Skip to main content

Wereldwijd zitten sommige tonijnbestanden en tonijnvisserijen in de problemen. Commercieel gezien is tonijn de meest waardevolle vissoort. Dat maakt de visserijdruk op tonijn heel hoog en daardoor zijn vele bestanden tot gevaarlijk lage niveaus afgenomen.

Tonijn in de problemen

Tonijn is commercieel gezien de meest waardevolle vis op aarde. Vier soorten tonijn (blauwvintonijn, grootoogtonijn, geelvintonijn en skipjack tonijn) vertegenwoordigen minstens 42 miljard dollar (ofwel 28% van de totale mondiale handelswaarde voor vis en zeevruchten van 150 miljard dollar). Tonijn is daarom ook een bron van miljoenen banen, en zorgt voor voedselzekerheid voor meer dan 3 miljoen mensen. (Pew Charitable Trust, 2016). Juist daarom is het belangrijk om actie te ondernemen en de problemen van overbevissing aan te pakken. Het MSC-programma kan bijdragen tot de veranderingen die nodig zijn in de tonijnvisserij door de toepassing van onze duurzame visserijstandaarden.

De rol van markt en consument

Net daarom is het belangrijk om niet weg te stappen van de uitdagingen in de tonijnvisserij, maar actie te ondernemen en de problemen aan te pakken. Het MSC programma kan bijdragen tot de veranderingen die nodig zijn in de tonijnvisserij via de toepassing van onze standaarden.

Eén van de belangrijkste elementen in de verandertheorie van het MSC-programma is de herkenbaarheid van het blauwe keurmerk, waardoor consumenten actief kunnen bijdragen aan verduurzaming in de visserij. De groeiende marktvraag naar herkenbare, duurzaam gecertificeerde tonijn is essentieel in het stimuleren van visserijen om de juiste maatregelen te nemen, en op termijn het hebben van het MSC-certificaat na te streven. 

MSC programma zet in op verduurzaming Belgische markt

Hoe kunnen we duurzaam gevangen tonijn schaalbaar maken en ertoe bijdragen dat het de norm wordt in onze markten? Welke middelen zijn daartoe beschikbaar en welke rol is voor wie weggelegd? 

In samenwerking met Cornelis Serveert werd in 2019 een discussieavond georganiseerd waarbij presentaties en tafelrondes werden gebruikt om vast te stellen welke barrières er vandaag zijn en hoe we vooruitgang kunnen maken om meer duurzaam gevangen tonijn op de Belgische markt te krijgen.

De actiepunten die uit deze gesprekken naar voor kwamen kan u hier lezen in het 'Recept voor de Toekomst (pdf)'. MSC werkt vandaag verder aan het verduidelijken van de toegevoegde waarde van MSC certificatie, zowel naar consumenten als naar actoren in de toeleveringsketen toe. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van ons Handboek voor duurzame tonijn.  

Daarnaast wordt positieve beweging onder de aandacht gebracht. We stellen vast dat het aantal MSC-gecertificeerde tonijnproducten toeneemt. Supermarkten en merken blijven zich inzetten voor een verdere verduurzaming van hun tonijnassortiment.

MSC-gecertificeerde tonijn op de Belgische markt

In België wordt jaarlijks tot 17.000 ton tonijn geconsumeerd, waarvan twee derde thuis. Het andere derde wordt gedomineerd door smeersalades en convenienceproducten zoals maaltijdsalades of sushi (Bron: GFK, 2018). 

In 2020 was 17-21% van de tonijn verkocht in retail MSC-gecertificeerd. Het aandeel MSC stijgt stap voor stap in alle productcategorieën.

Download hier de infografiek 'Hoe duurzaam is tonijnvisserij' met daarin ook de laatste consumptiecijfers en een stand in het Belgische schap. 

 

Tonijn Infografiek Bestsellers

Blik op conserven: Tonijn

In 2020 kocht de Belgische consument een totaal volume van 11.300 ton aan tonijnconserven, ter waarde van 96,3 miljoen euro (Bron: Nielsen, 2020). 

Hardlopers tonijn conserven België