Skip to main content

Als internationale non-profitorganisatie kan MSC rekenen op de gulle steun van donateurs met dezelfde missie en visie. Ook krijgen we fondsen wanneer onze partners ervoor kiezen om het blauwe MSC-keurmerk te gebruiken als een teken van de duurzaamheid van hun producten.

Onze donateurs

In de loop van haar 20-jarige geschiedenis heeft MSC steeds met heel veel dankbaarheid de gulle steun van haar donateurs in ontvangst mogen nemen. Zonder hun hulp zou MSC haar langetermijnvisie van oceanen barstensvol leven niet kunnen verwezenlijken. Donorfinanciering zorgt niet alleen voor algemene operationele ondersteuning, maar het ondersteunt ook de werkzaamheden van MSC in ontwikkelingslanden, op het gebied van de ontwikkeling van wetenschap en standaarden en bij pre-evaluatieprojecten. 

Onze andere inkomstenbronnen

We halen ook inkomsten uit liefdadigheidsactiviteiten en investeringen.

Deze financiering is grotendeels afkomstig van de logolicentievergoeding die wordt betaald door merken, retailers en organisaties voor voedingsservices die ervoor kiezen om het blauwe MSC-keurmerk op consumentgerichte producten te gebruiken. Elke keer dat een consument een product met het blauwe MSC-keurmerk koopt, draagt hij/zij bij tot het veiligstellen van de oceanen en het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. 

Deze inkomsten ondersteunen de kernactiviteiten van MSC, inclusief onze inspanningen om mensen te informeren over het belang van onze oceanen, hen meer bewust te maken van duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten, de integriteit van MSC gecertificeerde toeleveringsketen te waarborgen, onze standaarden te doen evolueren zodat ze de beste praktijken blijven weerspiegelen en ondersteuning te bieden voor onderzoeksprojecten, zoals projecten gefinancierd via ons Global Fisheries Sustainability Fund.

Deze financiering is de laatste 20 jaar steeds belangrijker geworden voor de MSC en weerspiegelt een toenemend bewustzijn bij de consument en een groeiende vraag naar producten met het blauwe MSC-keurmerk. 

Onze onpartijdigheid gewaarborgd

Het is belangrijk om te vermelden dat MSC geen inkomsten ontvangt uit de beoordeling of certificering van visserijen conform haar standaard.  De vergoedingen voor deze diensten worden betaald aan onafhankelijke, geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties en niet aan MSC doorgestort. Hierdoor is de onpartijdigheid van MSC tijdens het beoordelings- en certificeringsproces gewaarborgd, in overeenstemming met de internationale codes van goede praktijken.  

Onze inkomsten van 1 april 2016 tot 31 maart 2017 

Graph detailing the MSC's total income for 1 April to 31 March 2017

Hoe we onze fondsen besteden

Alle uit onze activiteiten verworven en gegenereerde fondsen worden geïnvesteerd in het verder uitdragen van onze visie van oceanen barstensvol leven en van een toekomst waarin het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierenproducten is gegarandeerd. Dit omvat activiteiten om de toonaangevende standaarden te behouden, een grotere bewustwording te creëren over het MSC-keurmerk, de sector voor vis-, schaal- en schelpdierproducten te ondersteunen bij hun inzet voor gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten en de integriteit van ons keurmerk te behouden. 

Onze uitgaven worden gecontroleerd door een Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, visserijsector, retail/merkgemeenschappen en onafhankelijke experts. De Raad van toezicht ziet erop toe dat we onze doelstellingen halen.


Onze uitgaven van 1 april 2016 tot 31 maart 2017

Pie chart depicting MSC's total expenditure 2016-17

Reservefonds

Als geregistreerde liefdadigheidsinstelling en non-profitorganisatie beschikken we over een reservefonds. Dit beschermt ons tegen potentiële schommelingen in inkomsten en uitgaven, met inbegrip van het verlies of de terugtrekking van gecertificeerde producten uit het MSC-programma. We streven ernaar om negen maanden onbeperkte vrije reserves te hebben. Dit laat ons toe om door te gaan met ons belangrijke werk en tegelijk het hoofd te bieden aan veranderende omstandigheden. Voor non-profitorganisaties wordt dit doorgaans gezien als een goede praktijk.

Non-profitstatus

Onze laatste gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de groep en het bestuursverslag zijn op aanvraag verkrijgbaar via  [email protected].

