Skip to main content

Onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en overleg tussen meerdere belanghebbenden zijn centrale elementen binnen de MSC waarden en zijn cruciaal voor de inzet van MSC om de toonaangevende mondiale standaarden voortdurend te consolideren en te versterken.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze standaarden, strategie en besluitvormingsprocessen de meningen, expertise en ervaring van een breed spectrum aan belanghebbenden – universiteiten, overheidsinstellingen, de visserij- en marktsector en de ngo-milieugemeenschap – incorporeren.  

Onze bestuursstructuur omvat een breed spectrum aan belanghebbenden met verschillende invalshoeken. Zo wordt een evenwichtig MSC beleid gegarandeerd, waarin heel wat sectoren en belangen worden weerspiegeld. 

Naast onze bestuursgroepen kunnen belanghebbenden ook deelnemen aan overlegrondes over onze standaarden en eisen en worden ze aangemoedigd om deel te nemen aan onafhankelijke visserijbeoordelingen.
Chart of MSC Governance Structure
MSC bestuursstructuur 
Board Committee = Bestuur
Board of Trustees = Raad van Toezicht
Technical Advisory Board = Technische Adviesraad
Stakeholder Advisory Council = Adviesraad van Belanghebbenden
MSC International Board = MSC Internationaal bestuur
Subsidiary Boards = Bestuur van dochterondernemingen

Bovenop onze bestuursorganen kunnen er ook permanente en ad-hocwerkgroepen worden opgericht door de Raad van Toezicht, de Technische Adviesraad of de Adviesraad van Belanghebbenden, om specifieke regionale of actuele problemen te bespreken. De leden van deze werkgroepen komen uit de MSC Raad van Toezicht, de Technische Adviesraad of de Adviesraad van Belanghebbenden. Er kunnen ook andere onafhankelijke experts in zitten, die op uitnodiging advies verstrekken aan MSC. 

De werkzaamheden van de Raad van Bestuur worden verder ondersteund door een aantal Comités van de raad, die in de loop van het jaar bijeenkomen om meer in detail stil te staan bij bepaalde segmenten van de activiteiten en werkzaamheden van MSC. De leden van deze comités komen voornamelijk uit de Raad van Bestuur.

Wenst u deel te nemen aan het overleg met belanghebbenden van MSC of heeft u vragen over onze bestuursstructuren en -processen, neem dan contact op met Karolina Walkowicz, bestuurssecretaresse van MSC.

Marine Stewardship Council International Board

Marine Stewardship Council International (MSCI) is een handels- en volle dochteronderneming van MSC. Het bestuur van MSCI houdt toezicht op de commerciële en marketingactiviteiten, die voornamelijk gericht zijn op het toekennen van licenties gerelateerd aan het MSC-keurmerk en op het ondersteunen van publieke voorlichtings- en bewustwordingscampagnes rond duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten en het MSC-keurmerk.

De leden zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO van MSC. 

De voorzitter van de MSCI Raad is ambtshalve lid van de Raad van Bestuur.

Leden

De heer Paul Uys, voorzitter MSCI

Dr. Werner Kiene, voorzitter Raad van Bestuur

De heer Eric Barratt

De heer Rupert Howes, CEO MSC

Dochterraden

De MSC heeft binnen belangrijke rechtsgebieden verschillende dochterondernemingen opgericht. De meeste ervan zijn geregistreerde liefdadigheidsinstellingen. Het gaat hier om afzonderlijke juridische entiteiten met het oog op belastingheffing, regelgeving en liefdadigheidsactiviteiten. Elk van deze entiteiten heeft een bestuur dat toezicht houdt op de activiteiten.

Onze belangrijkste bestuursorganen bevatten stuk voor stuk vertegenwoordigers uit verschillende geografische regio's. Zo zorgen we ervoor dat onze strategieën, standaarden en beleidslijnen wereldwijd toepasbaar zijn. Alle leden moeten zich houden aan ons beleid inzake belangenverklaringen.