Skip to main content

Na het behalen van de traceerbaarheidscertificering maakt u deel uit van een internationaal netwerk van traceerbare, duurzame leveranciers van visproducten.

Hoe moet het nu verder?

Start met het (ver)kopen van MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten

Op onze website vindt u, onder Waar te koop - Vind een leverancier, leveranciers van over de hele wereld met een MSC traceerbaarheidscertificering.

Promoot uw certificering met het MSC-keurmerk 

Het blauwe MSC-keurmerk is inmiddels terug te vinden op meer dan 25.000 producten in meer dan 100 landen en is één van de meest effectieve hulpmiddelen om uw duurzaamheid naar de consument toe te communiceren. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 2.000 producten met het MSC-keurmerk in omloop en in België meer dan 1.500.


Wat is mijn MSC traceerbaarheidscode?

Zodra u bent gecertificeerd, maakt MSC een traceerbaarheidscode aan die u moet gebruiken in alle documentatie.

Waar kan ik de code van mijn leverancier, mijn klant of mijzelf vinden?

U vindt deze codes op onze website, onder Waar te koop - Vind een leverancier.
Kan mijn code in de toekomst veranderen?
In de meeste gevallen zult u dezelfde code behouden zolang u gecertificeerd blijft. Uw code kan enkel onder uitzonderlijke omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld: 

 • Als u een certificering voor één locatie had en u zich aansluit bij een bestaande groepscertificering of bij een certificering voor meerdere locaties; u neemt dan de bestaande code voor meerdere locaties over. 
 • Als u eerst onderdeel hebt uitgemaakt van een certificering voor meerdere locaties of een groepscertificering en daar bent uitgestapt om een traceerbaarheidscertificering voor één locatie te verkrijgen; u krijgt dan een nieuwe code toegewezen.

Wat gebeurt er als er iets verandert?

Als u binnen de drie jaar dat uw traceerbaarheidscode geldig is, andere activiteiten gaat ontplooien, moet u uw certificeerder hiervan op de hoogte stellen.

Wanneer wijzigingen melden aan uw certificeerder:

 

wijzigingenEisen inzake het informeren van certificaathouders  
 • U wordt op de hoogte gebracht van een ontwikkeling waardoor sommige producten niet meer voldoen aan de eisen van de MSC 

Binnen de 2 dagen na ontdekking van de ontwikkeling melden bij de certificeerder
 • Benoemen van een nieuwe medewerker als uw contactpersoon naar MSC toe 
 • Toevoegen van een nieuwe gecertificeerde soort 
 • Toevoegen van een nieuwe gecertificeerde leverancier
 • Voor Groep: Toevoegen of verwijderen van een vestiging 

Binnen de 10 dagen na de wijziging melden bij de certificeerder, of binnen de 10 dagen na: 

 • de eerste ontvangst van de nieuwe soort  
 • de eerste ontvangst van de nieuwe leverancier
 • U wilt een nieuwe activiteit opzetten die nog niet binnen het toepassingsgebied van uw certificaat valt   
 • Voor het eerst verwerken van ASC gecertificeerde producten 
 • Een nieuwe verwerker of verpakker als onderaannemer gebruiken voor gecertificeerde producten 
 • Voor houders groepscertificaat: toename van het aantal vestigingen in uw certificaat met maximaal 10% (meegenomen in een bijgewerkte locatielijst) 
 • Voor houders certificaat voor consumentgerichte organisaties: toename van het aantal vestigingen in uw certificaat met meer dan 50% 

Melden voordat de wijziging plaatsvindt.
De certificeerder geeft schriftelijk toestemming voor de wijziging en kan als eis stellen dat er een audit plaatsvindt op locatie of vanop afstand voordat hij de wijzigingen goedkeurt.

 

 • Nieuwe/andere productvorm, opslagmethode of productpresentatie 
 • Toevoegen van een nieuwe onderaannemer voor opslag van producten 

Melden tijdens controle- en hercertificeringsaudits

De certificaathouder kan met de certificeerder afspreken om desgewenst vaker verslag uit te brengen

 

Voor houders certificaat voor consumentgerichte organisaties: bijwerken van lijst met vestigingen Binnen de 5 dagen melden na ontvangst van een verzoek daartoe van uw certificeerder

Verwerken van producten onder beoordeling

Bij producten onder beoordeling, voorheen “vis in MSC beoordeling”, gaat het om vis die gevangen is in de periode dat de visserij wordt beoordeeld ten opzichte van de MSC visserijstandaard. Dat wil zeggen: voor de certificering, maar na de door de certificeerder vastgelegde ‘streefdatum voor geschiktheid’. 

Geschiktheid

Bedrijven mogen alleen producten onder beoordeling kopen en opslaan als ze:
deel uitmaken van een visserij onder beoordeling,
deel uitmaken van een kwekerij onder ASC beoordeling,
een met name genoemd lid zijn van de cliëntgroep van een visserij of kwekerij. 

Bedrijven die in aanmerking komen, moeten het product in hun bezit houden totdat de visserij/kwekerij gecertificeerd is, maar mogen wel gebruikmaken van opslag door derden of onderaannemers voor de verwerking van het product, indien noodzakelijk.
Bedrijven die in aanmerking komen om producten onder beoordeling te verwerken, moeten ervoor zorgen dat het product:
duidelijk identificeerbaar is en gescheiden blijft van andere producten,
volledig getraceerd kan worden tot de certificeringseenheid,
niet als ‘gecertificeerd’ wordt verkocht of geëtiketteerd voordat de oorspronkelijke visserij of kwekerij is gecertificeerd.

ASC traceerbaarheid

Alle bedrijven die door de Aquaculture Stewardship Council (ASC) zijn gecertificeerd, worden beoordeeld ten opzichte van de MSC traceerbaarheidsstandaard. 
Bent u gecertificeerd voor MSC traceerbaarheid en wilt u ook ASC gecertificeerde producten verwerken, dan moet uw certificeerder een risicoanalyse uitvoeren. In de meeste gevallen kunnen certificeerders dan certificeringen voor ASC producten afgeven zonder op locatie een audit te moeten uitvoeren. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de verwerking van zowel MSC als ASC gecertificeerde producten, ontvangen twee aparte certificaten - één voor ASC traceerbaarheid en één voor MSC traceerbaarheid.

Wijzigingen aan de MSC traceerbaarheidsstandaard

De MSC traceerbaarheidsstandaard wordt minstens om de drie jaar geëvalueerd en bijgewerkt. Kleine wijzigingen in de certificeringseisen kunnen vaker worden doorgevoerd.  Wij stellen uw input op prijs en organiseren consultaties over belangrijke wijzigingen. U kunt het beleid onder evaluatie inzien en van uw commentaar voorzien via de MSC website voor programmaverbeteringen. 

Een klacht indienen tegen uw certificeerder

Alle MSC certificeerders worden geaccrediteerd door Assurance Services International (ASI). Alle certificeerders beschikken over een formele klachtenprocedure. Wilt u een klacht indienen tegen uw certificeerder/een auditor, dan vormt de klachtenprocedure van uw certificeerder de eerste stap. U kunt deze procedure terugvinden op hun website of er rechtstreeks naar vragen. Als u niet tevreden bent over de reactie, dan kunt u een klacht indienen bij ASI.