Skip to main content

Je leest weleens berichten dat tonijn een bedreigde vissoort is, waardoor je misschien wel denkt dat je maar beter helemaal geen tonijn meer kan eten... De realiteit is iets genuanceerder: er is voldoende tonijn die je met een gerust hart kan eten. Alleen, weten welke tonijn dat dan precies is en uit welke oceaan deze tonijn komt, is niet altijd even gemakkelijk. Nochtans is dat wel nodig om een goede keuze te maken. Het MSC-keurmerk helpt je om met vertrouwen duurzame tonijn te kiezen.

School blauwe vin tonijnen (1920x1080)

De ene tonijn is de andere niet

Tonijn is een van de meest gegeten vissoorten in België. Zeker in blik, waar vooral skipjack en geelvintonijn voor worden gebruikt. In de schappen van supermarkten zijn skipjack, geelvin en ook Albacore (witte tonijn) te vinden als steaks of smeersalades, in broodjes tonijnsla en op menu's in restaurants. Daarnaast wordt wereldwijd ook grootoog en blauwvin gegeten, maar die zie je hier in België niet veel terug.

Illustratie van een skipjack tonijnSkipjack is de meest gevangen tonijnsoort ter wereld: 56% van alle gevangen tonijn is skipjack. De helft wordt gevangen rondom de eilandstaatjes ten noordoosten van Australië, zoals Tuvalu en Kiribati. Ook komt er veel skipjack uit de Malediven. Daar wordt de 'gestreepte tonijn' uitsluitend met de hengel ofwel “pole & line” gevangen.

Illustratie van een geelvin tonijnCirca 31% van de wereldwijde vangst bestaat uit geelvin, waarmee dit na skipjack de meest gevangen tonijnsoort is. Deze tonijnsoort zwemt in de Atlantische, Indische en Grote Oceaan. In België wordt geelvin veel in blik verkocht en ook als verse tonijnsteak - ook in de supermarkten.

Illustratie van een albacore tonijnAlbacore (of witte tonijn) is ongeveer 4% van de wereldwijde tonijnvangst. Deze tonijnsoort zwemt in de Atlantische, Indische en Grote Oceaan, maar ook in de Middellandse Zee. Albacore wordt ook vaak gebruikt voor verse tonijnsteak en is herkenbaar aan de lichtere kleur.

Illustratie van een grootoog tonijnDe grootoog is een grote tonijnsoort, die langzamer groeit dan skipjack en geelvin. Ze wordt aangetroffen in de Indische, Stille en Atlantische Oceaan en vertegenwoordigt 8% van de tonijnvangst ter wereld. Omdat deze tonijnsoort meestal op diepere diepten leeft, hebben ze een dikke laag vet ter isolatie tegen het koude water. Dit vet voegt vocht toe, wat grootoog aantrekkelijk maakt voor sashimi-markten.

Illustratie van een Atlantische blauwvin tonijnSlechts 1% van alle wereldwijd gevangen tonijn is blauwvin. Hiervan zijn drie soorten in vier bestanden: de West-Atlantische, Oost-Atlantische en Mediterrane bestanden, en de bestanden in de Zuidelijke Stille Oceaan. 

In totaal vertegenwoordigen vier soorten tonijn (skipjack, geelvin, blauwvin en grootoog) samen minstens 42 miljard dollar. Dit komt neer op 28% van de totale mondiale handelswaarde voor vis en zeevruchten. Tonijn is dus ook een belangrijke bron van miljoenen arbeidsplaatsen en zorgt voor voedselzekerheid voor meer dan 3 miljoen mensen (Pew Charitable Trust, 2016).

Wat betekent het MSC-keurmerk voor tonijn?

