Wat is duurzaam vissen

Duurzaam vissen betekent dat men voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor de natuurwereld onderwater en ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van visserij, in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Wat is duurzaam vissen

Visserijen kunnen enkel MSC-gecertificeerd zijn als ze zich aan drie principes houden: 

  1. Duurzame visbestanden: er is geen overbevissing, er blijft genoeg vis in de zee over om het bestand op een gezond peil te houden;
  2. de visserij mag geen significante impact hebben op het zeeleven in ruimere zin, zoals zeezoogdieren, vogels en koralen;
  3. goed beheer: duidelijke regels die worden nageleefd. Bovendien is er gedegen wetenschappelijke kennis die ten grondslag ligt aan dat beheer.


Hoe wordt duurzaamheid gemeten

De MSC visserijstandaard is zo opgesteld dat deze de duurzaamheid van een visserij altijd kan beoordelen. Hoe groot of hoe klein de visserij ook is, waar ook ter wereld ze zich bevindt en welke vismethode ook gebruikt wordt.  

Onafhankelijke beoordeling

Een onafhankelijke beoordelaar gaat na of de visserij voldoet aan de MSC-standaard. De beoordelaar kijkt naar de gevolgen van de visserij voor wilde vispopulaties en ecosystemen én de toekomst ervan.

In twintig jaar tijd heeft MSC laten zien dat zijn aanpak een significante bijdrage kan leveren aan het behoud van onze oceanen.

John Tanzer,Practice Leader Oceanen WWF International
MSC is het enige certificeringsprogramma voor wild gevangen vis dat voldoet aan de eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (de FAO) én van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden.

Duurzaamheid gaat over de toekomst

De duurzaamheid van een visserij is een continu proces. Ook na een MSC certificering wordt de visserij regelmatig beoordeeld. Er moeten vaak verdere verbeteringen worden doorgevoerd. Bovendien blijft de wetenschap zich verder ontwikkelen en visserijen worden aangespoord om nieuwe manieren te ontwikkelen waarmee we voedselbronnen voor toekomstige generaties kunnen veiligstellen.
Watch video

Wat is MSC, en waarom is certificering van duurzame visserijen nou zo belangrijk?

1:29

Duurzaamheid gaat over de toekomst

De duurzaamheid van een visserij is een voortdurend proces. Visserijen met MSC-certificering worden regelmatig opnieuw geëvalueerd. Een fors aantal krijgt vervolgens instructies om verdere verbeteringen door te voeren. Wetenschappelijke kennis neemt immers voortdurend toe. We moedigen visserijen steeds weer aan om op nieuwe manieren het zeeleven te beschermen voor toekomstige generaties.

 

Ontdek meer

Close-up of frozen prawn, pollock and lobster products with the blue MSC label

Wat betekent het blauwe MSC-keurmerk?

Wild, traceerbaar en duurzaam: het keurmerk met de blauwe vis wordt enkel toegekend aan wilde vis-, schaal- en schelpdierproducten van visserijen die volgens de MSC-Standaard, een wetenschappelijke maatstaf voor duurzame visserij, zijn gecertificeerd.

Ontdek meer
Full shot of fishermen repairing hanging nets with their backs to the camera

Onze collectieve benadering

We willen allemaal dat onze oceanen in de toekomst gezond zijn. Met de MSC-aanpak kan iedereen een rol spelen in deze toekomst en tegelijk ook daadwerkelijk genieten van vis-, schaal- en schelpdieren.

Ontdek meer
Low-angle shot of three men (left, right and centre) bent forwards fixing a net

Betere visserijprestaties

Goed visserijbeheer is de basis voor duurzame visserij.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}