market, herkent de consument deze kleur het best. Is uw verpakking echter zwart/wit of hetzelfde Pantone blauw, dan kunt u gebruikmaken van de monotone zwart/wit-versie.

MSC blue

 
Pantone286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

De witte omlijning rond het vismarkeringsteken en het volledige keurmerk moeten steeds worden weergegeven. Er mag geen andere kleur worden gebruikt.

Afmetingen en vrije ruimte

De minimale afmetingen van het horizontale keurmerk voor toepassing op producten zijn 10 mm x 26,1 mm (L x B). De minimale afmetingen van het verticale keurmerk zijn 14 mm x 18,8 mm (B x L). Let op dat u het MSC-keurmerk altijd in de correcte verhoudingen vergroot of verkleint. 


Er geldt geen beperking voor de maximale afmetingen van het MSC-keurmerk. Als het keurmerk wordt afgedrukt met de minimale afmetingen, moet er vrije ruimte rond het keurmerk worden voorzien:

 • min. 2 mm voor productspecifieke tekst (zoals vissoort, gewicht, ingrediënten).
 • min. 5 mm voor algemene ontwerpelementen (zoals merknamen, logo's), waarbij het MSC-keurmerk in verband kan worden gebracht met het merk van de gastheer.

Clear space around MSC label

Als het keurmerk wordt afgedrukt met grotere afmetingen, moet er een minimale vrije ruimte van 10% van de lengte (verticaal) of breedte (horizontaal) van het keurmerk worden voorzien. Zorg er steeds voor dat de vrije ruimte zo groot mogelijk is.

Correct gebruik

Gebruik enkel het digitale keurmerk dat door het MSC licentieteam wordt aangeleverd, probeer het MSC-keurmerk nooit zelf te veranderen of na te maken. Let erop dat het MSC-keurmerk en de naam Marine Stewardship Council nooit op een manier worden weergegeven die:   

 • Voor de consument verwarrend kan zijn, doordat MSC in verband wordt gebracht met andere merken of logo's;
 • Suggereert of impliceert dat niet-gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten toch MSC gecertificeerd zijn; 

Te vermijden:

 • Geef het MSC-keurmerk niet weer zonder het handelsmerk (TM-symbool)
 • De witte omlijning mag niet worden verwijderd 
 • De vorm van het MSC-keurmerk mag niet worden veranderd
 • De kleuren van het MSC-keurmerk mogen niet worden veranderd
 • Het ontwerp, de lock-up of de afzonderlijke elementen van het MSC-keurmerk mogen niet worden veranderd
 • Het MSC keurmerk mag nooit worden gekanteld
 • Plaats nooit items of tekst over het MSC-keurmerk

Voorbeelden van niet correct gebruik

Wrong use of the MSC label examples

Gebruik op producten

Bij gebruik van het MSC-keurmerk op een verpakking, moet op ieder productetiket het MSC-keurmerk, de traceerbaarheidscode en de relevante claim worden vermeld. Het MSC-keurmerk dient op de voorkant van de verpakking te staan, om te garanderen dat het direct zichtbaar is voor de consument. 

 • Ieder product met een MSC-keurmerk moet een traceerbaarheidscode hebben. Deze code mag overal op de verpakking worden geplaatst en moet goed leesbaar zijn.
 • Als het MSC-keurmerk op een product wordt gebruikt, moet dit altijd vergezeld zijn van de MSC claim. De MSC claim mag overal op de verpakking worden gezet en is beschikbaar in vijf versies.
 • Het acroniem MSC of de volledige naam van de organisatie mogen niet los worden gebruikt. Het is niet toegestaan om op de productverpakking afbeeldingen van niet-gecertificeerde soorten of visserijactiviteiten weer te geven.

MSC label on product use

 

Gebruik op menu’s

Om uw gerecht als MSC gecertificeerd te kunnen promoten, moet de inhoud aan visproducten van dat gerecht voor minstens 95% MSC gecertificeerd zijn. Voor het ontwerp van uw menukaart hebben wij vier opties opgesteld die u als uitgangspunt kunt gebruiken. 

Optie 1 - voorkeur 

Plaats het MSC ovaal naast uw MSC gecertificeerde gerechten en gebruik het standaardkeurmerk als verdere uitleg.

Menu-1

Optie 2 

Plaats de initialen MSC naast uw MSC gecertificeerde gerechten en gebruik het standaardkeurmerk als uitleg.

Menu-2

Optie 3 

Gebruik het MSC ovaal voor beide als indicator voor uw MSC gecertificeerde gerechten en als uitleg.  Kiest u voor optie 3, dan is het ook toegestaan om de zwart-witversie van het ovaal te gebruiken. 