Soms is het moeilijk om te bepalen wat nu precies duurzame tonijn is. We leggen het graag uit. Voordat tonijn een MSC-keurmerk krijgt, worden veel verschillende factoren bekeken. Of tonijn wel of niet als duurzaam kan worden gezien, hangt af van bijvoorbeeld de soort, het gebied waar het gevangen is, welke vangstmethode is gebruikt en of de tonijn te traceren is - van boot tot bord. Als certificatieprogramma maken wij het consumenten graag gemakkelijk. Ons MSC-keurmerk staat voor een product dat terug te brengen is tot een visserij die erkend wordt volgens de MSC-visserijstandaard. Bovendien worden deze visserijen door onafhankelijke auditeurs steeds opnieuw weer gecontroleerd.

Wil je weten wat nu precies duurzame tonijn is? Hieronder hebben we het samengevat in de vijf duurzaamheidsfactoren voor tonijn. 

Wereldwijd zijn er 23 bestanden (onafhankelijke groepen) van de belangrijkste commerciële tonijnsoorten: 5 skipjack, 4 geelvin, 4 blauwvin, 6 Albacore (witte tonijn) en 4 grootoogbestanden. Een recent rapport van de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF, 2021) toonde aan dat 61% van de tonijnbestanden op een gezond niveau staat, 17% overbevist wordt en 22% op een gemiddeld niveau.

Momenteel vind je in België in de schappen en op menu's vooral skipjack, geelvin en albacore met het MSC-keurmerk, wat betekent dat die afkomstig is uit een bestand dat niet wordt overbevist. De blauwvinbestanden staan het meest onder druk en ook met de grootoog en sommige geelvinbestanden gaat het minder goed.

Tonijn komt voor in tropische, subtropische en gematigde wateren. Verspreid over de wereld zijn van elke soort verschillende bestanden te vinden. Deze verschillen genetisch zo van elkaar, dat ze dus als zelfstandige visbestanden kunnen worden beschouwd. Zo gaat het bijvoorbeeld beter met geelvin uit delen van de Stille Oceaan dan met geelvin uit de Indische oceaan.

Tonijn komt voor in tropische, subtropische en gematigde wateren. Neem eens een kijkje op de website van het ISSF, hier kun je per soort bekijken hoe de verschillende tonijnbestanden ervoor staan in de verschillende vangstgebieden. 

 

Er bestaan heel wat verschillende methoden om tonijn te vangen, denk aan longlines, ringnetten of simpelweg een hengel. En dat alles met of zonder lokvlotten (zogenoemde FADs). Deze verschillende vangstmethoden hebben allemaal een weer een andere impact op het mariene milieu. 

Sommige vangstmethoden leiden tot grote hoeveelheden bijvangst, waarbij bijvoorbeeld ook vaak zoogdieren worden gevangen. Andere vangstmethoden leiden minder of vrijwel niet tot bijvangst. De MSC-standaard voor visserij sluit geen van deze vangstmethoden per definitie uit, maar de MSC-gecertificeerde visserijen moeten wel kunnen aantonen dat de invloed op het overige zeeleven beperkt is. Dit moeten zij aan kunnen tonen met concrete gegevens.

Lees hier meer over duurzame vangstmethoden. Ook kun je hier lezen waarom tonijn niet alleen met de hengel gevangen hoeft te worden.

Tonijn is een migrerende vissoort die enorme afstanden aflegt. Dat wil zeggen dat er internationale beheerafspraken moeten worden gemaakt - over landsgrenzen heen. Bij dit internationale beheer kunnen soms wel meer dan twintig landen betrokken zijn. Dat biedt de nodige uitdagingen en de ervaring leert dat deze gezamenlijke afspraken de ene keer beter worden gerespecteerd dan de andere. Om beter met de problemen van beheer van soorten zoals tonijn om te gaan zijn een aantal regels in de nieuwe visserijstandaard (versie 3.0) aangepast. Deze standaard geldt vanaf 1 mei 2023. Meer informatie over wat de nieuwe standaard voor tonijnvisserij betekent vind je hier.

Omdat er zoveel vraag is naar tonijn - de handelswaarde is hoog - is vaak sprake van illegale visserij (IUU, Illegal, Unreported and Unregulated fishery) en illegale praktijken in toeleveringsketens, waarbij tonijn van allerlei herkomst wordt vermengd.