Donaties maken een verschil

Zonder de gulle steun van de donateurs zou de MSC niet in staat geweest zijn om de toonaangevende standaarden op het gebied van duurzame visserij en de positieve effecten die ermee gepaard gaan, vast te leggen en te handhaven.

Onze rapporten over de wereldwijde effecten van het MSC-programma bevatten voorbeelden van verbeteringen die door visserijen die met MSC samenwerken, werden aangebracht. Deze verbeteringen helpen het leven in onze oceanen te beschermen. Ze stellen ook de toekomst van miljoenen mensen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visserij en van vis-, schaal- en schelpdierproducten, veilig.  In onze rechtstreekse getuigenissen vindt u enkele vastgelegde verbintenissen en transformaties terug die ze via hun werkzaamheden met MSC hebben bereikt.  

Tegen 2020 willen we dat 20% van de wereldwijde vangst op zee van visserijen komt die betrokken zijn bij het MSC-programma en de steun van onze donateurs zal daarbij een belangrijke rol blijven spelen.

Lees onze 2017-2020-strategie

Projecten gefinancierd met schenkingen

Onze donateurs zorgen niet enkel voor onbeperkte ondersteuning, maar maken ook een groot verschil door projecten te financieren waarin wordt gebruikgemaakt van tools die door MSC werden ontwikkeld. Hieronder leest u meer over enkele van deze projecten.

Het creëren van een duurzame markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten in Japan: de David and Lucile Packard Foundation  

Japan is een belangrijke internationale producent en markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten en het land heeft het potentieel om uit te groeien tot een sterke pion op het gebied van duurzame visserijen wereldwijd. Toch is er minder bewustzijn en betrokkenheid bij duurzame visserij dan in andere markten. 

In 2015 hadden we het voorrecht om financiering te ontvangen van de David en Lucile Packard Foundation om onze capaciteit in Japan te vergroten. De nadruk ligt hier op het uitbouwen van een duurzame markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten, gesteund door grote afnemers, vishandelaars en andere ngo's. 

De effecten van deze financiering zijn nu reeds zichtbaar: er is een toenemend aantal toezeggingen van de grote Japanse retailer Aeon, voorvechters van duurzaamheid treden op het voorplan en er is een nieuw project waarbij bij ongeveer 20 visserijen in 4 prefecturen voorstudies worden uitgevoerd voor certificering conform de MSC-standaard. We werken samen met een aantal van deze visserijen om verbeteringen te ondersteunen, zodat ze een volledige MSC beoordeling kunnen krijgen en leiders binnen hun sector kunnen worden. Deze financiering werd hernieuwd in 2017. 

Fish for Good: de Nederlandse Postcode Loterij

Dankzij financiering door de Nederlandse Postcode Loterij krijgen vissers in het mondiale zuiden nieuwe mogelijkheden om de duurzaamheid van hun vispraktijken te verbeteren. Tijdens het vierjarige project, dat de naam ‘Fish for Good’ draagt, wordt samengewerkt met vissers, gemeenschappen en lokale partners, om duurzame visserij in Indonesië, Zuid-Afrika en Mexico te stimuleren.  

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale ngo’s, die voor praktische terreinkennis, netwerken en expertise op het vlak van oceaanbehoud zorgen. Zij helpen de onafhankelijke experts de visserijen in kaart te brengen en zorgen ervoor dat deze voldoen aan de MSC visserijstandaard. Met behulp van deze informatie krijgen vissers toegang tot hulpmiddelen en ondersteuning ter bescherming van hun levensonderhoud en van de oceanen voor toekomstige generaties. 

Lees meer over het Fish for Good-project 

Project MedFish: Daniel & Nina Carasso Foundation, Resources Legacy Fund en Adessium Foundation 

Dankzij de genereuze steun van de Daniel & Nina Carasso Foundation, het Resources Legacy Fund & de Adessium Foundation werd een project verwezenlijkt om 100 kleinschalige visserijen in Frankrijk en Spanje in kaart te brengen. Project MedFish is een samenwerking van het WWF en de MSC. Er wordt een grondige en uitgebreide analyse van de Franse en Spaanse visserijen in het Middellandse Zeegebied uitgevoerd, waarbij de MSC visserijstandaard als benchmark wordt gehanteerd voor het beoordelen van de duurzaamheid.

Ontdek meer over Project MedFish

Octopusvisserij in het westelijke deel van de Indische Oceaan in kaart gebracht: het GIZ 

Het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) heeft haar gulle steun verleend aan een nieuw project om de octopusvisserij in o.m. Kenia en Tanzania, op Zanzibar, in Mozambique, op Madagascar, op Rodrigues en op de Comoren in kaart te brengen.  

