Persbericht

MSC raadpleegt belanghebbenden over aangescherpte eisen voor arbeidsomstandigheden

juli 20, 2016

Marine Stewardship Council (MSC) gaat belanghebbenden raadplegen over mogelijkheden om de markt méér zekerheid te geven dat MSC gecertificeerde visserijen en bedrijven voldoen aan internationaal aanvaarde normen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

“Het bestuur van MSC onderkent het steeds grotere belang dat wordt gehecht aan sociale aspecten als het gaat om duurzaamheid”, aldus Werner Kiene, bestuursvoorzitter bij MSC. “Het bestuur van MSC heeft daarom besloten om het MSC certificeringsprogramma voor de duurzaamheid van wildvangstvisserijen verder te verbeteren door de introductie van een risicogerichte aanpak die belanghebbenden de zekerheid biedt dat de arbeidsomstandigheden in de hele MSC gecertificeerde toevoerketen - van de oceaan tot aan de consument - voldoen aan internationaal aanvaarde normen.”

Het hoofdbestuur van MSC zal het gesprek aangaan met een brede groep belanghebbenden bij het ontwikkelen van de voorstellen voor de realisatie hiervan. Bij die voorstellen wordt ook gekeken naar oplossingen die worden geboden door andere standaard settende organisaties en derde partijen.

Dit besluit bouwt voort op de eerdere toezegging van het bestuur van MSC in 2014 dat organisaties veroordeeld voor overtredingen op het gebied van dwangarbeid niet in aanmerking komen voor MSC certificering.

“Er is sprake van een grote en wijdverbreide bezorgdheid over misbruik van werknemers binnen de wereldwijde visserijsector en de toevoerketen. Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze de markt het best kunnen voorzien van kosteneffectieve en uitvoerbare oplossingen om te waarborgen dat hun producten en toevoerketens werken binnen internationaal aanvaarde normen, zonder dat daar ergens sprake is van deze schokkende en onaanvaardbare praktijken”, aldus Rupert Howes, Chief Executive van MSC.

“Hoewel voor de verificatie van de toevoerketen op het land al een begin is gemaakt met diverse sociale normen, brengt het instellen van vergelijkbare garanties voor schepen op zee nog tal van uitdagingen met zich mee. Toch zijn er al een aantal initiatieven op gang gekomen. MSC wil gaan samenwerken met - en lering trekken uit - deze andere initiatieven en onze partners in de visserij en de markt, om zo inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen. Onze doelstelling is het ontwikkelen van een risicogerichte aanpak, waarbij dáár waar nodig de audit nog kritischer moet worden. Gemakkelijk zal dat niet zijn. We roepen onze partners op om hun ervaringen met ons te delen om ervoor te zorgen dat de nieuwe eisen effectief en proportioneel zijn”, voegde Howes eraan toe.

Gefaseerde invoering met drie mogelijkheden voor de input van belanghebbenden

MSC verwacht dat eventuele afspraken voor nieuwe op risico gebaseerde vereisten in fasen worden ingevoerd. In de eerste fase zal naar verwachting een verklaring worden verlangd van MSC gecertificeerde visserijen dat er bij hen geen sprake is van onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en dat zij dat met bewijsmateriaal kunnen onderbouwen. Het bestuur van MSC heeft gevraagd om deze eis eind 2018 door te voeren na een gedetailleerde overlegronde. MSC zal ook in overleg treden over een reeks controleerbare sociale eisen of verklaringen, gevolgd door de invoering daarvan in de traceerbaarheidsstandaard in 2018. Onderdeel hiervan kan ook het overnemen zijn van oplossingen die worden geboden door andere standaard settende organisaties.

Bij de volgende fase zal worden overlegd over een reeks controleerbare sociale eisen voor arbeidsomstandigheden in visserijen, inclusief mogelijkheden voor het overnemen van oplossingen vanuit andere standaard settende organisaties. Implementatie hiervan vindt plaats wanneer in 2020 de geplande updates van de MSC-visserijstandaard uitkomen.

Voor nadere informatie over al het overleg met belanghebbenden kunt u kijken op improvements.msc.org. Heeft u belangstelling voor deze overlegrondes? Stuur dan een e-mail naar standards@msc.org.

Dit bericht is een vertaling van de originele tekst in het Engels. 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}