Skip to main content
news

De film Seaspiracy op Netflix brengt een aantal problemen in onze oceanen in beeld. Maar de filmmakers trekken ten onrechte ook de geloofwaardigheid van duurzame visproducten in twijfel, waaronder die van onze organisatie, de Marine Stewardship Council. Hoewel we het ermee eens zijn dat er meer aandacht moet worden besteed aan de crisis van overbevissing, willen we toch een aantal misleidende beweringen in de film rechtzetten.

Bestaat er wel zoiets als duurzame visserij?

Ja, duurzame visserij bestaat. Duurzaam is een veel gebruikte term, logisch dat we soms de vraag krijgen wat duurzame visserij inhoudt. Heel kort samengevat is een visserij duurzaam wanneer minder vis uit de zee wordt gehaald dan nodig is om de volgende generatie van dat visbestand weer op hetzelfde niveau te brengen.


Een van de fascinerende dingen van onze oceanen is dat visbestanden zich kunnen herstellen en zich kunnen aanvullen als ze zorgvuldig voor de lange termijn worden beheerd. Er zijn spectaculaire voorbeelden van visbestanden die op instorten stonden, maar door goed beheer volledig konden herstellen, zoals de Patagonische ijsheek in de zuidelijke oceanen en de Namibische heek, hersteld na jaren van overbevissing door buitenlandse vloten. Dit geldt ook voor sommige van onze belangrijkste tonijnbestanden ter wereld.

En wat nog mooier is, is dat als wij voor onze visbestanden zorgen, zij voor ons zorgen. Onderzoek toont aan dat goed beheerde en duurzame visbestanden op de lange termijn ook productiever zijn, wat betekent dat er meer vis is voor onze groeiende wereldbevolking, die tegen 2050 naar verwachting 10 miljard zal bedragen.

Is MSC-certificering niet te gemakkelijk?

Certificering volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij vereist het voldoen aan een set van strenge en wetenschappelijk onderbouwde criteria, waarop visserijen jaarlijks worden gecontroleerd. MSC is er trots op, samen met vele andere partners en organisaties, op deze manier bij te dragen aan hervorming van visserijpraktijken. Wereldwijd zijn er nu meer dan 400 MSC-gecertificeerde visserijen. Dit certificeringsproces wordt niet door MSC zelf uitgevoerd, maar door onafhankelijke auditors. Het is een volledig transparant proces en wetenschappers, natuurbeschermers en andere belangstellenden hebben meerdere mogelijkheden om input te leveren. Al onze beoordelingen kunnen online worden bekeken op Track-a-Fishery.

Alleen visserijen die aan de strenge eisen van onze standaard voldoen, worden gecertificeerd. In tegenstelling tot wat de filmmakers beweren, is certificering geen eenvoudig proces, en sommige visserijen besteden vele jaren aan het verbeteren van hun praktijken om aan onze norm te voldoen. Uit onze analyse blijkt zelfs dat de overgrote meerderheid van de visserijen die een pre-assessment tegen onze criteria uitvoeren, hier niet aan voldoen en aanzienlijke verbeteringen moeten doorvoeren om gecertificeerd te worden.

Wordt MSC gefinancierd door de industrie?

Wij zijn transparant over ons financieringsmodel en het is feitelijk onjuist om te suggereren - zoals in de film wordt gedaan - dat ons onafhankelijke certificeringsproces financieel gemotiveerd is.

MSC is een geheel onafhankelijke non-profitorganisatie die meer dan 20 jaar geleden werd opgericht door het WNF en Unilever, uit bezorgdheid over overbevissing. Wij zijn geen commerciële onderneming en wij ontvangen geen inkomsten uit visserijen of uit de certificering van visserijen door een derde partij.

Onze inkomsten komen uit twee bronnen: uit liefdadigheidsdonaties van fondsen zoals de Nationale Postcode Loterij en uit licenties voor het gebruik van ons blauwe keurmerk, dat wordt gebruikt door bedrijven in de toevoerketen, zoals voedselproducenten, supermarkten en restaurants om MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten te identificeren. Het gebruik van ons keurmerk is vrijwillig en slechts een fractie van de vis-, schaal- en schelpdierproducten afkomstig van gecertificeerde duurzame visserijen draagt ons keurmerk.

MSC is volledig transparant over haar organisatiemodel. Wij zijn ervan overtuigd dat de vraag van consumenten naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten bijdraagt aan de hervorming van de visserijsector en een stimulans vormt voor de invoering van duurzame vismethoden. Bedrijven die ons blauwe MSC-keurmerk gebruiken op de verpakking van gecertificeerd duurzame visproducten, betalen daarvoor een vergoeding. Alle inkomsten uit die logo-licenties gaan terug naar ons werkprogramma. Dit omvat bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies via ons Ocean Stewardship Fund ter ondersteuning van visserijen in ontwikkelingslanden.

Certificeert MSC ook visserijen met veel bijvangst?

MSC vereist van alle visserijen dat zij aantonen hoe ze actief ongewenste bijvangst minimaliseren. Visserijen die zich op dit gebied moeten verbeteren, kunnen verbeteropgaven meekrijgen, als voorwaarde om hun certificaat te behouden, of ze lopen het risico om te worden geschorst. Wij denken dat de IJslandse lumpfish visserij die in Seaspiracy wordt genoemd, tot deze laatste categorie behoort. De visserij werd uit het MSC-programma geschorst vanwege problemen met de bijvangst en mocht pas weer aan het programma deelnemen nadat deze problemen waren opgelost.

Er zijn talloze positieve voorbeelden van MSC gecertificeerde visserijen die innovaties doorvoeren om het zeeleven te beschermen, zoals het aanpassen van het vistuig om de bijvangst van schildpadden te verminderen of het toevoegen van LED-verlichting om de selectiviteit van de vangst te vergroten.

Duurzame visserij: hard nodig om de oceanen te beschermen én de wereldbevolking te voeden

Over één ding zijn we het wel eens met de makers van Seaspiracy: overbevissing is een crisis in onze oceanen. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn voor hun dagelijkse menu afhankelijk van visproducten. Nu de wereldbevolking tegen 2050 naar verwachting groeit naar 10 miljard mensen, is de noodzaak dringender dan ooit om onze natuurlijke hulpbronnen op een duurzame wijze te beheren en benutten. Duurzame visserij speelt daarbij een cruciale rol.