Skip to main content

In deze handleiding geven wij u een overzicht van wat u kunt verwachten tijdens de verschillende fasen van het traceerbaarheidscertificeringsproces.

Welke bedrijven moeten zich laten certificeren?

Vis-, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk moeten altijd van oceaan tot bord kunnen worden teruggetraceerd. Dat betekent dat elk bedrijf in de toeleveringsketen gecertificeerd moet zijn conform de MSC traceerbaarheidsstandaard. De standaard zorgt voor een toeleveringsketen waarbinnen gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten identificeerbaar en traceerbaar zijn, en gescheiden bljven van niet gecertificeerde grondstof


Bedrijven die MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten in eigendom hebben en deze als gecertificeerde producten willen verkopen, hebben een traceerbaarheidscertificering nodig.  

Als uw bedrijf MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten aan de consument wil verkopen, moet u daarnaast ook een aanvraag indienen om het MSC-keurmerk te mogen gebruiken.  

 

 

Chain of Custody - Duurzame witvis

Chain of Custody - Duurzame witvis

 

 

Wie heeft er geen certificering nodig?

Er zijn enkele uitzonderingen. U hebt geen traceerbaarheidscertificering nodig indien u:

 • Voorverpakte, gecertificeerde producten aankoopt voor verkoop aan de eindconsument, zonder dat deze worden geopend, herverpakt of opnieuw worden geëtiketteerd (producten in fraudebestendig verpakte consumentenverpakking)
 • Gecertificeerde producten aankoopt, maar deze niet als MSC gecertificeerd wil verkopen. In dat geval wordt de keten doorbroken en mogen uw klanten niet claimen dat het product MSC gecertificeerd is.

Wie beoordeelt mijn bedrijf?

Beoordelingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke certificeerders, zogenaamde conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's). 

Op de website van ASI kunt u een volledige lijst terugvinden met CAB’s voor MSC beoordelingen. 

Voor ‘kleinere’ partijen, zoals visdetaillisten of handelsbedrijven zonder personeel bestaat in Nederland & België ook een groepscertificaat dat door Duracert wordt beheerd. Duracert is gespecialiseerd in keurmerken FSC, PEFC, MSC en ASC. Ze beheren en adviseren bedrijven bij hun certificering. Doordat er verschillende bedrijven deelnemen aan de MSC groep wordt schaalvoordeel behaald.  

Hoelang duurt het en hoeveel kost het?

U betaalt de onafhankelijke certificeerder waarmee u verkiest te werken. MSC ontvangt geen vergoeding.

De tijd en kosten die een beoordeling met zich meebrengen, variëren afhankelijk van de complexiteit en de omvang van uw organisatie en de tarieven en reiskostenvergoeding die uw certificeerder aanrekent.

Wij raden u aan om offertes aan te vragen bij meerdere geaccrediteerde certificeerders. Een goede voorbereiding op uw audit bespaart u tijd en geld. 

Indien u het MSC-keurmerk wilt gebruiken, dient u een licentieovereenkomst met MSC af te sluiten en de bijkomende vergoeding te betalen.

Welke versies van de standaard is van toepassing?

Om aan de behoeften van verschillende soorten organisaties tegemoet te komenis de standaard is in drie versies beschikbaar. Vraag bij twijfel raad aan uw certificeerder of een MSC medewerker (hun gegevens vindt u hieronder); hij/zij kan u vertellen welke versie het best is voor uw organisatie.

Hoofdstandaard Traceerbaarheid  

De Hoofdstandaard (‘Default’) Traceerbaarheid is bedoeld voor bedrijven in de visketen met één of enkele locaties. 
Bijvoorbeeld:

 • Een producent van visproducten met een handelskantoor, een verwerkingsfaciliteit en een opslagvoorziening
 • Een bedrijf dat vanuit één locatie vis verwerkt en/of verhandelt
Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering. Hoofdstandaardgids
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Traceerbaarheid voor groepen

Groepstraceerbaarheid is bedoeld voor bedrijven met een centraal hoofdkantoor en veel locaties voor de distributie, verwerking of verhandeling van MSC gecertificeerde visproducten.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een coöperatie met distributiecentra op meerdere plaatsen
 • Een internationale verwerker van visproducten met meerdere vestigingen
 • Een bedrijf waarin het centrale hoofdkantoor eisen stelt aan de activiteiten van meerdere vestigingen of franchises
 • Een groep onafhankelijke bedrijven aan het eind van de toeleveringsketen, bijv. (kleine) handelaars, restaurants of viswinkels, met een groepsmanager die verantwoordelijk is voor de hele groep

Als bedrijf is het dus ook mogelijk om via een groepscertificaat samen met andere bedrijven en onder het beheer van een groepsmanager deel te nemen. Laatstgenoemde is een bedrijf dat als interne auditor optreedt voor de aangesloten bedrijven en het contact met de certificeerder regelt. In Nederland biedt DuraCert deze dienst aan, zie website voor meer informatie en contactgegevens.  

Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering Groepsversie
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Traceerbaarheid voor consumentgerichte organisaties

Traceerbaarheid voor consumentgerichte organisaties is bedoeld voor de meeste bedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen.
Voorbeelden van dit soort bedrijven:

 • Supermarkten (met niet-voorverpakte visproducten)
 • Restaurants
 • Cateraars
 • Visspeciaalzaken

Bedrijven met meer dan één vestiging kunnen zich volgens deze versie laten certificeren als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Alle vestigingen worden bestuurd via hetzelfde managementsysteem, dat wordt beheerd vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf
 • Het hoofdkantoor heeft een eigendoms- of franchiserelatie met iedere vestiging of een tijdelijk beheersrecht over alle vestigingen en medewerkers 
 • Het hoofdkantoor controleert de aankoop van visproducten en zorgt er zo voor dat alle vestigingen enkel visproducten kunnen bestellen van gecertificeerde leveranciers.
Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering Consumentgerichte organisaties
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Wat gebeurt er na de certificering?

Uw certificering is drie jaar geldig. Gedurende deze periode zullen er regelmatig controle-audits plaatsvinden.

Controle-audits

Deze audits vinden over het algemeen één keer per jaar plaats, maar de exacte frequentie is ook afhankelijk van de versie van de certificeringsstandaard voor uw bedrijf. Het proces verloopt identiek aan uw oorspronkelijke beoordeling. Een auditor controleert of u de juiste procedures hanteert om MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten te identificeren, gescheiden te houden, te controleren en te beheren. 

Sommige certificeerders bieden gecombineerde audits aan met andere programma's, zodat u misschien een MSC audit met een andere audit kunt combineren.

Het is mogelijk dat er een onaangekondigde audit wordt uitgevoerd bij uw bedrijf. Iedere certificeerder moet bij een voorgeschreven percentage van zijn cliënten een onaangekondigde audit uitvoeren. 

Hoe kan mijn bedrijf het MSC-keurmerk gebruiken?

Om het keurmerk te mogen gebruiken, moet u een licentieovereenkomst tekenen. 
Zodra u bent gecertificeerd, ontvangt uw bedrijf een certificaat en een traceerbaarheidscode.  Met deze code kunt u een aanvraag indienen om het blauwe MSC-keurmerk te mogen gebruiken. 

Waar kan mijn bedrijf gecertificeerde producten kopen?

Op onze website vindt u, onder Waar te koop - Vind een leverancier, leveranciers van over de hele wereld met een MSC traceerbaarheidscertificering.