Skip to main content

Visserijen stoppen niet met verbeteren zodra ze MSC gecertificeerd zijn. Ze zetten zich voor de lange termijn in voor duurzaamheid en het bijhouden van de beste praktijken wereldwijd.

Om duurzaam gecertificeerd te worden, moeten visserijen gemiddeld ten minste 80 op 100 scoren voor elk van de drie principes van de MSC visserijstandaard: duurzame vispopulaties, milieueffecten en effectief beheer.

De gemiddelde scores van visserijen stijgen aanzienlijk tussen hun eerste certificering en het moment dat ze opnieuw worden beoordeeld, na vijf jaar. 

Hoe stuurt de MSC op duurzaamheid?

Elk principe van de visserijstandaard bestaat uit 28 indicatoren. Als een gecertificeerde visserij minder dan 80/100 scoort op een individuele indicator, wordt door de onafhankelijke beoordelaar een 'voorwaarde voor certificering' gesteld. De visserij moet dan een actieplan uitvoeren om verbeteringen aan te brengen die haar op het niveau brengen van de beste praktijken wereldwijd. Als binnen de certificeringsperiode (meestal 5 jaar) niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de visserij uit het MSC-programma geschorst.

Meer dan 95% van de gecertificeerde visserijen heeft met succes aan ten minste één voorwaarde voldaan. De voorwaarden zorgen voor voortdurende verbeteringen op weg naar de beste praktijken wereldwijd in duurzame visserijen.

 

Welke verbeteringen zijn er doorgevoerd?

Het voldoen aan één voorwaarde kan leiden tot een breed scala aan verbeteringen. In 2020 hadden MSC gecertificeerde visserijen 1.751 verschillende verbeteringen van 1.267 voorwaarden geregistreerd. 

Soms leidt één actie tot meerdere verbeteringen. Het aanpassen van vistuigtypen kan bijvoorbeeld de bijvangst van een reeks soorten verminderen. 

Van 2019 tot 2022 hebben MSC gecertificeerde visserijen verbeteringen doorgevoerd, waaronder:

161

verbeteringen ten gunste van bedreigde en beschermde soorten en bijvangst. 

107

verbeteringen met betrekking tot de toestand van de bestanden en vangststrategieën.

76

verbeteringen ten behoeve van visserijbeheer, bestuur en beleid.

74

verbeteringen ten gunste van ecosystemen en habitats.
Cod fishing boats docked in Lofoten, Norway

Stand in het water 2020

Nederlandse visserijen worden steeds duurzamer, 80% is MSC-gecertificeerd.

Ontdek meer

Onze collectieve impact

Onze collectieve impact

Al meer dan 20 jaar werken visserij, wetenschap, consumenten en de visindustrie samen aan duurzaam beviste oceanen.

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat men voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor de natuurwereld onderwater en ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van visserij, in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.