Skip to main content

Overbevissing is ongetwijfeld één van de grootste bedreigingen voor onze oceanen. Maar wat is overbevissing precies? Overbevissing is wanneer er meer vis uit de zee (oceaan, meer of rivier) wordt gehaald dan er door natuurlijke aanwas bij kan komen.

Het spreekt vanzelf dat als op lange termijn meer vis (of mosselen, krabben, octopus, enz.) wordt gevangen dan door natuurlijke voortplanting kan worden aangevuld, dit bestand niet kan voortbestaan.   

De MSC hanteert de definitie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Volgens deze definitie wordt een bestand als overbevist beschouwd wanneer de paaibiomassa zo laag is dat de voortplantingscapaciteit van het bestand is verminderd en daardoor de productie van jonge vis in het geding komt.  

school van vissen in oceaan

Deze definitie komt uit de "Gedragscode voor een verantwoorde visserij en de Richtlijnen voor ecolabelling van vis en visproducten uit wildvangst" van de FAO. Deze volgt de meerderheid van de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Daarnaast is de definitie in overeenstemming met: 

  • de internationale beste praktijken op het gebied van visserijbeheer, 
  • en de aanbevelingen van diverse nationale en internationale wetenschappelijke instanties, zoals de NOAA en de ICES

Overbevist betekent echter niet “uitgestorven”. Dat een soort is uitgestorven door overbevissing is de laatste honderd jaar niet voorgekomen [1].

Overbevissing van de oceanen. Wat zo eenvoudig klinkt, ligt in feite iets ingewikkelder – er is namelijk geen eenduidige definitie. Hoewel de term “overbevissing” heel eenduidig klinkt, is hij gebaseerd op verschillende uitgangspunten en dus ook op verschillende mogelijke interpretaties. Dat is wetenschap! 

[1] Dr. Gerd Kraus, directeur van het Thünen Instituut voor zeevisserij in een Duits artikel