Skip to main content

Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten waar hun vis vandaan komt. Het blauwe MSC keurmerk garandeert uw klanten op eenvoudige wijze dat ze duurzame vis kopen, waarop ze kunnen vertrouwen.

The specified form no longer exists or is currently unpublished.
 

 

 

Kosten voor het gebruik van het MSC-keurmerk

Om het MSC-keurmerk voor externe communicatie te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op uw website of promotiemateriaal, moet u een licentieovereenkomst tekenen en een jaarlijkse vergoeding betalen. Als u ons keurmerk op consumentgerichte producten wilt voeren, bijvoorbeeld op een verpakking, menukaart of vitrinekaartje, moet u ook royalty’s betalen. 

Als u een educatieve instelling, media, goed doel, ASI geaccrediteerd certificeerder of NGO bent die aan publieke bewustwording over duurzame vis werkt, kunt u ons vragen ons keurmerk kostenloos te gebruiken. 

Met uw licentievergoedingen zet MSC zich in om meer visserijen wereldwijd in ons programma te betrekken en het aanbod gecertificeerde, duurzame vis te vergroten.

 

Jaarlijkse vergoeding

 

Zodra u de licentieovereenkomst voor het keurmerk ondertekent, betaalt u een jaarlijkse vergoeding. De hoogte daarvan hangt af van waar het keurmerk wordt gebruikt:

  • Verkoopt u vis-, schaal- en schelpdierproducten met MSC keurmerk, wordt de jaarlijkse vergoeding berekend op basis van de totale netto waarde die u binnen een Engels financieel jaar (april-maart) verkoopt. 
  • Uitzondering op deze regel zijn producten op menukaarten of in visvitrines. De jaarlijkse vergoeding bij deze producten berekenen we op basis van de netto inkoop waarde. 
  • Gebruikt u het MSC-keurmerk alleen op uw website of ander promotie materiaal (en dus niet op verpakking, menukaart of vitrine), wordt de vergoeding berekend op basis van de totale verkopen van gecertificeerde vis. 

De tabel hieronder geeft de tariefklassen weer.

U betaalt de jaarlijkse vergoeding aan het begin van elk contributiejaar. Dat begint op 1 april. Voor bestaande licentiehouders berekenen we die vergoeding aan de hand van de daadwerkelijke verkoop gedurende het jaar ervoor. Voor nieuwe licentienemers bepalen we de vergoeding op basis van een verkoopprognose voor het contributiejaar.


Waarde van ingekochte/verkochte MSC gecertificeerde visproducten

Jaarlijkse vergoeding  

 £0 – £130,000 GBP£160 GBP
 £130,001 – £330,000 GBP£800 GBP
> £330,000 GBP£1,600


Royalties

Als u het MSC keurmerk op consumentgerichte producten aanbrengt, betaalt u ook royalty’s. Binnen de gehele toeleveringsketen van een product wordt dus slechts een keer royalty’s geïnd. Die bedragen maximaal 0,5% over de netto groothandelswaarde van uw verkoop aan vis-, schaal- en schelpdierproducten met MSC keurmerk. Zie de tabel hieronder voor de tariefklassen. Voor producten op menukaarten of in visvitrines berekenen we de royalty’s over de netto inkopen.

Als u een consumentgerichte organisatie bent, zoals een viswinkel of restaurant, en inkopen rapporteert tot maximaal £130.000 GBP , dan betaalt u alleen een jaarlijkse vergoeding van £160 GBP, geen royalty’s.

Definities:

  • Consument gericht product: een product dat beschikbaar kan zijn voor verkoop aan consumenten in de huidige verpakking.
  • Niet-consumentgericht product: een product dat opnieuw verpakt of uitgepakt wordt binnen de toeleveringsketen.

Wie betaalt royalties? 

Als vuistregel geldt: de partner die een product voor goedkeuring aanmeldt bij MSC betaalt royalty’s. Dit kan een MSC gecertificeerde producent, leverancier of ander bedrijf in de toeleveringsketen zijn, die het product verpakt in een consumentgerichte verpakking. Deze partij is juridisch gezien eigenaar van het product op het moment van verpakken en moet beschikken over een geldig traceerbaarheidscertificaat.

Een merkeigenaar kan een eigen licentie hebben en rechtstreeks royalties betalen, of met zijn leverancier overeenkomen dat die een licentieovereenkomst voor het gebruik van het MSC keurmerk ondertekent, de formulieren voor goedkeuring van de producten instuurt en de royalty’s betaalt.

De beslissing over de vraag wie de royalty’s betaalt, is niet gerelateerd aan het traceerbaarheidsnummer (certificeringscode, MSC-C-XXXXX) op de verpakking. Het licentienummer voor gebruik van het MSC keurmerk (LLXXXXXX) op het goedkeuringsformulier laat zien welk bedrijf gevraagd wordt de royalty’s te betalen.

De royalty’s worden berekend op basis van een omzetverklaring die de licentiehouder zelf bij MSC indient. De omvang van uw verkoop van vis- schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk bepaalt de frequentie (eens per kwartaal, twee keer per jaar of jaarlijks).

Royalties

Verkoop/inkoop (GBP) van consument gerichte producten met MSC-keurmerk

Royalty

£0 GBP – £10,000,000 GBP0.5%
£10,000,001 GBP – 20,000,000 GBP0.45%
£20,000,001 GBP – 30,000,000 GBP0.4%
£30,000,001 GBP – 40,000,000 GBP0.35%
£40,000,001 GBP and greater0.3%