Skip to main content

De VN Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelstellingen voor het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het garanderen van welvaart voor iedereen.

De SDG’s weerspiegelen een gemeenschappelijke visie op de toekomst en bieden een raamwerk waarbinnen overheden, de industrie, non-profitorganisaties en de wereldwijde gemeenschap met elkaar kunnen samenwerken om een betere wereld te creëren. Het is een beweging waar MSC graag deel van uitmaakt. Samen met visserijen, retailers, wetenschappers en andere partners van over de hele wereld zetten we ons volop in voor SDG 14.Daarnaast dragen we bij aan doelstellingen 2, 8, 12 en 17. Het MSC-programma wordt door de VN erkend als belangrijk hulpmiddel in de strijd voor de instandhouding van onze oceanen.

Voor meer informatie, zie seafood certification and the SDGs: Linking ocean health with lives and plates

SDG 14: Bescherming van zeeën en oceanen

Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

In onze visie zitten alle oceanen boordevol leven en is het aanbod aan vis-, schaal- en schelpdierproducten voor altijd gegarandeerd. Het MSC-programma wordt door de VN erkend als belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van SDG 14.
Onze inzet voor SDG 14 betekent dat wij er samen met honderden anderen naar streven om:

  • overbevissing te stoppen 
  • visbestanden te herstellen 
  • ecosystemen te beschermen 
  • illegale, niet-gedocumenteerde en niet-gereguleerde visserij uit te bannen

Zie ook MSC’s voluntary commitment to ocean health from the UN Ocean Conference 2017

“Op onze blauwe planeet zijn het de oceanen die ons verbinden. Het beschermen van onze oceanen gaat ons allemaal aan.”

Peter Thomson, Speciaal Gezant voor de Oceaan

Verenigde Naties

SDG 17: Partnerschappen voor de doelen

De rol van certificeringsprogramma's

MSC en andere geloofwaardige beheerders van standaarden spelen een belangrijke rol. Ze helpen immers bedrijven en overheden de SDG's te verwezenlijken. Wij bieden best practice-richtlijnen aan om een antwoord te kunnen bieden op de vraag ‘hoe goed eruitziet’ in een specifieke sector en stellen complete stappenplannen op.
In 2017 werd op initiatief van MSC een bijeenkomst georganiseerd, waarbij 27 toonaangevende bedrijven op het gebied van vis-, schaal- en schelpdierproducten - Leiders voor levende oceanen - zich ertoe verbonden om vis-, schaal- en schelpdierproducten van duurzame herkomst te betrekken en aan te bieden.

In het kader van het MSC-programma werken bedrijven, ngo's en overheden samen om wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsprincipes, criteria en maatstaven voor voortgang te ontwikkelen en in te voeren. Wij zijn fier op de wereldwijde erkenning voor onze “multi-stakeholder”-benadering, waarmee we mogelijke conflicten omzetten in een positieve samenwerking.

Over hoe certificeringsprogramma’s bedrijven kunnen helpen bij hun doelstellingen, zie: SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 agenda, een rapport van WNF en ISEAL.

Gegevensbron voor de Verenigde Naties

Het VN-milieuprogramma en andere intergouvernementele organisaties gebruiken gegevens van MSC om de progressie van de internationale doelstellingen bij te houden en zo de overbevissing te stoppen en de biodiversiteit te beschermen.
In 2010 heeft de internationale gemeenschap in het kader van het VN-verdrag inzake biodiversiteit 20 doelstellingen geformuleerd. Deze zogenaamde ‘Aichi-doelstellingen’ vormen een actieplan om het verlies aan wereldwijde biodiversiteit een halt toe te roepen.
Als officiële partner op het gebied van indicatoren voor biodiversiteit levert MSC gegevens om de progressie op het vlak van de Aichi-doelstellingen zes en vier te kunnen evalueren

Aichi-doelstelling zes:

 Terugdringen van de directe druk op biodiversiteit en stimuleren van duurzaam gebruik

Aichi-doelstelling vier:

• Mainstreamen van biodiversiteit bij overheden en samenleving
Voedselzekerheid en degelijke jobs
MSC gecertificeerde visserijen beschermen niet alleen de natuurlijke omgeving. Zij dragen ook bij tot de wereldwijde doelstellingen om honger te beëindigen en duurzame economische groei veilig te stellen.

SDG 2: Geen honger

Vis-, schaal- en schelpdierproducten vormen voor bijna 3 miljard mensen een belangrijke bron van eiwitten. Visbestanden in stand houden en uitbouwen is essentieel voor de beschikbaarheid van voedsel op lange termijn.

SDG 8: Degelijke jobs en economische groei

MSC gecertificeerde vissers kunnen genieten van heel wat economische voordelen, waaronder toegang tot voorkeursmarkten en gunstige prijzen. Een prachtig voorbeeld is de Zuid-Afrikaanse heekvisserij, waar certificering voor ongeveer 12.000 jobs heeft gezorgd.

Onze retailpartners en u
Iedereen kan zijn steentje bijdragen tot de verwezenlijking van de SDG's. Wie voor producten met het blauwe MSC-keurmerk kiest, steunt goed beheerde en duurzame visserijen.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Consumenten die voor producten met het blauwe MSC-keurmerk kiezen, steunen goed

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Consumenten die voor producten met het blauwe MSC-keurmerk kiezen, steunen goed beheerde en duurzame visserijen. Dat zet retailers ertoe aan om vis-, schaal- en schelpdierproducten van duurzame herkomst aan te kopen en stimuleert visserijen om verbeteringen door te voeren en volop voor certificering te gaan.

Mariene vraagstukken overstijgen de nationale grenzen en rechtsgebieden en daarom zijn internationale duurzaamheidsstandaarden uitgegroeid tot een essentieel hulpmiddel voor de instandhouding en het duurzame beheer van uitgestrekte oceanen.