Skip to main content

Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten waar hun vis vandaan komt. Het blauwe MSC-keurmerk garandeert uw klanten op eenvoudige wijze dat ze duurzame vis kopen waarop ze kunnen vertrouwen.

 

 

Nu aanvragen

 (to be updated to a form)


Vul het onderstaande formulier in om een licentie voor het gebruik van het MSC-keurmerk aan te vragen. U ontvangt de betreffende licentieovereenkomst binnen de 3 werkdagen per e-mail.
 [Form]
All fields mandatory

 • Organisation type
 • Restaurant, retailer, brand
 • NGO, media, charity, CAB or education institution
 • Other

If ‘restaurant, retailer, brand’ then ask: ‘Please provide your Chain of Custody number’

 • Enter number
 • I cannot find it
 • I don't have it yet
 • My organisation does not have Chain of Custody

If answer is ‘my organisation does not have Chain of Custody’ then present message: ‘In order to sell MSC labelled products or menu items, you must have MSC Chain of Custody in place.’ Please get in touch with your local MSC representative to discuss.

Your full name 
Email address
Phone number
Organisation name
VAT number (if you have) [non-mandatory]
Estimate of MSC certified seafood sales (if you have) [non-mandatory]

Type of use 

 • On packaging or menus
 • Marketing assets
 • Public awareness and education

Briefly describe how you’d like to use the MSC label
[Submit request]

Please note that if you are a commercial organisation planning to use the MSC label on your own products or menu items, then you must have MSC Chain of Custody in place as a pre-requisite. If you buy pre-packed certified products that will be sold to the end consumer without being opened, re-packed or re-labelled (these are known as consumer-ready tamper-proof products) then you do not need MSC Chain of Custody in place.


Kosten voor het gebruik van het MSC-keurmerk

Wilt u het MSC-keurmerk gebruiken voor externe communicatie, bijvoorbeeld op uw website of voor promotiemateriaal, dan moet u een licentieovereenkomst tekenen en een jaarlijkse vergoeding betalen. Wilt u ons keurmerk gebruiken op consumentgerichte producten, bijvoorbeeld op een verpakking, menukaart of vitrinekaartje, dan moet u ook royalty’s betalen. 


Bent u een educatieve instantie, media, goed doel, ASI-geaccrediteerd certificeerder of NGO en werkt u aan de publieke bewustwording inzake duurzame vis, dan kunt u ons vragen om ons keurmerk gratis te mogen gebruiken. 
MSC gebruikt uw licentievergoedingen om meer visserijen wereldwijd in ons programma te betrekken en het aanbod aan gecertificeerde, duurzame vis te vergroten.

Jaarlijkse vergoeding

Zodra u de licentieovereenkomst voor het keurmerk ondertekent, betaalt u een jaarlijkse vergoeding. De hoogte daarvan hangt af van waar het keurmerk wordt gebruikt:

 • Verkoopt u vis-, schaal- en schelpdierproducten met MSC keurmerk, wordt de jaarlijkse vergoeding berekend op basis van de totale netto waarde die u binnen een Engels financieel jaar (april-maart) verkoopt. 
 • Uitzondering op deze regel zijn producten op menukaarten of in visvitrines. De jaarlijkse vergoeding bij deze producten berekenen we op basis van de netto inkoop waarde. 
 • Gebruikt u het MSC-keurmerk alleen op uw website of ander promotie materiaal (en dus niet op verpakking, menukaart of vitrine), wordt de vergoeding berekend op basis van de totale verkopen van gecertificeerde vis. 

De tabel hieronder geeft de tariefklassen weer.

U betaalt de jaarlijkse vergoeding aan het begin van elk contributiejaar. Dat begint op 1 april. Voor bestaande licentiehouders berekenen we die vergoeding aan de hand van de daadwerkelijke verkoop gedurende het jaar ervoor. Voor nieuwe licentienemers bepalen we de vergoeding op basis van een verkoopprognose voor het contributiejaar.

 

Waarde van gekochte/verkochte MSC gecertificeerde visproducten

Jaarlijkse vergoeding

 £0 – £130,000 GBP£160 GBP
 £130,001 – £330,000 GBP£800 GBP
> £330,000 GBP£1,600

 

Royalty’s

Als u het MSC-keurmerk op consumentgerichte producten aanbrengt, betaalt u royalty’s. Binnen de gehele toeleveringsketen van een product worden er dus slechts één keer royalty’s aangerekend. Die bedragen maximaal 0,5% van de nettogroothandelswaarde van uw verkoop van vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk. De onderstaande tabel geeft de verschillende tariefklassen weer. Voor producten op menukaarten of in visvitrines berekenen we de royalty’s op basis van de netto aankopen.

Consumentgerichte organisaties, zoals viswinkels of restaurants, die aankopen rapporteren tot maximaal £ 130.000 GBP, betalen gewoon een jaarlijkse vergoeding van £ 160 GBP en geen royalty’s.

Definities:

Consumentgericht product: een product dat in de huidige verpakking geschikt is voor verkoop aan consumenten.
Niet-consumentgericht product: een product dat opnieuw verpakt of uitgepakt wordt binnen de toeleveringsketen.

Wie betaalt royalty’s? 

Als vuistregel geldt: de partner die een product voor goedkeuring aanmeldt bij MSC, betaalt royalty’s. Dit kan een MSC gecertificeerde producent, leverancier of een ander bedrijf in de toeleveringsketen zijn, die het product verpakt in een consumentgerichte verpakking. Deze partij is op het moment van verpakken juridisch gezien de eigenaar van het product en moet beschikken over een geldig traceerbaarheidscertificaat.

Een merkeigenaar kan een eigen licentie hebben en rechtstreeks royalty’s betalen, of met zijn leverancier overeenkomen dat deze een licentieovereenkomst ondertekent voor het gebruik van het MSC-keurmerk, de formulieren voor de goedkeuring van de producten instuurt en de royalty’s betaalt.

De beslissing over de vraag wie de royalty’s betaalt, is niet gerelateerd aan het traceerbaarheidsnummer (certificeringscode, MSC-C-XXXXX) op de verpakking. Het licentienummer voor gebruik van het MSC-keurmerk (LLXXXXXX) op het goedkeuringsformulier laat zien welk bedrijf gevraagd wordt de royalty’s te betalen.

De royalty’s worden berekend op basis van een omzetverklaring, die de licentiehouder zelf indient bij MSC. De omvang van uw verkoop van vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk bepaalt de frequentie (eens per kwartaal, twee keer per jaar of jaarlijks).

 

Verkoop/inkoop (GBP) van consument gerichte producten met MSC-keurmerk

Royalty 

£0 GBP – £10,000,000 GBP0.5%
£10,000,001 GBP – 20,000,000 GBP0.45%
£20,000,001 GBP – 30,000,000 GBP0.4%
£30,000,001 GBP – 40,000,000 GBP0.35%
£40,000,001 GBP and greater0.3%