Het project, dat ondersteund wordt door de MSC, het African Union Interafrican Bureau for Animal Resources (AU-IBAR) en Blue Ventures, zal regeringsvertegenwoordigers, visserijbeheerders, vertegenwoordigers uit de sector en octopusvissers uit de hele regio samenbrengen.  

De MSC visserijstandaard zal worden gebruikt als benchmark voor de duurzaamheid van de octopusvisserij, alvorens mogelijkheden te identificeren ter ondersteuning van de inspanningen van belanghebbenden om de duurzaamheid van deze visserijen te verbeteren. 

 

Onze financiers

Dankzij de gulle steun van de financiers heeft de MSC een echt verschil kunnen maken in het veiligstellen van het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. Wij zijn zeer dankbaar voor de steun die we van de verschillende organisaties en personen hebben mogen ontvangen. 

Hieronder vindt u enkele van onze huidige en recente financiers. We willen ook diegenen bedanken die anoniem wensen te blijven.

 

We would also like to thank the following donors:


 • Adessium Foundation
 • Arntz Family Foundation
 • Bickart Family Fund
 • Carasso Foundation
 • Cecil Pilkington Charitable Trust
 • Certification and Ratings Group / New Ventures Fund 
 • Chapman Charitable Trust
 • Cohen (John S) Foundation
 • DEG
 • Dulverton Trust
 • Dischma Charitable Trust
 • Ernest Kleinwort Charitable Trust  
 • European Commission 
 • Fish Society
 • Findus
 • Freed Foundation
 • Garfield Weston Foundation
 • GEF (Global Environment Facility)
 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)   
 • Gladys Wightwick Trust
 • Golden Bottle Trust
 • Green Rides
 • Herbert Hoover Foundation
 • Holzer Foundation
 • Hugh Fraser Foundation
 • ISEAL
 • Jessie B. Cox Charitable Trust
 • J G Hogg Charitable Trust
 • Lady Hind Trust
 • Marsh Christian Trust
 • Mary Webb Trust
 • MAVA
 • Microsoft Employee Giving
 • Nessling Foundation
 • Oakdale Trust
 • Rainford Trust 
 • Remmer Family Foundation 
 • Rowan Charitable Trust  
 • Scotshill Trust 
 • Sir John Fisher Foundation 
 • Sustainable Fisheries Fund 
 • Swire Charitable Trust 
 • Waterloo Foundation 

Support the MSC

Ontdek hoe u ons kunt steunen bij onze werkzaamheden om de oceanen en het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten ook voor de toekomst te waarborgen. 

Met uw niet-aflatende steun kunnen we duurzame verbeteringen aanbrengen aan mariene omgevingen en deze veiligstellen voor toekomstige generaties.  

Doe een gift via de Charities Aid Foundation

Trusts en stichtingen

De steun van trusts en stichtingen is van cruciaal belang voor de verwezenlijking van onze visie van oceanen barstensvol leven en een aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten dat ook voor toekomstige generaties is gewaarborgd. Wij stellen de vrijgevigheid van de sympathisanten van onze trusts en stichtingen, die onze visie van productieve en gezonde mariene ecosystemen delen, zeer erg op prijs. 

Of het nu om een grote of een kleine gift gaat en om een gift die bijdraagt tot onze kernkosten of gericht is op een specifiek project: een schenking van uw trust zal ons in staat stellen om samen met visserijen, het bedrijfsleven en het publiek een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop onze zeeën worden bevist. 

Als één van de meest geloofwaardige en wereldwijd erkende standaarden voor duurzame visserij biedt MSC een platform voor het stimuleren van echte verandering in de manier waarop onze oceanen worden bevist. Wij bieden een unieke mogelijkheid om zowel de vissers als de markt te beïnvloeden, door de vraag van consumenten naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten te sturen. 

Wilt u weten hoe u MSC via uw trust of stichting kunt ondersteunen, neem dan contact op met onze directeur fondsenwerving: Paul Houseman, internationaal directeur fondsenwerving.Meer weten

Onze strategie

Onze strategie

Voor ons als relatief kleine organisatie zijn onze Strategische plannen als richtsnoer een essentieel hulpmiddel voor ons om de grootste verbeteringen voor het mariene milieu te realiseren.

Onze aanpak

Onze aanpak

Een gezonde toekomst voor onze oceanen, dat wil iedereen. Met onze aanpak kan iedereen een rol spelen richting die toekomst én genieten van vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag van MSC