Skip to main content

Genoeg vis in de oceanen voor een gezonde visstand. Dát is het kernprincipe van de MSC-visserijstandaard.

Een gecertificeerde visserij moet aantonen dat ze op gezonde en productieve populaties vist. Het is een evenwichtsoefening tussen hoeveel de visserij vangt en hoeveel ze overlaat voor de voortplanting. 

Daalt de visstand tot onder een bepaalde drempel, dan moeten gecertificeerde visserijen hun vangsthoeveelheden aanpassen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze uitgesloten worden van het MSC-programma. Een geschorste visserij mag niet langer vis met MSC-keurmerk verkopen tot ze een beheerplan laat zien dat de vispopulaties terug op peil brengt.

Wat betekent het MSC-keurmerk 1

Wat betekent het MSC-keurmerk 1

We zorgen ervoor dat ons programma meebeweegt met ontwikkelingen in visserijtechniek, de markt, visbestanden en andere belangrijke factoren. Zo kunt u erop vertrouwen dat onze standaard duurzaam is en blijft. We presenteren de invloed van ons werk jaarlijks in het MSC Global Impact Report.

Ook volgt MSC de ontwikkeling van vispopulaties wereldwijd. Zo stelden we in 2016 vast dat in negen sleutelgebieden bijna alle MSC-gecertificeerde visserijen sinds hun certificering op gezonde visbestanden vissen.

 

Ontdek meer

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat men voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor de natuurwereld onderwater en ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van visserij, in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Betere visserijprestaties

Betere visserijprestaties

Goed visserijbeheer is de basis voor duurzame visserij.