Menu-3

Optie 4 

Als u geen gebruikmaakt van de ovale indicator en wilt aangeven welke vissoorten op uw menu MSC gecertificeerd zijn, plaatst u het MSC-keurmerk mét de specifieke claim die de MSC gecertificeerde vissoorten identificeert.

Menu-4

Visvitrines

Als u MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten in uw visvitrines aanbiedt, moet ieder prijskaartje het volgende aangeven: 

het MSC-keurmerk, 
de MSC claim en 
de traceerbaarheidscode van uw bedrijf. 

Fresh fish counters labelling

U kunt een sticker of bevestigingsclip gebruiken om MSC elementen aan uw prijskaartje te bevestigen. Als er onvoldoende ruimte is, kunt u het MSC-keurmerk op het prijskaartje weergeven en bij uw visvitrines een poster of display plaatsen waarop het MSC-keurmerk, de claim en de traceerbaarheidscode van uw bedrijf worden weergegeven.

Fresh fish counters labelling with poster

Gebruik van vis-tags

Wenst u een vis-tag, bandje of gelijkaardig teken te gebruiken om uw producten als MSC gecertificeerd te markeren, dan zijn er specifieke regels van kracht:

 • De tag of het bandje moet fraudebestendig zijn, d.w.z. onmogelijk te verwijderen en uitsluitend voor eenmalig gebruik
 • De vis-tag of het bandje moet worden vastgemaakt aan een duidelijk zichtbaar deel van het product.
 • De tag of het bandje moet het volgende vermelden: 
   – de naam van de soort
   – het MSC-keurmerk
   – de traceerbaarheidscode van het bedrijf dat de tag of het bandje aan het product bevestigt
   – een versie van de MSC claim

MSC fish tag labelling

Een getagd vis-, schaal- of schelpdierproduct kan door een retailer als consumentgericht product worden verkocht zonder dat het over een MSC traceerbaarheidscertificering beschikt.

Promotie

Vis-, schaal- en schelpdierproducten mogen enkel worden gepromoot als zij: 

 • onder een traceerbaarheidscertificering vallen
 • voorafgaand door het MSC licentieteam werden goedgekeurd
 • het MSC-keurmerk tonen op de packshot. Uitzonderingen hierop zijn verpakking onder gemodificeerde atmosfeer (MAP), verse vis en gerechten van cateraars.

Bij het gebruik van afbeeldingen van vissersboten dient u er rekening mee te houden dat deze worden beschouwd als onderdeel van de certificering en zodoende de vismethode voor de geadverteerde vissoort moeten weergeven.

MSC label promotional use example

Voorbeeld 1: Als uw bedrijf zowel MSC gecertificeerde als niet-gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten verkoopt, of materialen uitgeeft die verwijzen naar beide categorieën, moet u het MSC-keurmerk voorzien van begeleidende tekst om het voor de consument duidelijk te maken welke producten MSC gecertificeerd zijn.

Voorbeeld 2: Als uw materialen uitsluitend verwijzen naar MSC gecertificeerde producten, of als alle door uw bedrijf verkochte vis- schaal- en schelpdierproducten voorzien zijn van een MSC-keurmerk, kunt u het MSC-keurmerk gebruiken zonder verdere toelichting. Naast het keurmerk moet u ook de traceerbaarheidscode van uw bedrijf - indien aanwezig - vermelden. 

 

Prijslijsten en catalogi

Bij prijslijsten en catalogi kunt u ofwel het standaard MSC-keurmerk gebruiken ofwel het MSC ovaal dat speciaal voor lijstweergaven werd ontworpen. 


Plaats het MSC-keurmerk of het MSC ovaal naast uw MSC gecertificeerde producten. Als uitleg moet u dan op de prijslijst of catalogus het standaard MSC-keurmerk gebruiken, in combinatie met de volgende toelichting: 'Visproducten voorzien van dit keurmerk zijn afkomstig van een door MSC gecertificeerde duurzame visserij. www.msc.org/nl' en - indien aanwezig - de traceerbaarheidscode van uw bedrijf opgeven. 

 

Use of MSC label on price lists

Promoten van traceerbaarheidscertificering

Wilt u de traceerbaarheidscertificering gebruiken om uw organisatie te promoten, zonder daarbij te verwijzen naar specifieke producten, gebruik dan het MSC-keurmerk met begeleidende tekst en uw traceerbaarheidscode.

Goedgekeurde formuleringen: 

"Wij zijn MSC gecertificeerd. Dat merkt u aan het blauwe MSC-keurmerk." Overigens gaan wij hier flexibel mee om (bijv. in geval van ruimtegebrek), zolang de betekenis maar niet verloren gaat.

