Skip to main content

Een overzicht van de kosten voor MSC certificering van visserijen en ketenbedrijven.

Kosten voor visserijen

Een certificering is volledig ten laste van de visserij. Deze betaalt de door hen geselecteerde, onafhankelijke certificeerder. MSC ontvangt dus geen vergoeding voor de certificering. Uit signalen van gecertificeerde visserijen op verschillende plaatsen ter wereld blijkt dat de kosten erg kunnen uiteenlopen, van USD $ 15.000 tot $ 120.000. De kosten zijn onder meer afhankelijk van de volgende factoren:
de complexiteit van een visserij
de beschikbaarheid van informatie
de mate van betrokkenheid van belanghebbenden.

Wij raden visserijen altijd aan om bij meerdere certificeerders een offerte aan te vragen. Ervaring met de regio, het vistuig en de vissoort moeten zeker een rol spelen bij uw keuze. Beoordelingen conform de MSC visserijstandaard kunnen 12 tot 18 maanden duren.

Kosten voor bedrijven in de toeleveringsketen

De kosten voor een traceerbaarheidscertificering zijn ten laste van het aanvragende bedrijf. Dat bedrijf betaalt en kiest de onafhankelijke certificeerder. MSC ontvangt geen vergoeding.

De tijd en kosten voor een beoordeling zijn afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het bedrijf dat de certificering aanvraagt. 

Een goede voorbereiding op de audit(s) bespaart meestal tijd en dus geld. We raden aan om offertes aan te vragen bij meerdere geaccrediteerde certificeerders.

Kosten voor het gebruik van het MSC-keurmerk

Wilt u het MSC-keurmerk gebruiken voor externe communicatie, bijvoorbeeld op uw website of voor promotiemateriaal, dan moet u een licentieovereenkomst tekenen en een jaarlijkse vergoeding betalen. Wilt u ons keurmerk gebruiken op consumentgerichte producten, bijvoorbeeld op een verpakking, menukaart of vitrinekaartje, dan moet u ook royalty’s betalen.
Bent u een educatieve instantie, media, goed doel, ASI-geaccrediteerd certificeerder of NGO en werkt u aan de publieke bewustwording inzake duurzame vis, dan kunt u ons vragen om ons keurmerk gratis te mogen gebruiken. 

MSC gebruikt uw licentievergoedingen om meer visserijen wereldwijd in ons programma te betrekken en het aanbod aan gecertificeerde, duurzame vis te vergroten.

Jaarlijkse vergoeding

Zodra u de licentieovereenkomst voor het keurmerk ondertekent, betaalt u een jaarlijkse vergoeding. De hoogte daarvan hangt af van waar het keurmerk wordt gebruikt:

  • Verkoopt u vis-, schaal- en schelpdierproducten met MSC keurmerk, wordt de jaarlijkse vergoeding berekend op basis van de totale netto waarde die u binnen een Engels financieel jaar (april-maart) verkoopt. 
  • Uitzondering op deze regel zijn producten op menukaarten of in visvitrines. De jaarlijkse vergoeding bij deze producten berekenen we op basis van de netto inkoop waarde. 
  • Gebruikt u het MSC-keurmerk alleen op uw website of ander promotie materiaal (en dus niet op verpakking, menukaart of vitrine), wordt de vergoeding berekend op basis van de totale verkopen van gecertificeerde vis. 

De tabel hieronder geeft de tariefklassen weer.

U betaalt de jaarlijkse vergoeding aan het begin van een bijdragejaar. Dat begint op 1 april. Bij bestaande licentiehouders berekenen we die vergoeding op basis van de werkelijke verkoop gedurende het voorgaande jaar. Voor nieuwe licentienemers bepalen we de vergoeding op basis van een verkoopprognose voor het bijdragejaar.

Waarde van gekochte/verkochte MSC gecertificeerde visproducten

Jaarlijkse vergoeding

0 - £250,000£200 GBP
£250,001 - £500,000 GBP£500 GBP
£500,001 - £1 million GBP£1,000
>£1 million - £5 million£2,000
>£5 million£4,000

Royalty’s

Als u het MSC-keurmerk op consumentgerichte producten aanbrengt, betaalt u royalty’s. Binnen de gehele toeleveringsketen van een product worden er dus slechts één keer royalty’s aangerekend. Die bedragen maximaal 0,5% van de nettogroothandelswaarde van uw verkoop van vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk. De onderstaande tabel geeft de verschillende tariefklassen weer. Voor producten op menukaarten of in visvitrines berekenen we de royalty’s op basis van de nettoaankopen.

Consumentgerichte organisaties, zoals viswinkels of restaurants, die aankopen rapporteren tot maximaal £ 130.000 GBP, betalen gewoon een jaarlijkse vergoeding van £ 160 GBP en geen royalty’s.

Definities:

Consumentgericht product: een product dat in de huidige verpakking geschikt is voor verkoop aan consumenten.
Niet-consumentgericht product: een product dat opnieuw verpakt of uitgepakt wordt binnen de toeleveringsketen.

Wie betaalt royalty’s? 

Als vuistregel geldt: de partner die een product voor goedkeuring aanmeldt bij MSC, betaalt royalty’s. Dit kan een MSC gecertificeerde producent, leverancier of een ander bedrijf in de toeleveringsketen zijn, die het product verpakt in een consumentgerichte verpakking. Deze partij is op het moment van verpakken juridisch gezien de eigenaar van het product en moet beschikken over een geldig traceerbaarheidscertificaat.

Een merkeigenaar kan een eigen licentie hebben en rechtstreeks royalty’s betalen, of met zijn leverancier overeenkomen dat deze een licentieovereenkomst ondertekent voor het gebruik van het MSC-keurmerk, de formulieren voor de goedkeuring van de producten instuurt en de royalty’s betaalt.

De beslissing over de vraag wie de royalty’s betaalt, is niet gerelateerd aan het traceerbaarheidsnummer (certificeringscode, MSC-C-XXXXX) op de verpakking. Het licentienummer voor gebruik van het MSC-keurmerk (LLXXXXXX) op het goedkeuringsformulier laat zien welk bedrijf gevraagd wordt de royalty’s te betalen.

De royalty’s worden berekend op basis van een omzetverklaring, die de licentiehouder zelf indient bij MSC. De omvang van uw verkoop van vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk bepaalt de frequentie (eens per kwartaal, twee keer per jaar of jaarlijks).

Verkoop/aankoop van producten met het MSC-keurmerk (GBP) van consumentgerichte producten

Royalty 

£0 GBP – £10,000,000 GBP0.5%
£10,000,001 GBP – 20,000,000 GBP0.45%
£20,000,001 GBP – 30,000,000 GBP0.4%
£30,000,001 GBP – 40,000,000 GBP0.35%
£40,000,001 GBP and greater0.3%