Daarnaast leidt de druk op de tonijnvisserij en de hoge handelswaarde ook vaak dwangarbeid in de hand. Meer transparantie in de gehele keten is essentieel om de duurzaamheid van de tonijnindustrie en de geldende werkomstandigheden te verbeteren.  Of het nu gaat om vangst, verwerking of levering aan de eindverkoper.

Traceerbaarheid van boot tot bord is dus van groot belang: een traceerbaarheidssysteem is de beste methode om te voorkomen dat fraude en illegale producten als gecertificeerd product in de toeleveringsketen terechtkomen. Het helpt de consument te beschermen en de inspanningen te belonen van iedereen die zo hard werkt om onze oceanen gezond te houden.

De Traceerbaarheidsstandaard zorgt ervoor dat MSC-gecertificeerde tonijn door de hele toeleveringsketen heen gescheiden blijft van niet-gecertificeerde. Die standaard omvat een set specifieke eisen waardoor wordt voorkomen dat niet duurzame tonijn, of zelfs een illegaal product, als duurzaam wordt verkocht aan de uiteindelijke consument.

Pole&Line tonijnvisserij op boot (1920x1080)

Wat betekent het MSC-programma voor de verduurzaming van de tonijnvisserij?

Overbevissing voorkomen

MSC-gecertificeerde tonijnvisserijen vissen alleen op bestanden die gezond zijn of waarvoor een robuust en aantoonbaar geloofwaardig herstelplan in werking is. Ze zijn verplicht een vangstbeheermodel (een 'Harvest Control Rule') te ontwikkelen en gebruiken, zodat de vangst wordt gemonitord en zo nodig bijgesteld.

Bijvangst minimaliseren

De diverse vangstmethoden van tonijn kennen andere risico's op bijvangst van andere vissen, vogels en beschermde dieren zoals haaien en schildpadden. Voor MSC-certificering wordt nauwkeurig gekeken welke maatregelen in de specifieke visserij nodig zijn; van lintjes aan lijnen om vogels af te schrikken, tot manoeuvres om zeedieren uit netten te helpen voor deze worden opgehaald.

Illegale praktijken uitbannen

Helaas komt er ook illegale visserij voor (zonder regulering op, en rapportering van vangsten) en is ook ontvinning (shark finning) een probleem in de tonijnsector. Beiden zijn niet toegestaan in het MSC-programma. Visserijen moeten kunnen aantonen dat dit niet voorkomt op hun schepen. Vaak nemen ze onafhankelijke waarnemers (observers) mee aan boord.

Aandacht voor mensenrechten

Hoewel MSC een ecologische standaard is, zijn er ook diverse maatregelen tegen slavernij in de MSC-keten. Je kan in onze online database van elke tonijnvisserij een verklaring lezen hoe zij de rechten van hun vissers en medewerkers beschermen.

De traceerbaarheidsstandaard zorgt er verder voor dat MSC-gecertificeerde tonijn de hele toeleveringsketen gescheiden blijft van niet-gecertificeerde. Dit gebeurt op basis van een set specifieke eisen waardoor wordt voorkomen dat niet-duurzame tonijn, of een illegaal product als duurzaam wordt verkocht aan de eindconsument.

Wil je meer lezen over het werk van MSC? Kijk dan hier: de noodzaak van duurzame vis.

Tonijn infografiek
Tonijn_bestanden

Rapporten en onderzoeken van MSC

Blik op Conserven 2021

Blik op Conserven 2021

Komen conservenmerken de Belgische consument tegemoet?

MSC Sustainable Tuna Handbook

MSC Sustainable Tuna Handbook

De laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame tonijn vindt u in dit rapport.

Pelagische visserijen onder druk

Pelagische visserijen onder druk

De pelagische soorten staan onder hoge visserijdruk. Goed beheer is essentieel.