Als u het MSC-keurmerk gebruikt in combinatie met een begeleidende tekst, moet u deze toelichting aangrenzend en duidelijk gerelateerd aan het keurmerk plaatsen.

Goedgekeurde begeleidende tekst:

Als u het MSC-keurmerk gebruikt in combinatie met een begeleidende tekst, moet u deze toelichting aangrenzend en duidelijk gerelateerd aan het keurmerk plaatsen.

Het staat u vrij om uw eigen bewoordingen te kiezen; vraag voorafgaand aan de publicatie echter wel eerst de goedkeuring van het licentieteam.

Toegang tot visuele hulpmiddelen en messaging

Onafhankelijk onderzoek door Globescan heeft aangetoond dat enkel communicatie of een keurmerk aanbrengen niet genoeg is om het consumentengedrag te veranderen. Door deze twee mogelijkheden te combineren, bouwt u klantentrouw en vertrouwen op. 

Om u hierbij verder te helpen, kunt u het hele jaar door meedoen aan campagnes, gebruikmaken van toolkits, inspiratie opdoen en advies inwinnen over messaging. Bekijk de MSC mediatheek

 

Veelgestelde vragen

Welke traceerbaarheidscode moet worden weergegeven?

Op iedere productverpakking met het MSC-keurmerk moet de traceerbaarheidscode
(CoC-code) van de eigenaar van de vis, schaal- en schelpdieren in die verpakking worden vermeld. 

Opgelet: De eigenaar is verantwoordelijk voor de correcte registratie van het product bij het MSC licentieteam en dient ervoor te zorgen dat deze een geldige licentie heeft.

 

Welk bedrijf is de licentiehouder?

De licentiehouder is het bedrijf dat eigenaar is van de vis-, schaal- en schelpdierproducten op het moment dat het MSC-keurmerk wordt aangebracht.

De licentiehouder is verantwoordelijk voor de betaling van de jaarlijkse vergoeding en royalty's.

Voorbeelden van toeleveringsketens ter illustratie van de toepassing van de regel

Opgelet: Als de verwerker geen licentiehouder wil zijn, moet de merkeigenaar toestemming krijgen van het MSC licentieteam om licentiehouder te worden.

Scenario 1: De verwerker doet het product in een verpakking met het MSC-keurmerk (onder merk van verwerker of eigen merk van retailer) en verkoopt het aan de retailer = 
De verwerker is de licentiehouder

Scenario 2 : Een onderaannemer doet het product namens de verwerker in een verpakking met het MSC-keurmerk =
De verwerker is de licentiehouder

Scenario 3: De verwerker plaatst het product in een verpakking met het MSC-keurmerk (onder merk van merkeigenaar) en verkoopt het aan een merkeigenaar = 
De verwerker is de licentiehouder

Scenario 4: De verwerker verkoopt gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten zonder MSC-keurmerk aan de retailer, die het keurmerk aanbrengt bij visvitrine of verwerkt in de winkel = De retailer is de licentiehouder

Scenario 5: De verwerker verkoopt gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten zonder MSC-keurmerk aan een restaurant, dat het keurmerk aanbrengt op het menu = 
Het restaurant is de licentiehouder

Scenario 6: De contractcateraar runt de kantine van een commerciële klant en plaatst het keurmerk met goedkeuring van de klant op het menu = 
De contractcateraar is de licentiehouder


Hoe zit het met niet-MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdieringrediënten?

Een product met een MSC-keurmerk mag, op het geheel aan vis-, schaal- en schelpdieringrediënten, niet meer dan 5% niet-gecertificeerde visproducten bevatten.

U kunt het percentage niet-MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdieringrediënten in een product berekenen aan de hand van de volgende formule:
Indien uw product meer dan 5% niet-MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten bevat. 

✗ Mag u het MSC-keurmerk niet op de verpakking zetten 
✗ Mag u op de voorkant van de verpakking geen tekst zetten die naar MSC verwijst. 
✓ Moet u in plaats daarvan op de achterkant van de verpakking versie 3 van de MSC-claim gebruiken. Deze versie verwijst naar de daadwerkelijk gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdieringrediënten: Versie 3: ‘De [voeg vissoort in] in dit product is afkomstig van een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor goed beheerde en duurzame visserij. www.msc.org/nl
✓ Vergeet niet om de MSC traceerbaarheidscode naast de claim weer te geven. 
✓ In de ingrediëntenlijst moet u specificeren welke vis-, schaal- en schelpdieringrediënten gecertificeerd zijn. Bijvoorbeeld ‘MSC gecertificeerde Alaska-zalm’ of ‘Alaska-zalm – MSC gecertificeerd’.

Op consumentgerichte producten zijn nog altijd royalty's van toepassing.

Wij helpen u graag verder

dec 7, 2021, 17:18
Sort order :